Alla våra kurser

Under respektive kurs finns våra aktuella kursdatum.

CC - Grundkurs i coaching

Det här är en två dagars kurs till dig som vill veta mer om professionell coaching och coachande ledarskap. Du kanske söker efter en coachutbildning eller är nyfiken på vad coaching är?

 

Svenska

Online                    1-2.6.2020

Online / Helsingfors      5-6.8.2020

 

 

Finska

Online                    1-2.7.2020

Online / Helsingfors    24-25.8.2020

 

CC - Diplomerad Coach (ACTP)

 

Grundutbildning (steg 1). Du får alla verktyg du behöver för att kunna coacha professionellt.

 

Helsingfors – våren 2020 – svenska
Modul 1    23-24.1.2020
Modul 2    27-28.2.2020
Modul 3    26-27.3.2020
Modul 4    23-24.4.2020
Diplomering    8.6.2020

Online – våren 2020 – svenska
Modul 1    20-21.4.2020
Modul 2    19-20.5.2020
Modul 3    23-24.6.2020
Modul 4    21-22.7.2020
Diplomering   26.8.2020

Online – sommar 2020 – finsk
Modul 1      1-2.7.2020
Modul 2    27-28.7.2020
Modul 3      2-3.9.2020
Modul 4     5-6.10.2020
Diplomering  13.11.2020

Helsingfors – hösten 2020 – svenska
Modul 1    14-15.9.2020
Modul 2     8-9.10.2020
Modul 3   23-24.11.2020
Modul 4    11-12.1.2021
Diplomering    8.2.2021

Helsingfors – hösten 2020 – finska
Modul 1    17-18.9.2020
Modul 2   19-20.10.2020
Modul 3   26-27.11.2020
Modul 4    14-15.1.2021
Diplomering   11.2.2021

 

CC - ACC och PCC certifiering (ACTP)

 

Utbildning (steg 2) för  dig som vill satsa fullt ut på din coaching och bli internationellt certifierad coach.

 

Helsingfors – hösten 2020 svenska
Dag 1      16.9.2020
Dag 2     21.10.2020
Dag 3     18.11.2020
Dag 4      9.12.2020
Dag 5      13.1.2021
Dag 6      10.2.2021
Dag 7      10.3.2021
Dag 8      14.4.2021

Helsingfors – hösten 2020 finska

Dag 1      23.9.2020
Dag 2     22.10.2020
Dag 3     25.11.2020
Dag 4     16.12.2020
Dag 5      20.1.2021
Dag 6      17.2.2021
Dag 7      17.3.2021
Dag 8      21.4.2021

CC - Det coachande ledarskapet

 

Det här är en två dagars utbildning för dig som är diplomerad eller certifierad coach och vill utveckla ditt coachande ledarskap eller coacha chefer och ledare.

 

Helsingfors     7-8.9.2020

Helsingfors  19-20.11.2020

 

CC - Att coacha grupper

 

Det här är en två dagars utbildning för dig som är diplomerad eller certifierad coach och vill coacha flera individer samtidigt, oavsett om det är i affärsmässiga sammanhang eller privata uppdrag.

 

Svenska

Helsingfors          3-4.12.2020

Finska

Helsingfors           3-4.12.2020

CC - Skolcoach

 

Det här är en två dagars utbildning för dig som är diplomerad eller certifierad coach.  Den vänder sig till dig som vill coacha elever och unga i skolan.

 

Svenska

Helsingfors              3-4.8.2020

 

Finska
Helsingfors             hösten 2020

CC - Hälsocoach
Det här är en två dagars utbildning för dig som är diplomerad eller certifierad coach.  Den vänder sig till dig som vill coacha individer, grupper och organisationer i hälsa och livsstilsförändringar.

 

Svenska
Helsingfors           hösten 2020

CC - Idrottscoach
Det här är en två dagars utbildning för dig som är diplomerad eller certifierad coach.  Den vänder sig till dig som vill coacha dina idrottande adepter individuellt och i grupper.

 

Svenska
Helsingfors           hösten 2020

Alumni-träffar

Helsingfors     

 

SDI - certifiering

 

Med en SDI Certifiering har du tillgång till de kvalitativa verktyg som SDI är när det gäller att utveckla ledarskap, bygga starka och effektiva team, smidigare samarbeten och mer effektivt kunna hantera konflikter. SDI bygger på gedigen forskning och lång erfarenhet. (Porter, Scudder)

SDI certifieringen ger även 12 st värdefulla CCE poäng för certifierade ICF coacher.

 

Helsingfors

Svenska   21-22.9.2020

Finska     1-2.10.2020

SDI - Have a nice conflict

 

Det här är en två dagars utbildning för dig att förstå vad som motiverar dig och andra, hur kommunicera rätt med olika sorters människor när allt går bra och i konfliktsituationer. Stoppa konflikten innan den startar och vänd friktion till framgång!

 

Helsingfors     1-2.9.2020

Parcoaching

Gemensam TID lyxtid för och med varandra  – Kursen kommer att arrangeras i Helsingfors.


Datum är under planering. Ta kontakt för mera information.