Konfliktien käsittely

 

Konflikteja syntyy sekä työpaikoilla että tiviisti yhdessä työskentelevissä ryhmissä.  Konflikteja on monenlaisia sopimattomista ”henkilökemioista”  työpaikkakiusaamiseen.

Ammatticoach, joka toimii ulkopuolisena sovittelijana on usein paras apu. Konflikti vie aina pajon aikaa ja energiaa sekä syö motivaatiota ja yhteishenkeä oli sitten kyseessä työpaikan, tiimin, joukkueen, organisaation tai urheiluseuran ongelma. 

Ratkaistaessa konflikteja on tärkeää ottaa huomioon kaikkien mielipiteet, tunteet ja tarpeet. Ammatticoach kuuntelee kaikkia osapuolia tasapuolisesti ja ottaa huomioon eri näkökannat. Konfliktissa päästään eteenpäin keskustelemalla, asettamalla yhteinen tavoite ja sopimalla yhteisistä pelisäännöistä.

 

Positive Solutions on kumppanisi työssä ja yksityiselämässä!

info@positivesolutions.fi

Käytämme konfliktien käsittelyssä:

 

  • Coaching
  • TotalSDI (Strength Deployment Inventory)
  • NLP  (Neuro Linguistic Programming)
  • NVC  (Non Violent Communication)