Alla våra kurser

Under respektive kurs finns våra aktuella kursdatum.

CC Grundkurs i coaching

Svenska
Vasa          15-16.8.2018
Mariehamn     17-18.8.2018
Helsingfors   20-21.8.2018

Finska

Helsingfors   19-20.9.2018

CC Diplomutbildning till Professionell Coach (ICF)

Helsingfors – hösten 2018 – svenska
Modul 1    10-11.9.2018
Modul 2     4-5.10.2018
Modul 3   15-16.11.2018
Modul 4    10-11.1.2019
Diplomering   25.1.2019
Vasa – hösten 2018 – svenska
Modul 1      6-7.9.2018
Modul 2   13-14.10.2018
Modul 3     3-4.12.2018
Modul 4    19-20.1.2019
Diplomering    7.2.2019

Mariehamn – hösten 2018 – svenska
Modul 1-2  27-30.9.2018
Modul 3   23-24.11.2018
Modul 4    16-17.1.2019
Diplomering    1.2.2019

Helsingfors – hösten 2018 – finska
Modul 1     8-9.10.2018
Modul 2   19-20.11.2018
Modul 3    14-15.1.2019
Modul 4    11-12.2.2019
Diplomering    8.3.2019

Karleby – hösten 2018 – finska
Modul 1   15-16.10.2018
Modul 2   10-11.12.2018
Modul 3    21-22.1.2019
Modul 4      4-5.3.2019
Diplomering    3.4.2019

CC Det coachande ledarskapet

Förkunskap: Diplomerad/Certifierad IFC Coach
Mariehamn     9-10.7.2018
Karleby        4-5.4.2019

CC Att coacha grupper

Förkunskap: Diplomerad/Certifierad IFC Coach
Svenska
Mariehamn           26-27.11.2018

CC Internationellt Certifieringsprogram för ACC och PCC nivå (ICF)

Helsingfors – hösten 2018 svenska
Dag 1      12.9.2018
Dag 2     10.10.2018
Dag 3     14.11.2018
Dag 4     12.12.2018
Dag 5       9.1.2019
Dag 6      13.2.2019
Dag 7      13.3.2019
Dag 8      10.4.2019

CC Alumni-träffar

Datum för nästa träff är under planering

 

TotalSDI - Certifierad handledare

Helsingfors – svenska
5-7.11.2018 och 24.1.2019

Helsingfors – finska
Datum är under planering.

TotalSDI - Have a nice conflict

Svenska

Mariehamn    25-26.9.2018

Finska
Helsingfors   1-2.10.2018

Parcoaching

Gemensam TID lyxtid för och med varandra  – Kursen kommer att arrangeras i Helsingfors.


Datum är under planering.