Vältä tarpeettomia konflikteja työpaikalla

Stressin, jatkuvan ärtyneisyyden ja ratkaisemattomien konfliktien vuoksi huonosti voivat työntekijät aiheuttavat yleensä tulonmenetyksiä, koska heidän työtehonsa heikkenee ja tuottavuutensa laskee. Pitkäaikaisia konflikteja kahden tai useiden henkilöiden välillä heikentää sekä yksittäisen työntekijän että koko työyhteisön hyvinvointia. Työpaikan yhteistyöongelmat voivat olla vaikeasti ratkaistavissa, mutta oikealla osaamisella ja hyvällä itsetuntemuksella voimme ratkaista tai jopa välttää ne.

Konfliktilaskelma avasi silmät – miten paljon konfliktit maksaa

Markku Hiljanen, toimitusjohtaja

Markku Hiljanen, toimitusjohtaja Ledear Oy:ssä osallistui Have a Nice Conflict koulutuksessa juuri siitä syystä että hän halusi tulla paremmaksi ratkaisemaan konflikteja työpaikalla. Markku jolla on paljon kokemusta yritys- ja henkilöstöjohtamisesta kokee että monessa yrityksessä on turhia konflikteja jotka mm. johtavat huonompaan tuottavuuteen.

Markku oppi TotalSDI kartoituksen avulla sekä tuntemaan itsensä paremmin että  myös tuntemaan miten eri ihmiset reagoivat ja toimivat konfliktitilanteissa. Kiitos koulutuksen Markulla on nyt osaamista joka auttaa hänet sekä tunnistamaan mahdollista konfliktia että oikeat työkalut konfliktin ratkaisemiseen.

TotalSDI – työkalu joka auttaa ihmisiä ymmärtämään miten heidän luonteensa vaikuttaa käyttäytymiseen

TotalSDI-työkalulla kartoitetaan ihmisten käyttäytymisen taustalla piileviä kannustimia. TotalSDI:n avulla voimme lisätä ryhmädynamiikkatietoutta, tunnistaa yksilön henkilökohtaiset vahvuudet ja käsitellä työryhmien ristiriitoja ja konflikteja. Erilaisuus ei ole konflikti – eikä erimielisyys.

Positiivisella viestinnällä ja hyvällä konfliktien hallinnalla yritys voi säästää suuria summia. Ehkäise siis konfliktit ennen niiden syntymistä ja käännä erimielisyydet menestykseksi!

Seuraava Have a Nice Conflict-koulutus Positive Solutions järjestää Helsingissä 12-13.6.2019.
Aikaisemmat uutiset