Alla våra kurser

Under respektive kurs finns våra aktuella kursdatum.

CC Grundkurs i coaching

Svenska

Helsingfors      7-8.9.2019

Helsingfors     7-8.11.2019

 

Finska

Helsingfors     5-6.10.2019

Helsingfors     2-3.12.2019

CC Diplomutbildning till Professionell Coach (ICF)

Helsingfors – sommaren 2019 – svenska
Modul 1    11-12.4.2019
Modul 2    23-24.5.2019
Modul 3      1-2.7.2019
Modul 4      8-9.8.2019
Diplomering   30.8.2019

Helsingfors – intensiv 2019 – svenska
Modul 1-2  21-24.5.2019
Modul 3      1-2.7.2019
Modul 4      8-9.8.2019
Diplomering   30.8.2019

Helsingfors – hösten 2019 – svenska
Modul 1    22-23.8.2019
Modul 2    19-20.9.2019
Modul 3   17-18.10.2019
Modul 4   21-22.11.2019
Diplomering   17.1.2020

Helsingfors – hösten 2019 – finska
Modul 1    12-13.9.2019
Modul 2     7-8.10.2019
Modul 3   14-15.11.2019
Modul 4     9-10.1.2020
Diplomering    7.2.2020

CC Internationellt Certifieringsprogram för ACC och PCC nivå (ICF)

Helsingfors – hösten 2019 svenska
Dag 1      11.9.2019
Dag 2     11.10.2019
Dag 3     13.11.2019
Dag 4     11.12.2019
Dag 5       8.1.2020
Dag 6      12.2.2020
Dag 7      11.3.2020
Dag 8       8.4.2020

Helsingfors – hösten 2019 finska
Dag 1      18.9.2019
Dag 2     16.10.2019
Dag 3     20.11.2019
Dag 4     18.12.2019
Dag 5      22.1.2020
Dag 6      26.2.2020
Dag 7      25.3.2020
Dag 8      22.4.2020

CC Det coachande ledarskapet

Förkunskap: Grundkurs/Diplomerad/Certifierad ICF Coach

Svenska
Helsingfors   14-15.10.2019

 

Finska
Helsingfors   26-27.11.2019

CC Att coacha grupper

Förkunskap: Grundkurs/Diplomerad/Certifierad ICF Coach
Svenska
Helsingfors           3-4.10.2019

 

Finska
Helsingfors           4-5.12.2019

CC Skolcoach

Förkunskap: Diplomerad/Certifierad ICF Coach
Svenska
Helsingfors           11-12.11.2019

Finska
Helsingfors           9-10.12.2019

CC Hälsocoach

Förkunskap: Diplomerad/Certifierad ICF Coach
Svenska
Helsingfors           28-29.11.2019

CC Idrottscoach

Svenska
Helsingfors           hösten 2019

CC Alumni-träffar

Helsingfors

 

TotalSDI - Certifierad handledare

Helsingfors

Hösten   23-25.9.2019 och 25.11.2019

 

TotalSDI - Have a nice conflict

Helsingfors  18-19.11.2019

Parcoaching

Gemensam TID lyxtid för och med varandra  – Kursen kommer att arrangeras i Helsingfors.


Datum är under planering. Ta kontakt för mera information.