Bara det bästa är gott nog hos Snellman

För att bli bäst i sin bransch krävs det bästa ledarskapet. Det vet man hos familjeföretaget Snellman som har tillverkat högklassiga kött- och charkprodukter i 60 år. Under 2017 och 2018 har tre av koncernens chefer gått diplomerings- och certifieringsutbildning i professionell coaching hos CoachCompanion Finland. Nu omsätts kunskaperna på fabriken.

Hos familjeföretaget Snellman strävar man till att alltid satsa på det allra bästa. Råvaror av högsta kvalitet, inhemskt GMO-fritt kött från familjegårdar, äkta kryddor, miljövänliga energikällor och personal som trivs och utvecklas. Och helt i linje med detta så har man under 2017 och 2018 valt att diplomera tre av företagets ledare till professionella coacher hos oss på CoachCompanion.
– Vi ser det som en satsning på förebyggande hälsovård. Jag brukar jämföra med att vi har dyra, fina maskiner som vi underhåller systematiskt för att de ska prestera på topp. Samma sak gäller för personalen. Om människor tas omhand och mår bra så kommer de goda prestationerna naturligt, säger Daniel Hjulfors, processutvecklare på Snellman.
– Hos Snellman finns en kultur av att bemöta andra som man själv vill bli bemött, och en grundtanke om att framgång förtjänas genom att göra gott.

Ett coachande ledarskap bygger i grunden på att arbeta utifrån varje medarbetares egen vilja att lära och utvecklas. Genom coaching sporras människor att vara nyfikna, dela med sig av sina idéer, finna egna lösningar och därmed också uppnå bättre resultat i arbetet.
– Det går inte att gömma ledningsgruppen i ett stort fint rum där de ska sitta och komma på lösningar på olika problem. Man behöver ge sig ut på fabriksgolvet och tala med dem som faktiskt gör jobbet. Sällan går man i arbetshalaren uppför trappan till ledningen och säger till om man har någon bra idé. Vi behöver sänka tröskeln för kommunikation och skapa en kultur där alla vågar både ge och begära konkret feedback, säger Kennet Pettersson, intern coach.
– Och vi måste våga ta i när det behövs, fortsätter Daniel. Man frigör inte potential hos människor genom att stryka medhårs. Alla människor behöver utmaningar för att växa.
– I det coachande ledarskapet hjälper man människor att ta egna beslut. Då blir saker oftast genomförda mer effektivt än om personalen bara får ta emot order. Det är oerhört kraftfullt att låta människor själva vara delaktiga och välja sin väg och till och med göra sina egna misstag I trygg och tillåtande miljö. Misstag är många gånger värdefulla lärdomar, säger Ronnie Granlund, produktionsdirektör på Snellman.

Alla tre är överens om att coachingutbildningen har medfört mer än lärdomar att ta med sig till arbetsplatsen. De har också gjort en egen inre resa och lärt sig att se storheten hos sig själva, likaväl som hos andra.
– Jag ser mycket tydligare mina egna styrkor och utmaningar, och kan därför använda och utveckla det som jag är bra på. När man gör det så får man också själv bekräftelse utifrån för det man gör, säger Kennet.
– Vi har också skapat en ny gemenskap mellan oss tre, en vänskap för livet. Så blir det nog när man delar saker med varann som man annars kanske bara delar med frun, säger Daniel, med ett skratt.

Den som har utbildat Daniel, Kennet och Ronnie i coaching är CoachCompanions egen Christine Suvanto, ICF Professional Certified Coach (PCC). Så här tycker hon om den resa hon har fått vara med och leda:
– På våra utbildningar tar vi vara på kursdeltagarnas enorma kunskap och erfarenhet. I professionell coaching anser vi att det är otroligt viktigt att se och coacha hela människan. Inte en titel, inte ett organisationsschema. Jag känner mig så glad och tacksam över att jag fått möjligheten att följa med Daniels, Kennets och Ronnies hela coachingresa, hur de utvecklats, vuxit och se hur de direkt kunnat implementera coachingkunskapen i sina arbetsroller, i sin arbetsgemenskap. Våra värderingar, professionalism, kvalitet, passion har stämt väl överens. Att göra resan med dessa killar har varit fantastiskt. Endast det bästa är gott nog, säger Christine.

 

Behöver ditt företag utbilda coachande ledare? Välkommen att kontakta oss:

info@positivesolutions.fi eller ring 050 381 4737 (Tom) eller 045 847 0443 (Christine)