Blog 6/9: Matka ACC-sertifiointiin ja Self Masteryyn

Kielistä

Kuudennen koulutuspäivän jälkeen alkaa matkani päämäärä jo häämöttää, ACC-sertifiointi ja Self Mastery lähestyvät! Ajatukset pyörivät tulevien kokeiden, kirjallisen ja suullisen, käytännönjärjestelyiden ympärillä. Nämä kokeet ovat osa ICF:n kansainvälistä sertifiointia.

Koska International Coaching Federation, ICF, on globaali organisaatio (147 maata ja n. 41,500 jäsentä!), voi sertifiointikokeet tehdä monella eri kielellä. Siinä missä on hieno mahdollisuus, että voin ajatella ja coachata monella kielellä, mietin nyt, millä kielellä puhun parhaiten coachingista, ICF:stä, eettisistä säännöistä, ydintaidoista ja PCC-markkereista – jotta voin sujuvasti saavuttaa sertifioinnin.

Äidinkieleni on suomi ja suomeksi sanavarastoni on rikkain. Olen kuitenkin valinnut ruotsinkieliset coach-koulutukset, sekä ACTP-diplomikoulutuksen (1. askel) että sertifiointikoulutuksen (2. askel). ICF:n materiaalien alkuperäiskieli on puolestaan englanti. Kolme järkevää kielivaihtoehtoa kokeelleni.

Muuten, sinulle, joka pidät tehokkuudesta, suosittelen valitsemaan coach-koulutuksen toisella kielellä, kuin äidinkielelläsi, silloin opit coachingin ja samalla toisen kielen tavallista syvemmällä tasolla!

Takaisin kielidilemmaani. Ruotsi ei ole äidinkieleni ja joskus tunnen, että tunnesanojen sekä kuvailevien adjektiivien varastoni ei ole yhtä laaja kuin äidinkielelläni, silti ruotsi on vahva kieli, jolla käsittelen hyvin puhdasta coaching-tietoa, teoriaa, ICF:n mukaista coachingia – laatustandardia, jota kouluttajani CoachCompanion Finland edustaa. Ruotsin kielestä on oikeastaan tullut tunnekieleni, kun minua coachataan ja kun itse sanoitan pohdintaani. Kaikkea on mahdollista harjoitella.

ICF:n kirjallinen koe on digitaalinen ja sisältää monivalintakysymyksiä, joissa on hallittava ICF:n eettiset säännöt ja ydintaidot. Juuri tässä kielivalinnallani voi mielestäni olla merkitystä. Alkuperäiskieli, koulutuskieli vai äidinkieli?

Suullinen koe tehdään paikallisesti CoachCompanion Finlandin toimesta. Se on 45 minuutin pituinen coaching-keskustelu, joka analysoidaan ja arvioidaan tarkasti. Myös siinä on oltava mestari ICF:n eettisissä säännöissä, ydintaidoissa sekä PCC-markkereissa. Suullisen kokeen voi tehdä ruotsiksi, suomeksi tai englanniksi. Tässä kielivalinta ei taas tunnu minusta ratkaisevalta, koska coaching-keskustelussa asiakas ja nimenomaan asiakkaan kielimaailma ovat tärkeimmät.

Huomaan, että kuunnellessani eri kieliä, voin ajatuksen tasolla korostaa uusia tai muutoin mielenkiintoisia sanoja, pidän ne mielessäni ja lisään sanavarastooni. Coachingissa asiakkaan luova puoli tulee esille ja tunteet, tapahtumat sekä ajatukset kuvaillaan herkullisilla ilmaisuilla. Silloin saan kokea asiakkaan maailman täysin ainutlaatuisella tavalla, upeiden kielellisten, verbaalisten ja non-verbaalisten ilmaisujen kautta.

Sertifiointikokeeseeni liittyvään kielidilemmaan saan luvan palata kirjallisen kokeen jälkeen, blogikirjoituksessa nr. 9/9.

Aiemman blogikirjoitukset löydät täältä:

5/9 Miten maraton juostaan?

4/9 Siitä on tullut elämäntapa

3/9 Kuherruskuukausi on päättynyt

2/9 Suurin haasteeni

1/9 Matka ACC-sertifiointiin ja Self Masteryyn