Mjuka värden ger hård valuta

Då ett företag ska spara skalar man ofta bort utgifter jämnt över alla delar av helheten (osthyvelsprincipen) eller så prioriterar man helt bort vissa delar (tårtspadeprincipen). Men det finns faktiskt ett smartare sätt att spara pengar, nämligen att se över hur organisationen mår. Med positiv kommunikation och god konflikthantering kan man spara stora summor i företaget.

 

Rak och positiv kommunikation, där fokus ligger på mottagaren, hindar onödiga missförstånd – missförstånd som kan leda till konflikter. Då två personer är i konflikt, berör konflikten inte enbart dessa två personer, den berör direkt eller indirekt hela teamet. Teamet, avdelningen kan indelas i två motståndssidor, där värdefull tid går till ställningstaganden, kaffepausdiskussioner, förtal med mera. Samarbetsproblem, missförstånd, konflikter kan vara besvärliga att ta itu med. Exakt vad ditt företag kan tjäna på att lösa och förebygga konflikter beror förstås på många faktorer, men med effektiva verktyg, mod och vilja finns stora summor att hämta.

Och det är inte enbart euron som sparas. De mänskliga kostnaderna för konflikter är enorma. Konflikter skapar stress, vardaglig irritation, sjukfrånvaro, lägre produktivitet. En fungerande konflikthanteringsprocess, leder förutom till inbesparingar, även till välmående på arbetet, kreativitet, engagemang, gemenskap, som i sin tur leder till produktivitet och effektivitet. Mjuka värden ger alltså hård valuta.

TotalSDI
Människor är komplexa; Det behöver inte relationer vara

På Positive Solutions använder vi oss av verktyget TotalSDI vid utbildningar i konflikthantering. TotalSDIs enkla men effektiva angreppssätt hjälper individer och grupper att utveckla medvetenhet och kunskap för att bygga effektivare personliga relationer såväl som affärsrelationer.
När konsulter, coacher och utbildare som använder TotalSDI skall sammanfatta vår metod kommer dessa tre saker ofta upp:

Det är smart, Det fastnar. Det är användbart.

Här intill hittar du vårens TotalSDI-kurser hos oss på Positive Solutions.

 

Även Twitter använder TotalSDI – klicka för att se klippet

 

TotalSDI@Twitter

https://totalsdi.com/case_studies_twitter/

TotalSDI – utbildningar våren 2018

Have a Nice Conflict-kurs

Helsinki 8-9 mars 2018  (suomenkielinen)

Mariehamn 28-29 maj 2018 (på svenska)

Certifieringsutbildning till TotalSDI handledare

Helsingfors 21-23 mars 2018 + 17 april 2018