Alla våra kurser

Under respektive kurs finns våra aktuella kursdatum.

CC Grundkurs i coaching

Svenska

Helsingfors     7-8.11.2019

Helsingfors      3-4.2.2020

Helsingfors      4-5.4.2020

Helsingfors      1-2.6.2020

 

Finska

Helsingfors     2-3.12.2019

Helsingfors      2-3.3.2020

Helsingfors      7-8.5.2020

CC Diplomutbildning till Professionell Coach (ICF)

Helsingfors – hösten 2019 – svenska
Modul 1    22-23.8.2019
Modul 2    19-20.9.2019
Modul 3   17-18.10.2019
Modul 4   21-22.11.2019
Diplomering   17.1.2020

Helsingfors – hösten 2019 – finska
Modul 1    12-13.9.2019
Modul 2     7-8.10.2019
Modul 3   14-15.11.2019
Modul 4     9-10.1.2020
Diplomering    7.2.2020

Helsingfors – våren 2020 – svenska
Modul 1    23-24.1.2020
Modul 2    27-28.2.2020
Modul 3    26-27.3.2020
Modul 4    23-24.4.2020
Diplomering    8.6.2020

Helsingfors – våren 2020 – finska
Modul 1    10-11.2.2020
Modul 2     9-10.3.2020
Modul 3      6-7.4.2020
Modul 4    11-12.5.2020
Diplomering   10.6.2020

Helsingfors – sommaren 2020 – svenska
Modul 1-2    3-6.6.2020
Modul 3    23-24.7.2020
Modul 4    13-14.8.2020
Diplomering    4.9.2020

CC Internationellt Certifieringsprogram för ACC och PCC nivå (ICF)

Helsingfors – hösten 2019 svenska
Dag 1      11.9.2019
Dag 2     11.10.2019
Dag 3     13.11.2019
Dag 4     11.12.2019
Dag 5       8.1.2020
Dag 6      12.2.2020
Dag 7      11.3.2020
Dag 8       8.4.2020

Helsingfors – hösten 2020 svenska
Dag 1      16.9.2020
Dag 2     21.10.2020
Dag 3     11.11.2020
Dag 4      9.12.2020
Dag 5      13.1.2021
Dag 6      10.2.2021
Dag 7      10.3.2021
Dag 8      14.4.2021

CC Det coachande ledarskapet

Förkunskap: Diplomerad/Certifierad ICF Coach

Svenska

Helsingfors      5-6.3.2020

 

Finska

Helsingfors    14-15.5.2020

CC Att coacha grupper

Förkunskap: Diplomerad/Certifierad ICF Coach
Svenska
Helsingfors           2-3.4.2020

 

Finska

Helsingfors          4-5.5.2020

CC Skolcoach

Förkunskap: Diplomerad/Certifierad ICF Coach
Svenska
Helsingfors           11-12.11.2019

Helsingfors              3-4.8.2020

 

Finska
Helsingfors           9-10.12.2019

CC Hälsocoach

Förkunskap: Diplomerad/Certifierad ICF Coach
Svenska
Helsingfors           28-29.11.2019

CC Idrottscoach

Svenska
Helsingfors           hösten 2019

CC Alumni-träffar

Helsingfors     12.11.2019  kl. 17:30

Helsingfors     11.12.2019  kl. 18:00  Julmingel

TotalSDI - Certifierad handledare

Helsingfors

Svenska  23-25.9.2019 och 25.11.2019

Finska    16-18.3.2020 och 18.5.2020

 

TotalSDI - Have a nice conflict

Helsingfors  18-19.11.2019

Helsingfors   13-14.1.2020

Helsingfors   16-17.4.2020

Parcoaching

Gemensam TID lyxtid för och med varandra  – Kursen kommer att arrangeras i Helsingfors.


Datum är under planering. Ta kontakt för mera information.