ledarskap_coaching

Bygg upp ett hållbart ledarskap med coaching

Det coachande ledarskapet kräver mod och utbildning, det finns inga färdiga lösningar och inget facit. Å andra sidan betalar det sig mångfalt i form av personal som mår bra, utvecklas, växer, presterar på topp och är trogna sin arbetsplats.

 

Vi lever i en tid av stora förändringar, där individen och den personliga identiteten blir alltmer central, där det krävs en ny typ av ledare och en ny uppsättning verktyg för att hantera en föränderlig vardag i varje företag. Med ett coachande förhållningssätt kan vi både utvecklas som personer, förankra företagets mål och värderingar och hjälpa våra medarbetare att identifiera hinder, hitta styrkor, se möjligheter och uppnå resultat. Men att hitta rätt coachutbildare är inte alltid enkelt.
– Vem som helst kan egentligen kalla sig coach, allt från idrottscoacher till nagelcoacher, som vi faktiskt har stött på, säger Positive Solutions Christine Suvanto.
– Det här ökar förstås efterfrågan på professionella, internationellt certifierade coacher. Då du väljer coachföretag ska du verifiera kvaliteten utifrån en neutral och säker källa.
CoachCompanion är en av få nordiska aktörer i branschen som har fått förtroendet av ICF (International Coach Federation) att internationellt certifiera deltagare. ICF är en neutral organisation som har kvalitetsgranskat coachutbildningsföretag i över 20 år.
– Via CoachCompanion har vi förbundit oss att arbeta enligt ICF:s etiska riktlinjer och uppsatta kärnkompetenser samt att ständigt fortbilda oss i de senaste coachingmetoderna, säger Christine.

 

Fler likheter än skillnader

Man kan skilja på begreppen individuell coaching, gruppcoaching, företagscoaching och ett coachande ledarskap, men likheterna är egentligen fler, förklarar Christine.
– All coaching bygger på samma grundstenar, oavsett om målet är att springa ett maratonlopp eller att förstärka sitt företag. Vi människor koncentrerar oss alltför ofta på det som vi inte kan, på problemen. Inom coachingen fokuserar vi på det positiva, för det som vi sätter fokus på – det växer.

”Vi coachar inte chefstitlar eller organisationsscheman, utan människor. Hos dem hittar vi den inre kapaciteten och styrkorna och använder kraftfulla coachverktyg att förädla dem.”

Tydliga spelregler och ramar

Så vad betyder ett coachande förhållningssätt för ledaren? Många förmän i företagsvärlden är experter på sitt område och har därför avancerat på arbetsplatsen, men det är stor skillnad på att vara expert och att leda människor. Av den moderna ledaren krävs mod och tilltro till medarbetarnas förmåga att hitta egna svar och lösningar och göra sina egna misstag, det vill säga lärdomar.
– Det klassiska upplägget är att en styrelse eller ledningsgrupp ställer upp mål bakom stängda dörrar. Som förman eller medarbetare har du ingen chans att säga din åsikt. I det coachande ledarskapet låter vi istället företagets mål och värderingar landa hos alla medarbetare och bli gemensamma. Vi skapar tydliga spelregler, ett ramverk runt arbetet, och inom dessa ramar ger vi utrymme för var och en i företaget att använda sina gåvor, talanger och sin kreativitet för att bidra till det gemensamma målet, förklarar Christine.
– Det här gör arbetet mer intressant, medarbetarna utvecklas och får lära sig ta ansvar. Alla vet att den som känner sig behövd och uppskattad på sin arbetsplats blir mer engagerad och motiverad att ta i lite extra. Då personalen mår bra minskar sjukfrånvaron, och eftersom vi vet att en frånvarodag kostar i runda slängar 350 euro så är investeringen i utbildning lätt att räkna hem.

 

Avancera på rätt sätt

Fortfarande möter Christine ibland fördomar och missförstånd om coaching i företagsvärlden.
– Det handlar till exempel inte om att bli kompis med sina medarbetare. En coachande ledare, ser medarbetaren, är generös med positiv feedback och lyfter upp utvecklingsmöjligheter. Men ska också kunna ta tag i konflikter och våga fatta svåra beslut. Till det här behöver förmannen fungerande verktyg, trygghet och tillit i sin ledarskapsroll, säger Christine.
– Det finns också de som tror att de inte har tid med ett coachande förhållningssätt, men det är precis tvärtom, man sparar tid. Med utbildning i ett coachande ledarskap får du dina medarbetare att trivas, ta ansvar och prestera. I stället för att själv hålla i alla trådar och hjälpa varje medarbetare enskilt har den coachande ledaren tid att utföra sina egna arbetsuppgifter. Tillsammans växer och utvecklas man, både som företag och individer.

Behöver ditt företag utbildning och verktyg för ett modernt coachande ledarskap?

Här hittar du alla våra öppna utbildningar

Vi skräddarsyr även företagsinterna kurser och utbildningar helt enligt dina behov.

Kontakta oss:

info@positivesolutions.fi

Tel: 050 381 4737 (Tom) eller 045 847 0443 (Christine)