Alumniträff 17.11.2020 kl. 17:30 online – spontanitet och kreativitet i coaching