Omgiven av hjältar – det du fokuserar på det växer

Vad fokuserar du på? Vill du vara omgiven av hjältar eller idioter? Positive Solutions Christine Suvanto funderar över hur vi själva väljer och vad som verkligen kan ändra på vår uppfattning om andra människor.

 

I dagens värld där makt används fel och ondska visar sig i många olika skepnader är det viktigt att vi, om vi vill bidra till en bättre värld, funderar på hur vi agerar och uttrycker oss. Hur vi väljer att tänka om människorna omkring oss. Vi kanske säger något negativt på skoj eller i försäljningssyfte, men det är ord som vi matar våra och andras hjärnor med. Alla förstår inte ironi eller skämt – de lockas, påverkas och triggas av det negativa. Det blir acceptabelt och okej.

Jag hörde för en tid sedan barn prata på en skolgård, där bland annat ordet ”hata” fångade min uppmärksamhet. Det användes av många och i alla möjliga sammanhang. ”Jag hatar ärtsoppa”, ”jag hatar regn”, ”jag hatar att vi måste gå ut på rast”. Ordet hata är ett mycket starkt ord, som nu används till vardags. De ord som eleverna kallade varandra var heller inte uppmuntrande eller positiva. Har vårt öra vant sig vid dylika uttryck? Överallt omges vi av negativitet, hemska nyheter, som blir värre och värre för att nå över nyhetströskeln. Böcker med negativa titlar, svart humor, kränkande ord och åsikter.

På arbetsplatser och i skolan ges och används skämtsamma, ”tuffa” smeknamn eller smeknamn som syftar på utseendet och som ska uppfattas som roliga, såsom Lill-Wille eller Öron-Mia. Hur de uppfattas och känns inombords, det kan vi inte veta.

”Att upprepade gånger utsättas för fräcka ord och uttryck kan sätta djupa spår på självkänslan och självförtroendet. En dålig självkänsla kan utmynna i grymma handlingar mot en själv och/eller andra.”

Vi vuxna fungerar som förebilder – rätt och fel, okej eller inte okej. Vi bör sätta ner foten och visa vad som inte är rätt. En tydlig och glädjande signal är domen för grovt förtal som en man fick efter att under en skolbal i Skåne ha utsett ”Årets fuckgirl” och ”Årets fuckboy”.

Vad fokuserar du på och hur vill du bidra till en bättre värld?

Att dra förhastade slutsatser, att sätta människor i fack utifrån våra egna generaliseringar, värderingar eller filter är inte rätt i något sammanhang.

Har jag rätt att sätta kränkande stämplar på andra människor? Eller att kalla människor, på allvar eller på skoj för idioter, trafikdårar, galenpannor, psykopater? Om någon irriterar mig, vem äger problemet? Antagligen är den andra människan inte ens medveten om att hen irriterar mig. Alltså är det min energi som går förlorad. Varför irriterar den människan mig och vad berättar det om mig?

Eftersom jag endast kan se toppen på isberget, det vill säga handlingen, inte motivet bakom agerandet, kan jag ta det som en spännande och lärorik uppgift att ta reda på vad som driver beteendet. Jag kan öka min förståelse och utgå från att syftet bakom handlingen är positiv.

”Att jag upplever en handling som negativ kan bero på att ”volymen” är för hög för mig. ”

Som ett exempel är det otroligt fint att vara hjälpsam, men för mycket hjälpsamhet kan kännas kvävande. Övertygande kan uppfattas som påstridigt och flexibilitet som oförutsägbart. Med nyfikenhet på och förståelse för den andra personens positiva avsikt undviker vi missförstånd och onödig irritation. Elias H. Porter, Ph.D, validerade en teori, Strength Deployment Inventory (SDI), som hjälper oss att komma underfund med våra egna och andras styrkor, både då allting går bra och då vi hamnar i en konfliktsituation. Att kommunicera med varandra på rätt språk.

”Vi är unika varelser och ska därför inte sättas i fack. En människa är inte grön, röd eller blå, utan motiveras av olika grejer i olika stora doser, en unik blandning med andra ord. ”

Att omge sig med likasinnade är förstås tryggt och bra. Men den största lärdomen om hur världen fungerar får vi då vi omger oss med oliktänkande. Min världsbild och förståelse för mänskligheten blir då betydligt större och bredare. Därefter har jag naturligtvis möjligheten att revidera min egen bild eller hålla kvar den, men med vetskapen om att man även kan se på saken ur ett annat perspektiv. Jag blir igen lite klokare.

Istället för att stämpla människor omkring dig negativt, tänk istället – intressant, utmanande, spännande, en nöt att knäcka, min läromästare… Då blir det både positivt och uppbyggande, istället för energidränerande.

Du kan med andra ord själv välja om du vill vara omgiven av hjältar eller idioter! För det vi fokuserar på, det växer. Ger du akt på vilka ord du använder? Vad matar du dig själv och andra med? Vad skrattar du åt? Vad understöder du? Du väljer.

Ingen kan förändra allt, men vi kan alla förändra något. Vad händer om du väljer att se hjältarna omkring dig? Testa!

Med TotalSDI, Strength Deployment Inventory, kan man hantera konflikter och utveckla relationer. SDI avpersonifierar konflikter, är lätt att memorera, erkänner våra skillnader, belyser orsakerna till vårt agerande och är utvecklad för att användas.

Kontakta oss:

info@positivesolutions.fi

Tel: 050 381 4737 (Tom) eller 045 847 0443 (Christine)