Kovaa valuuttaa pehmeillä arvoilla!

Tiedämme, mikä vaikutus coachaavalla asenteella ja johtajuudella on sitoutumiseen, tehokkuuteen, kannattavuuteen, keskittymiseen, yhteistyöhön ja viestintään. Työntekijä joka voi pahoin stressin, päivittäisen ärsytyksen tai ratkaisemattomien konfliktien vuoksi vähentää yrityksen tuloja huonolla tehokkuudella ja matalammalla tuottavuudella. Säästäminen juustohöylä-periaatteella ei ole koskaan kovin tehokasta tai onnistunutta, sen sijaan voit käsitellä konflikteja rakentavasti ja säästää suuria summia.

Coaching, hyvä johtaminen, yhteistyö ja konfliktien hallinta edistävät hyvinvointia työpaikalla, vähentävät sairauspoissaoloja ja näin lisäävät kannattavuutta.

Pieni panostus ja suuret säästöt eli kova valuutta pehmeillä arvoilla!
Onko tämä business coachingia, uracoachingia tai life coachingia on kysymys, jonka saamme usein. Vastaus on, että tämä on ammattimaista coachingia, noudatamme ICF:n eettisiä ohjeita ja ydintaitoja ja käytämme kansainvälistä TotalSDI-työkalua, joka perustuu vankkaan tutkimukseen ja kokemukseen. Me Positive Solutionsissa olemme kaikki koulutettuja ammattimaisia coacheja.

Toinen usein esitetty kysymys, jonka saamme organisaatioilta, on: keskityttehän työhön liittyviin haasteisiin. Työskentelemme aina koko ihmisen kanssa – jos oloni on hyvä kotona, tulen töihin töitä varten ja toimin hyvin töissä, ja päinvastoin.

Tarjoamme koulutuksia ja kursseja sekä esimiehille, työntekijöille, kouluttajille että tiimeille mm:

  • Coachaava Johtajuus
  • Have a Nice Conflict, kommunikaatio & konfliktien käsittely
  • Akkreditoitu Coaching, diplomi- ja sertifiointikoulutus
  • TotalSDI, sertifiointikoulutus
  • Opi tehokkaampaa kommunikaatiota ja rakenna toimivia tiimejä
  • Kick Off -tilaisuuksia projektiryhmille, uusille tiimeille, organisaatiomuutoksille
  • Hyvinvointia työpaikalla

Räätälöimme myös pidempiä ja lyhyempiä sisäisiä kokonaisuuksia yrityksille, tiimeille ja ryhmille täysin asiakkaiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti, esimerkiksi hallitukselle tai johtoryhmälle, myyntitiimille tai työnjohtajille sekä seurojen ja yhdistysten ryhmille.

Esimiesten ja työntekijöiden henkilökohtainen coaching

Joskus motivaatio loppuu, joskus itseluottamus ei ole kohdallaan, tavoite voi tuntua mahdottomalta ja joskus kyseenalaistamme omat vahvuutemme ja kykymme. Uudelleenjärjestely tai muutos saattaa tuntua pelottavalta, kynnys tulla takaisin pidemmän sairausajan jälkeen voi tuntua korkealta, tuleva eläkkeelle jääminen huolestuttaa tai tarvitset työkaluja johtajuuteen. Miten saada työ ja yksityiselämä sovitettua, epätasapaino unen / ruokavalion / liikunnan ja negatiivisen stressin kanssa – työstämme näitä ja monia muita aiheita coaching-keskusteluissa. Näiden asioiden pohtiminen yksin kuluttaa aikaa ja energiaa – resursseja, jotka vaikuttavat suoraan hyvinvointiin työpaikalla. Ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen säästävät rahaa.

Positive Solutions, haluamme olla partnerisi työ- ja yksityiselämässäsi!
Lämpimästi tervetuloa!

info@positivesolutions.fi
+358 50 381 4737
+358 45 847 0443