Club Lejonhjärta laddar med TotalSDI inför den nordiska lagtävlingen

För att lära känna varandra på djupet inför finalen i sin rättegångstävling laddar juridikstudenterna i Club Lejonhjärta upp med SDI hos oss på Positive Solutions. SDI står för Strength Deployment Inventory och är ett kraftfullt verktyg för att utveckla relationer och bygga effektiva team.

Lagmedlemmar 2018, från vänster: Juuso Lumilahti, Jemina Järvilehto, Daniela Fredman, Mikaela Kranck, Katarina Långström, på bilden saknas Camilla Långsjö.

 

Club Lejonhjärta är en förening med uppdrag att stödja ett lag av juridikstuderande vid Helsingfors Universitet, som tillsammans deltar i en nordisk rättegångstävling baserad på den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Tävlingens syfte är att göra konventionen känd bland juris studerande och jurister i Norden och bygger på ett fiktivt rättsfall. Halva laget representerar klaganden som utsatts för en kränkning i en nordisk stat och andra halvan representerar staten.

I första skedet skriver laget två inlagor för att visa varför en kränkning har eller inte har skett. Tävlingen kulminerar i en final där laget under ett veckoslut möter andra lag från Norden och presenterar sin sak inför domare från Europadomstolen. I år ordnas finalen den 8 – 10 juni i Oslo.

 

Kommunikation och konflikthantering

För att lyckas i tävlingen krävs ett välfungerande samarbete där allas styrkor beaktas, även om lagmedlemmarna inte nödvändigtvis känner varandra före tävlingen. Genom SDI (Strength Deployment Inventory) har lagmedlemmarna lärt sig mycket om sina egna styrkor och vad som motiverar dem själva och lagkamraterna. Kommunikationen har blivit öppnare, förståelsen för varandras styrkor har ökat och konflikter kan nu helt undvikas eller minimeras redan i ett tidigt skede.

”Jag har lärt mig mycket om hur jag fungerar och fått bättre förståelse om varför jag gör saker på vissa sätt. Har även fått mer motivation till att göra saker på det bästa möjliga sätt. Jag har lärt mig att andra människor inte fungerar på samma sätt som jag, och att det är viktigt att komma ihåg det, för mitt eget och andras bästa.”
Daniela Fredman

Vi önskar Club Lejonhjärta lycka till i Oslo!

Vill du att ditt team kommunicerar och jobbar mera effektivt? Anmäl dig till en av våra öppna Have a Nice Conflict kurser.

OBS! Än finns några få platser kvar till vårens Have a Nice Conflict kurser – Mariehamn 28-29 maj och Helsingfors 7-8 juni!

Varför fungerar SDI?

Med SDI kan man hantera konflikter och utveckla relationer. SDI avpersonifierar konflikter, är lätt att memorera, erkänner våra skillnader, belyser orsakerna till vårt agerande och är utvecklad för att användas.

Var kan SDI användas?

SDI kan användas i alla organisationer där individer arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Man kan använda SDI på väldigt många olika sätt, men en gemensam nämnare är att man med hjälp av SDI får bättre mänskliga relationer och därmed också bättre resultat i arbetet.