Strength Deployment Inventory 2.0

Luo työpaikka, jossa yhteistyö tuo tuloksia – koska kyvyt eivät työskentele yksin

 

Organisaatiosi koostuu toisiinsa kytkeytyvistä tiimeistä – ihmisistä, jotka ovat keskenään enemmän tai vähemmän vuorovaikutuksessa joka päivä. Jokainen tulos on riippuvainen näiden ihmisten välisistä suhteista, yhteistyöstä ja kyvystä tehdä työtä ryhmässä. Et kuitenkaan voi vain yhdistää ihmisiä tiimeiksi ja odottaa heiltä täysin toimivaa yhteistyötä.

 

Parhaat tulokset luodaan toimivissa tiimeissä.

Core Strengths -alusta

 

Mitä jos pääsisit välittömästi tutustumaan organisaatiosi viestintätyyleihin?

 

Core Strengths -alusta rakentaa suhdeälyä (Relationship Intelligence, RQ) koko verkostoosi. Kun yhä useampi tekee SDI 2.0 -kartoituksen ja koko organisaatiolla on pääsy kartoitusten tuloksiin, voi kukin pian käyttää yhteistä viitekehystä erilaisuuksien tunnistamisessa.

Tuloksia toimivilla tiimisuhteilla

 

Yhteiset kokemukset ja tulevaisuuden odotukset rakentavat pohjan ihmisten välisille suhteille. Core Strengthsin Relationship Intelligence, suhdeäly, RQ, auttaa tiimejä tunnistamaan aiempia väärinkäsityksiä, käyttämään oikeaa lähestymistapaa nykyhetkessä ja yhdessä luoda entistä paremman työskentelytavan.

Konfliktien hallinta

 

Anna ihmisille mahdollisuus ratkaista konflikteja ja estää uusia.

 

Johtajana tiedät, että konfliktit työpaikalla ovat epämiellyttäviä, kalliita ja haitallisia. Joten miten ratkaista ongelma, missä kaikki voivat antaa parhaansa?

 

Ratkaisumme ohjaavat tiimejä siitä, mikä on oikea tapa lähestyä konflikteja sen eri tasoilla.

 

On mahdollista olla eri mieltä tuottavasti!

Nykypäivän todellisuus? Suhteet ovat avain huipputiimeihin

 

Tehokas vuorovaikutus ei nykyisin ole vain mukavuus, se on vaatimus, jossa ei ole joustovaraa. Uudet tavoitteet, vaihtelevat tiimit, roolit, organisaatiorakenteet ja vastuut ovat realiteetteja, jotka aiheuttavat huonoja suorituksia. Huonot tiimisuhteet usein päättyvät konflikteihin, jotka vaikuttavat kaikkiin projektivaiheisiin pidentäen toimitusaikoja ja lisäten kuluja. Kyse ei ole tiedon, taidon tai motivaation puutteesta, vaan keskinäisten suhteiden huonosta hoidosta, mikä aiheuttaa suurimmat kuluerät organisaatioissa.

 

Ihmiset ovat monimutkaisia ja siksi heidän välinen vuorovaikutuksensa voi olla haastavaa. Joskus vuorovaikutus voi olla suorastaan vaikeaa – sen sijaan itse ihmissuhteiden ei tarvitse olla vaikeita. Nykyisin esimiesten ja johtajien on saatava tiiminsä ymmärtämään, että jokainen puhuu ainutlaatuista ’yhteistyökieltään’. Tässä voi hyödyntää Core Strengths -kartoitusta ja -alustaa. Koulutuksemme auttaa esimiehiä ja johtajia ymmärtämään yhteistyökieliä, omaansa ja muiden. Koulutuksemme kertoo lisäksi, miten nämä yhteistyökielet muuttuvat konfliktitilanteissa ja myös miten vastakkainasetteluja voidaan ennaltaehkäistä, käsitellä ja ratkaista.

 

Anna tiimeille eväät menestykseen. Luo heille työkalut, joilla he voivat tehdä aloitteita, innovaatioita ja hyviä päätöksiä. Anna heille Core Strengths -alustan ja RQ:n etu.

 

Core Strengths yhdistää kolmen tärkeimmän alueen viestintätavat:

 

  • Ihmiset – halu auttaa ja kehittää muita
  • Tulos – halu johtaa toimintaa ja saada tuloksia aikaan
  • Rakenne – halu luoda selkeää ja merkityksellistä järjestystä

Haluatko kokeilla mitä SDI antaa sinulle ja tiimillesi?

 

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko itse kokeilla ja vastata SDI kartoitukseen?

 

Ota yhteyttä info@positivesolutions.fi

Haluatko SDI-sertifioinnin?

 

SDI-sertifioinnilla saat käyttöösi kvalitatiiviset SDI-työkalut, jotka ovat erittäin tehokkaita johtajuuden kehittämisessä, vahvojen ja tehokkaiden tiimien rakentamisessa, sujuvamman yhteistyön kehittämisessä ja tehokkaammassa konfliktien käsittelyssä.

 

Lue Lisää!