Positive Solutions, din partner på jobbet och i privatlivet

Positive Solutions är ett finländskt företag, som Christine och Tom Suvanto driver tillsammans sedan 2012. Vi verkar i hela Finland, men har våra kontor i Hangö och Helsingfors. I vårt team ingår idag flera av våra utbildade coacher.
Vi på Positive Solutions hjälper dig att hitta styrkorna och uppnå målen, vare sig det handlar om dig själv eller ditt arbetsteam. Med en lång och gedigen erfarenhet coachar, utbildar och utvecklar vi företag, grupper, team och privatpersoner.

Organisationer kan spara stora summor genom att lära sig hur man kommunicerar, samarbetar, uppställer motiverande mål, hanterar konflikter och sporrar team, ledare och medarbetare. Privatpersoner kan få stora förändringar till stånd och uppnå sina drömmar genom att lära sig mer om sig själva, sina styrkor och drivkrafter. Till oss är alla som vill genomföra en förändring välkomna.

Positive Solutions är CoachCompanions och TotalSDIs finländska representanter. På vårt program finns allt från två dagars kurser till internationella kvalitetssäkrade certifieringsutbildningar. För oss på Positive Solutions är kvalitet av största vikt, därför har vi också en pengarna tillbaka-garanti på alla våra utbildningar.

Läs mer

Positive Solutions mission är ”Vi förändrar världen”, för oss är detta inte bara vackra ord, vi har dem med i allt vad vi gör. Om vi kan bidra till att en människa, ett team, en organisation mår och fungerar bättre, har vi tagit ett litet steg i rätt riktning. Vi tror också att barn och ungdomar, med god självkänsla och gott självförtroende, har kraft, ork och verktyg att ta itu med utmaningar på ett konstruktivt och positivt sätt och har förmågan att glädjas med sina medmänniskor. Därför har vi sponsorerat och startat pilotprojekt tillsammans med Daghemmet Fyren i Helsingfors och Hagelstamska skolan i Grankulla, där vi bl a utbildar personalen i coaching, ett coachande förhållningssätt och ett coachande ledarskap. Barnen och ungdomarna är vår framtid.
Vår vision ”Coaching för alla” är också något vi dagligen arbetar med på olika sätt. Ett exempel på det är Barefoot Coaching, som vi startat där vi avgiftsfritt årligen erbjuder individuell coaching och deltagande i Grundkurs i coaching, för ett antal människor som är i behov, men inte har ekonomiska förutsättningar för det (ex. arbetslösa, ungdomar, ensamstående föräldrar, seniorer, nya finländare).
Våra värderingar, våra 3 P, alla du möter hos oss är professionella och känner stor passion för det vi gör och vi utför våra uppdrag på vårt eget personliga sätt.

Professionell coaching bygger på ICF:s etiska riktlinjer och kärnkompetenser, vi levererar ackrediterad och kvalitetssäkrad utbildning. Alla i vårt team är utbildade enligt professionell coaching. För att försäkra dig om kvaliteten bör du hitta såväl din utbildare som utbildningsföretaget i International Coach Federations (ICF) medlemsregister.

Vi ser framemot att träffa dig och vara din partner på jobbet och i privatlivet.

Varmt välkommen!

christine

Founder & Owner

ICF Professional Certified Coach (PCC), CoachTrainer, Mentor Coach, SDI Certified Partner, Master Trainer TotalSDI, NLP Master Practitioner, Mental Trainer

Christine Suvanto

”Kärlek, glädje, respekt och äkthet är mina livsvärderingar”

Det gäller att ta sig tid att lyssna på sig själv och komma ihåg att också behandla sig själv med kärlek och respekt; att stanna upp och se allt det härliga som finns omkring mig.

Förutom diplomerad coach i CoachCompanion är jag också utbildad mental tränare.

Jag har en bred arbetserfarenhet från många olika branscher. De sista åren som anställd arbetade jag som HR där mina främsta arbetsuppgifter var förmans- och personalutbildning, organisationsutveckling, planering och förverkligande av olika Må bra-projekt för personalen.

Jag har ett stort intresse för människor. Jag är speciellt intresserad av att jobba med utveckling och utbildning i olika slags organisationer, både i team och individuellt. År 2012 tog jag det modiga språnget och blev företagare. Idag ansvarar jag för Positive Solutions och CoachCompanion Finland där jag coachar, utbildar och utvecklar. Detta är Mitt Drömjobb!

Tillsammans mot era mål!

tom

Co-Owner & Sales

SDI Certified Partner, Master Trainer TotalSDI, ICF Associate Certified Coach (ACC)

Tom Suvanto

Jag har en lång och gedigen arbetserfarenhet från flera finländska storföretag så som Veho, Assistor, Stockmann och Akademiska Bokhandeln. I egenskap av controller fick jag arbeta med fokus på ekonomi, budget, rapportering, för att sedan som vd och enhetschef planera, utveckla och följa upp och ansvara för hela helheten. Dessa erfarenheter är till stor nytta då vi arbetar med företag och företagsutveckling. Även då jag coachar enskilda individer kommer min erfarenhet i att samarbeta med och leda människor väl till pass.

Kvalitet och kvalitetssäkring är av stor betydelse inom företagsvärlden. Därför är det också väldigt viktigt för mig att CoachCompanion är ett coachutbildningsföretag som är ackrediterat av ICF. Detta innebär att vi har rätt att själv diplomera och certifiera våra deltagare, vilket redan i sig är en kvalitetsgaranti i coachingbranschen.