Pehmeillä arvoilla kovaa valuuttaa

Kun yritys haluaa säästää, leikataan yleensä tasaisesti kaikista toiminnoista (juustohöyläperiaate) tai sitten priorisoidaan poistamalla joitakin toimintoja kokonaan (kakkulapioperiaate). On kuitenkin olemassa järkevämpikin tapa säästää rahaa, nimittäin perehtyminen organisaation vointiin. Positiivisella viestinnällä ja hyvällä konfliktien hallinnalla yritys voi säästää suuria summia.

 

Suora ja positiivinen viestintä, jossa vastaanottaja on keskipisteessä, ehkäisee tarpeettomia väärinkäsityksiä: väärinkäsityksiä, jotka saattaisivat aiheuttaa konflikteja. Kun kaksi henkilöä on konfliktitilanteessa, se ei kosketa vain näitä kahta henkilöä, vaan suoraan tai epäsuorasti koko tiimiä. Tiimi tai osasto voi jakautua kahteen vastakkaiseen leiriin, jolloin arvokasta aikaa kuluu muun muassa omien kantojen muodostamiseen, kahvitaukokeskusteluihin ja selän takana puhumiseen. Yhteistyöongelmiin, väärinkäsityksiin ja konflikteihin voi olla hankala puuttua. Monet seikat vaikuttavat luonnollisesti siihen, mitä yrityksesi voisi konfliktien ratkaisemisesta ja ehkäisemisestä hyötyä, mutta tehokkailla työkaluilla, rohkeudella ja tahdolla on ansaittavissa suuria summia.

Eurojen lisäksi säästyy muutakin. Konfliktien inhimilliset kustannukset ovat valtavia. Konfliktit aiheuttavat stressiä, jatkuvaa ärtyneisyyttä, sairaspoissaoloja, tuottavuuden laskua. Säästöjen lisäksi toimiva konfliktien hallintaprosessi edistää työhyvinvointia, luovuutta, sitoutuneisuutta ja yhteishenkeä, mitkä puolestaan lisäävät tuottavuutta ja tehokkuutta. Pehmeillä arvoilla voit siis ansaita kovaa valuuttaa.

TotalSDI
Ihmiset ovat mutkikkaita. Suhteiden ei kuitenkaan tarvitse olla

Positive Solutions käyttää TotalSDI-työkalua konfliktien hallinnan koulutuksissa. TotalSDI:n yksinkertaiset mutta tehokkaat puuttumistavat auttavat yksilöitä ja ryhmiä kehittämään tietoisuutta ja tietämystä siitä, miten muodostetaan tehokkaita henkilökohtaisia suhteita ja liikesuhteita.
Kun TotalSDI-työkaluja käyttävät konsultit, valmentajat ja kouluttajat tekevät yhteenvetoa menetelmästämme, seuraavat kolme asiaa tulevat usein esiin:

Ne ovat näppäriä.
Ne vakiintuvat toimintatavoiksi.
Ne ovat käyttökelpoisia.

Tästä löydät Positive Solutionsin kevään TotalSDI-kurssit.

 

Jopa Twitter käyttää TotalSDI:tä – katso video:

 

TotalSDI@Twitter

https://totalsdi.com/case_studies_twitter/

Kevään TotalSDI-kurssit

Have a Nice Conflict-kurssi

Helsinki 8-9 mars 2018  (suomenkielinen)

Mariehamn 28-29 maj 2018 (på svenska)

Certifieringsutbildning till TotalSDI handledare

Helsingfors 21-23 mars 2018 + 17 april 2018