Konfliktien käsittely

 

Konflikteja syntyy sekä työpaikoilla että tiiviisti yhdessä työskentelevissä ryhmissä. Konflikteja on monenlaisia sopimattomista ”henkilökemioista” työpaikkakiusaamiseen.

 

Ammatticoach, joka toimii ulkopuolisena sovittelijana on usein paras apu. Konflikti vie aina paljon aikaa ja energiaa sekä syö motivaatiota ja yhteishenkeä oli sitten kyseessä työpaikan, tiimin, joukkueen, organisaation tai urheiluseuran ongelma.

 

Ratkaistaessa konflikteja on tärkeää ottaa huomioon kaikkien mielipiteet, tunteet ja tarpeet. Ammatticoach kuuntelee kaikkia osapuolia tasapuolisesti ja ottaa huomioon eri näkökannat. Konfliktissa päästään eteenpäin keskustelemalla, asettamalla yhteinen tavoite ja sopimalla yhteisistä pelisäännöistä.

 

KÄYTÄMME SEURAAVIA MENETELMIÄ KONFLIKTIEN KÄSITTELYSSÄ:

 

  • Coaching
  • TotalSDI (Strength Deployment Inventory)
  • NLP  (Neuro Linguistic Programming)
  • NVC  (Non Violent Communication)

 

Positive Solutions on kumppanisi työssä ja yksityiselämässä!

info@positivesolutions.fi