Coaching ja johtaminen

 

Coachauksessa keskitytään siihen, että esimies tai johtaja löytää uusia ideoita, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Näin hän kehittyy johtajuudessaan ja ymmärtää laajemmin työntekijöiden ja työyhteisön hyvinvoinnin.

Esimies on usein yksin työssään. Vaatimuksia tulee sekä johtoportaasta että alaisilta. Ulkopuolelta tuleva ammatticoach on usein paras ratkaisu. Coachin kanssa on hyvä pallotella ideoita, keskustella haasteista, omista ajatuksista, toiveista ja suunnitelmista.

Ammatticoach kuuntelee aktiivisesti, kysyy avoimia kysymyksiä samalla kun hän haastaa ja kannustaa esimiestä parempaan johtajuuteen. Näin kirkastetaan ajatuksia, tuodaan uusia ratkaisuvaihtoehtoja työpaikalle. Myös stressi vähenee.

 

Kovaa valuuttaa pehmeiden arvojen avulla

 

Coachaavalla lähestymistapa johtajuuteen vaikuttaa positiivisesti niin tehokkuuteen, kannattavuuteen, fokusointiin, yhteistyöhön kuin kommunikointiin.

Stressi, ratkaisemattomat konfliktit ja yleinen ärtyisyys pahentavat työilmapiiriä samalla kun tehokkuus laskee, eikä tulostakaan tahdo syyntyä. Juustohöylällä tehdyt säästöt ovat harvoin tehokkaita tai onnistuneita. Konflikteja voidaan käsitellä rakentavasti ja samalla säästää rahaa.

Coaching, hyvä johtajuus, yhteistyö ja konfliktien ratkaisu parantavat työhyvinvointia, pienentää sairauspoissaoloja kannattavuuden samalla parantuessa.

Pienet panostukset ja suuret säästöt, eli kovaa valuuttaa pehmein arvoin!

Lue lisää

Esimiesten ja työntekijöiden henkilökohtainen coaching

 

On monia tilanteita joissa henkilökohtainen ammatticoach on tervetullut ja hyvä ratkaisu:

 • Motivaatio hiipuu
 • Itseluottamus ei ole kohdallaan
 • Asetetut tavoitteet tuntuvat mahdottomilta
 • Kysenalaistamme omat vahvuutemme ja kykymme
 • Muutos ja uudelleenjärjestely pelottaa
 • Töihin paluu pitkän sairaus- tai äitiysloman jälkeen tuntuu hankalta
 • Eläkkeelle jääminen huolestuttaa
 • Miten sovitan työn ja yksityiselämän
 • Uni, ruokavalio, liikunta, stressi ja niiden tasapaino

 

Näissä ja lukuisissa muissa tilanteissa professional coaching on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi sekä yrityksen että ihmisen kannalta.
Positive Solutionin kaikki coachit ovat meillä koulutettuja professional Coacheja (ICF). Keskitymme koko ihmiseen: kun voit hyvin kotona olet tehokas työpaikalla ja päinvastoin. 

Professional Coaching ei ole terapiaa Keskitymme nykytilanteeseen, avoimesti ja rehellisesti, sen jälkeen fokusoimme tavoitteeseen:

 • Mitä haluamme saavuttaa?
 • Mihin haluamme päästä?
 • Mistä ja miten saamme tarvittavat resurssit?

Askel askeleelta kohti tavoitettamme!

Tarjoamme henkilökohtaista coachingia, kursseja ja koulutuksia esimiehille, johtajille, HR asiantuntijoille, kouluttajille, opettajille, tiimeille…

Räätälöimme eri pituisia ja sisältöisiä kokonaisuuksia yrityksille, tiimeille, ryhmille, urheilujoukkueille. Kyseessä voi olla johtoryhmä, hallitus, myyntitiimi, työnjohto, yhdistys tai seura.

 

Positive Solutions on kumppanisi työssä ja yksityiselämässä!

 

info@positivesolutions.fi

 

 

Onko tämä business coachingia, uracoachingia tai life coachingia – meiltä usein kysytään. Se on professional coachingia, ammatticoachingia. Me seuraamme ICF:n eettisiä suuntaviivoja ja ydinosaamisia sekä käytämme kansainvälistä TotalSDI-työkalua, joka perustuu vankkaan tutkimukseen ja kokemukseen. Positive Solutionsilla me olemme kaikki koulutettuja professional coacheja. Toinen kysymys, mikä meiltä usesin kysytää organisaatioissa työskennellessämme, että keskitymmehän varmasti ammattillisiin haasteisiin. Me fokusoimme aina koko ihmiseen – mikäli voin hyvin kotona, olen myös työpaikalla vahvempi ja kykenevämpi – ja päinvastoin.

Professional coachingia ei pidä myöskään sekoittaa terapiaan. Professional coachingissa lähtökohtamme on nykytila, rehellisesti ja suoraan (emme siis yritä piilotella ongelmia) ja kun tämä asia on selvä, fokusoimme tavoitteeseen. Mitä me haluamme saavuttaa, mihin haluamme päästä, mitkä voimavarat, kokemukset meillä on, sitten lähdemme askel askeleelta kohti tavoitettamme.

 

Tarjoamme koulutuksia ja kursseja mm. esimiehille, työntekijöille, pedagogeille ja tiimeille:

 • Coachaava johtajuus
 • Have a Nice Conflict, kommunikaatio & konfliktin käsittely
 • Akkreditoituja diplomi- ja sertifiointikoulutuksia coachaamisessa ja TotalSDI:ssä
 • Opi tehokkaampaa kommunikointia ja rakenna toimivia tiimejä
 • Kick Off projektiryhmille, uusille tiimeille, organisaatiomuutoksiin
 • Hyvinvointi työpaikalla

 

 

Positive Solutions, haluamme olla kumppanisi työssä ja yksityiselämässä!

Tervetuloa!

info@positivesolutions.fi
+358 50 381 4737
+358 45 847 0443