Alla våra kurser

Under respektive kurs finns våra aktuella kursdatum.

CC Grundkurs i coaching

Svenska

Helsingfors      4-5.1.2019

Helsingfors    30-31.1.2019

Helsingfors     9-10.3.2019

Hangö            6-7.6.2019

Finska

Helsingfors      11-12.2.2019

Helsingfors      1-2.4.2019

Hangö            8-9.6.2019

CC Diplomutbildning till Professionell Coach (ICF)

Helsingfors – hösten 2018 – svenska
Modul 1    10-11.9.2018
Modul 2     4-5.10.2018
Modul 3   16-17.11.2018
Modul 4    10-11.1.2019
Diplomering   26.1.2019

Mariehamn – hösten 2018 – svenska
Modul 1-2  27-30.9.2018
Modul 3   16-17.11.2018
Modul 4    16-17.1.2019
Diplomering   26.1.2019

Helsingfors – hösten 2018 – finska
Modul 1     8-9.10.2018
Modul 2   19-20.11.2018
Modul 3    14-15.1.2019
Modul 4      4-5.2.2019
Diplomering    8.3.2019

Helsingfors våren 2019 – svenska
Modul 1    18-19.1.2019
Modul 2      1-2.3.2019
Modul 3      5-6.4.2019
Modul 4    17-18.5.2019
Diplomering   14.6.2019

Helsingfors våren 2019 – finska
Modul 1      4-5.3.2019
Modul 2      8-9.4.2019
Modul 3    20-21.5.2019
Modul 4    12-13.6.2019
Diplomering   20.8.2019

CC Det coachande ledarskapet

Förkunskap: Grundkurs/Diplomerad/Certifierad IFC Coach

Svenska
Helsingfors    14-15.3.2019

Finska
Helsingfors    15-16.5.2019

CC Att coacha grupper

Förkunskap: Grundkurs/Diplomerad/Certifierad IFC Coach
Svenska
Helsingfors          28-29.1.2019

Helsingfors          28-29.3.2019

 

Finska
Helsingfors          27-28.5.2019

CC Internationellt Certifieringsprogram för ACC och PCC nivå (ICF)

Helsingfors – hösten 2018 svenska
Dag 1      12.9.2018
Dag 2     10.10.2018
Dag 3     14.11.2018
Dag 4     12.12.2018
Dag 5       9.1.2019
Dag 6      13.2.2019
Dag 7      13.3.2019
Dag 8      10.4.2019

Helsingfors – hösten 2019 svenska
Dag 1      11.9.2019
Dag 2      9.10.2019
Dag 3     13.11.2019
Dag 4     11.12.2019
Dag 5       8.1.2020
Dag 6      12.2.2020
Dag 7      11.3.2020
Dag 8       8.4.2020

CC Alumni-träffar

Helsingfors    11.12.2018

 

TotalSDI - Certifierad handledare

Helsingfors – svenska
5-7.11.2018 och 8.1.2019

Helsingfors – finska

18-20.3.2019 och 25.4.2019

TotalSDI - Have a nice conflict

Helsingfors     6-7.3.2019

Helsingfors   13-14.5.2019

Parcoaching

Gemensam TID lyxtid för och med varandra  – Kursen kommer att arrangeras i Helsingfors.


Datum är under planering. Ta kontakt för mera information.