Strength Deployment Inventory 2.0

Luo työpaikka, jossa yhteistyö tuo tuloksia

Kyvyt eivät työskentele yksin

Organisaatiosi koostuu toisiinsa kytkeytyvistä tiimeistä – ihmisistä, jotka ovat keskenään enemmän tai vähemmän vuorovaikutuksessa joka päivä. Jokainen tulos on riippuvainen näiden ihmisten välisistä suhteista, yhteistyöstä ja kyvystä tehdä työtä ryhmässä. Et kuitenkaan voi vain yhdistää ihmisiä tiimeiksi ja odottaa heiltä täysin toimivaa yhteistyötä.

Parhaat tulokset luodaan toimivissa tiimeissä.


Core Strengths -alusta

Mitä jos pääsisit välittömästi tutustumaan organisaatiosi viestintätyyleihin?

Core Strengths -alusta rakentaa suhdeälyä (Relationship Intelligence, RQ) koko verkostoosi. Kun yhä useampi tekee SDI 2.0 -kartoituksen ja koko organisaatiolla on pääsy kartoitusten tuloksiin, voi kukin pian käyttää yhteistä viitekehystä erilaisuuksien tunnistamisessa.


assesments-sdi

Tuloksia toimivilla tiimisuhteilla

Yhteiset kokemukset ja tulevaisuuden odotukset rakentavat pohjan ihmisten välisille suhteille. Core Strengths Relationship Intelligence auttaa tiimejä tunnistamaan aiempia väärinkäsityksiä, käyttämään oikeaa lähestymistapaa nykyhetkessä ja yhdessä luoda entistä paremman työskentelytavan.


Nykypäivän todellisuus? Suhteet ovat avain huipputiimeihin

Tehokas vuorovaikutus ei nykyisin ole vain mukavuus, se on vaatimus, jossa ei ole joustovaraa. Uudet tavoitteet, vaihtelevat tiimin jäsenet, roolit, organisaatiorakenteet ja vastuut ovat realiteetteja, jotka aiheuttavat huonoja suorituksia. Huonot tiimin suhteet usein päättyvät konflikteihin, jotka vaikuttavat kaikkiin projektivaiheisiin pidentäen toimitusaikoja ja lisäten kuluja. Kyse ei ole tiedon, taidon tai motivaation puutteesta, vaan keskinäisten suhteiden huonosta hoidosta, joka aiheuttaa suurimmat kuluerät tiimeissä.

Ihmiset ovat monimutkaisia ja siksi heidän välinen vuorovaikutuksensa voi olla haastavaa. Joskus vuorovaikutus voi olla suorastaan vaikeaa – sen sijaan suhteiden ei tarvitse olla vaikeita. Nykyisin esimiesten ja johtajien on saatava tiiminsä ymmärtämään, että jokainen puhuu ainutlaatuista ’yhteistyökieltään’. Tässä voi hyödyntää Core Strengths -kartoitusta ja -alustaa. Koulutuksemme auttaa esimiehiä ja johtajia ymmärtämään yhteistyökieliä, omaansa ja muiden. Koulutuksemme kertoo lisäksi, miten nämä yhteistyökielet muuttuvat konfliktitilanteissa ja myös miten vastakkainasetteluja voidaan ennaltaehkäistä, käsitellä ja ratkaista.

Anna tiimeille eväät menestykseen. Luo heille työkalut, joilla he voivat tehdä aloitteita, innovaatioita ja hyviä päätöksiä. Anna heille Core Strengths -alustan etu.

Core Strengths yhdistää kolmen tärkeimmän alueen viestintätavat:

  • Ihmiset – halu auttaa ja kehittää muita
  • Tulos – halu johtaa toimintaa ja saada tuloksia aikaan
  • Rakenne – halu luoda selkeää ja merkityksellistä järjestystä

assesments-sp

SDI-Quick-Guide-to-Communication-600x450_(1)


Kommunikoi tehokkaasti ja rakenna toimivia tiimejä kanssamme!

Haluatko kokeilla mitä SDI antaa sinulle ja tiimillesi?

Ota yhteyttä info@positivesolutions.fi

Haluatko SDI sertifioinnin!

Lue Lisää!