Alla våra kurser

Under respektive kurs finns våra aktuella kursdatum.

CC - Grundkurs i coaching

Öka din självkänsla och bli bättre på att leda dig själv och andra under vår tvådagars grundkurs i coaching. Coaching handlar om kommunikation, samarbete och personlig utveckling. Om att hitta drivkrafter, förmågor och styrkor hos dig själv och andra, att lyssna, ställa frågor och skapa utrymme för reflektion, djupare lärande och att ta större eget ansvar. Vi utbildar på både svenska och finska.

OM KURSEN

Syftet med dessa två kursdagar är att ge deltagarna kunskap om grunderna i coaching och träning i fem kraftfulla coachverktyg. Genom att använda dessa verktyg kan deltagarna direkt efter kursen förbättra sin kommunikation, nå nya mål, få ökad förståelse för sina medmänniskor, förbättra sina prestationer och stärka både självkänsla och självförtroende. Programmet är enkelt, roligt och lätt att ta till sig. Vi vet vilken skillnad professionell coaching gör och vill göra coachverktygen tillgängliga för så många som möjligt.

Svenska

Helsingfors      3-4.2.2020

Helsingfors      4-5.4.2020

Helsingfors      1-2.6.2020

 

Finska

Helsingfors      2-3.3.2020

Helsingfors      7-8.5.2020

CC - Diplomutbildning till Professionell Coach (ICF)

Utveckla ditt ledarskap, använd coaching i ditt yrke och på fritiden eller arbeta som professionell coach. Vår diplomutbildning är en utmanande och utvecklande resa genom samtliga elva kärnkompetenser som professionell coaching bygger på, uppsatta av International Coach Federation (ICF). Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att coacha  andra, både professionellt och privat. Utbildningen passar också dig som är intresserad av personlig utveckling.

OM UTBILDNINGEN

Syftet med diplomutbildningen är att deltagaren ska utveckla sig själv och sitt ledarskap och behärska de av ICF definierade elva kärnkompetenser som professionell coaching bygger på. Kärnkompetenserna presenteras, tränas och sammanlänkas genom praktik och teori i olika moment, med utgångspunkt från deltagarnas egna erfarenheter och kompetens. Vi lägger största vikt vid praktiska tillämpningar i undervisningen och övningarna är många och varierade, eftersom vi anser att coaching och ledarskap inte kan läras in enbart genom teori. Under utbildningen har du en egen mentorcoach och arbetar med egna övningsklienter. Vid behov får du stöd och support av gruppen samt handledning av kursansvarig. Under en separat diplomeringsdag coachar deltagaren upp inför två diplomeringsförrättare för att bli godkänd och få sitt diplom. En diplomerad coach kan ansöka om medlemskap i ICF.

Helsingfors – hösten 2019 – svenska
Modul 1    22-23.8.2019
Modul 2    19-20.9.2019
Modul 3   17-18.10.2019
Modul 4   21-22.11.2019
Diplomering   17.1.2020

Helsingfors – hösten 2019 – finska
Modul 1    12-13.9.2019
Modul 2     7-8.10.2019
Modul 3   14-15.11.2019
Modul 4     9-10.1.2020
Diplomering    7.2.2020

Helsingfors – våren 2020 – svenska
Modul 1    23-24.1.2020
Modul 2    27-28.2.2020
Modul 3    26-27.3.2020
Modul 4    23-24.4.2020
Diplomering    8.6.2020

Helsingfors – våren 2020 – finska
Modul 1    10-11.2.2020
Modul 2     9-10.3.2020
Modul 3      6-7.4.2020
Modul 4    11-12.5.2020
Diplomering   10.6.2020

Helsingfors – sommaren 2020 – svenska
Modul 1-2    3-6.6.2020
Modul 3    23-24.7.2020
Modul 4    13-14.8.2020
Diplomering    4.9.2020

CC - Internationellt Certifieringsprogram för ACC och PCC nivå (ICF)

Ta din professionella coaching till nya nivåer, finn din egen kraft och potential och bli internationellt certifierad av ICF. CoachCompanion är ett av International Coach Federation (ICF) ackrediterat och kvalitetssäkrat coachutbildningsföretag med gedigen erfarenhet och nöjda kursdeltagare. Diplomutbildning i coaching utgör grundutbildningen inom professionell coaching. Kvalitetsmedvetna coacher vill så snart som möjligt fortbilda sig för certifiering på ACC-nivå och senare PCC-nivå. Givetvis kan du gå utbildningen även om du inte siktar på en internationell certifiering, men känner att du vill växa ytterligare som människa. Fortbildningen ger en fördjupning av ICF:s samtliga 11 kärnkompetenser samt coachmetoder. Den är också en utvecklingsresa som leder till en större personlig mognad. Utbildningen är upplevelsebaserad med mycket övningar. En del övningar är egen insikt och utveckling, vi vässar det viktigaste coachredskapet dvs coachen själv. Men de flesta övningar kan användas vidare direkt i klientarbetet.

Helsingfors – hösten 2019 svenska
Dag 1      11.9.2019
Dag 2     11.10.2019
Dag 3     13.11.2019
Dag 4     11.12.2019
Dag 5       8.1.2020
Dag 6      12.2.2020
Dag 7      11.3.2020
Dag 8       8.4.2020

Helsingfors – hösten 2020 svenska
Dag 1      16.9.2020
Dag 2     21.10.2020
Dag 3     11.11.2020
Dag 4      9.12.2020
Dag 5      13.1.2021
Dag 6      10.2.2021
Dag 7      10.3.2021
Dag 8      14.4.2021

Helsingfors – hösten 2020 finska

Börjar i september, dagarna meddelas snart.

CC - Det coachande ledarskapet

Många deltagare i vår CoachCompanion diplomutbildning vill använda coachingen i sin nuvarande yrkesroll och känner att de behöver fler verktyg. Det får de i denna fortbildning på två dagar. Här bygger vi vidare på den coach kunskap som deltagaren nu besitter och presenterar och tränar hur den kan kombineras med andra moment i de roller som är aktuella för deltagarna. Fortbildningen blir på så sätt mycket konkret och hands on. Vår egen Propellermodell är enkel och tydlig och beskriver hur coaching används i alla sammanhang där det inte enbart går att coacha. Hur snurrar din ledarskapspropeller?

Förkunskap: Diplomerad/Certifierad ICF Coach

Svenska

Helsingfors      5-6.3.2020

 

Finska

Helsingfors    14-15.5.2020

CC - Att coacha grupper

Är du diplomerad coach och nyfiken på hur det går till att coacha en grupp och inte enbart individer? I så fall är detta en fortbildning för dig. Under två innehållsrika dagar vässar och förädlar du din kunskap som coach vidare in i gruppcoachingens värld. Du hanterar redan en hel del coachingverktyg, här adderar vi till nya som hjälper dig att öka medvetenheten, tydliggöra mål och lösningar samt framför allt – skapa synergieffekter i en grupp av människor.

OM KURSEN

Ingen grupp är starkare än sin svagaste länk. Att coacha grupper och team är på väg att bli lika vanligt som att coacha individer. Skillnaden är förstås att det är en välfungerande och effektiv grupp som är målet för coachingen, snarare än varje individs upplevelse. Under kursen varvar vi teori och praktik, vi tränar våra coachingverktyg, utbyter erfarenheter och reflektioner. I kursen ingår även en individuell TotalSDI kartläggning med hjälp av den bildar kursdeltagarna en egen grupp. Tillsammans ser vi på gruppens styrkor och eventuella utmaningar dvs potential. Utbildningen är stimulerande, rolig och kraftfull för den redan diplomerade coachen.

Förkunskap: Diplomerad/Certifierad ICF Coach
Svenska
Helsingfors           2-3.4.2020

 

Finska

Helsingfors          4-5.5.2020

CC - Skolcoach

Skolcoachen, är en professionell coach som gått en internationellt ackrediterad coachutbildning. Skolcoachen är en extra resurs i skolan, en neutral person, som ser hjälten i varje individ. Till en skolcoach kommer klienten, som ett blankt papper, inte som ett vitsord, en diagnos. Skolcoachen coachar elever i allt från motivation, framtidsplaner, prestationskrav till självförtroende, självkänsla mm. Coaching bygger alltid på frivillighet.

Tillsammans arbetar coach och klient mot ett tydligt och inspirerande mål. Med coachens hjälp hittar klienten sina gåvor och talanger och frigör en inre potential som hen kanske inte ens trodde sig ha. Nya tankebanor, möjligheter och steg mot det önskade målet hittas. Skolcoachen är lättillgänglig och finns där, som coach, både för elever och lärare. I professionell coaching ingår coach och klient ett partnerskap där ingendera är under eller över, utan går sida vid sida, mot målet.

Förkunskap: Diplomerad/Certifierad ICF Coach

Svenska
Helsingfors              3-4.8.2020

 

Finska
Helsingfors             hösten 2020

CC - Hälsocoach

Vill du jobba med hälsofrämjande arbete på individ, grupp och organisationsnivå?

Behovet av hälsocoacher växer sig allt starkare. Individer och företag inser vinsterna med att satsa på hälsa för ökat välmående men också för ökad prestation. Arbetet som hälsocoach innebär att stötta och motivera till hälso- och livsstilsförändringar.

Efter vår utbildning, för diplomerade coacher, till hälsocoach kommer du direkt kunna coacha individer, grupper och organisationer i hälsa och livsstilsförändringar. Du får övning i och många konkreta verktyg för att direkt efter utbildningen köra igång.
Förkunskap: Diplomerad/Certifierad ICF Coach

 

Svenska
Helsingfors           hösten 2020

CC - Idrottscoach

Utbildning för dig fysiska tränare, som har egna adepter i individuella grenar eller lagsporter.

Hur kan du som fysisk tränare även ta in det coachande förhållningssättet i den fysiska träningen?

Idrottaren är inte sin idrott, men vem är hen? Vad finns kvar då idrottaren slutar sin karriär planerat eller abrupt? Hur få den coachande ledarskapspropellern att snurra balanserat (Manager-Leader-Coach)? Hur stödja lämpligt? Hur kommunicera så att du säkert når idrottaren dvs mottagaren?

Svenska
Helsingfors           hösten 2020

Alumni-träffar

Helsingfors     11.12.2019  kl. 17:45  Julmingel

TotalSDI - Certifierad handledare

Med en TotalSDI Certifiering har du tillgång till de kvalitativa verktyg som TotalSDI är när det gäller att utveckla ledarskap, bygga starka och effektiva team, smidigare samarbeten och mer effektivt kunna hantera konflikter. TotalSDI bygger på gedigen forskning och lång erfarenhet. (Porter, Scudder)

Bli certifierad handledareTotalSDI är det kartläggningsverktyg många av världens främsta coacher, utbildare, konsulter, HR experter väljer att använda. TotalSDI kommer vara ett värdefullt tillägg till din förmåga att utveckla framgångsrika organisationer, team och ledare.

TotalSDI certifieringen ger även värdefulla CCE poäng för certifierade ICF coacher.

 

Helsingfors

Finska    16-18.3.2020 och 18.5.2020

 

TotalSDI - Have a nice conflict

Då ett företag ska spara skalar man ofta bort utgifter jämnt över alla delar av helheten (osthyvelsprincipen) eller så prioriterar man helt bort vissa delar (tårtspadeprincipen). Men det finns smartare sätt att spara pengar, nämligen att se över hur organisationen mår. Med positiv kommunikation och god konflikthantering kan man spara stora summor i företaget. Stoppa konflikten innan den startar och vänd friktion till framgång!

OM KURSEN

Medarbetare som mår dåligt på grund av stress, vardaglig irritation och olösta konflikter ger ofta inkomstbortfall i form av sämre effektivitet och lägre produktivitet. Samarbetsproblem på en arbetsplats kan vara svåra att lösa men med våra metoder kan du vända motgång till framgång. Företag och organisationer kan spara stora summor genom att lära sig hur man kommunicerar, hanterar konflikter och sporrar team, ledare och medarbetare.

Helsingfors   13-14.1.2020

Helsingfors   16-17.4.2020

Parcoaching

Gemensam TID lyxtid för och med varandra  – Kursen kommer att arrangeras i Helsingfors.


Datum är under planering. Ta kontakt för mera information.