Koulukoutsi

558,00 

POHJATIEDOT

Diplomikoulutus/sertifioitu coach (ICF)

TIETOJA KURSSISTA

Kouluttaudut coachaamaan  oppilaita koulussa

TAVOITE

Koulukoutsin tehtävä

VAIKUTUS

Voit coachata oppilaita heidän tulevaisuuden suunnitelmissaan ja auttaa heitä esimerkiksi siirtymään suorituspaineista itseluottamukseen ja itsetuntoon.

Tuotetunnus (SKU): 104-1 Osasto: Avainsanat tuotteelle ,
Kuvaus

 

Koulukoutsi on ammattimainen coach, joka on suorittanut kansainvälisesti hyväksytyn coach-koulutuksen. Koulukoutsi on lisävoimavara koulussa, hän on neutraali henkilö, joka näkee sankarin jokaisessa ihmisessä. Oppilas, opettaja tai muu koulun henkilö, eli asiakas tulee koulukoutsin luo valkoisena paperina, ei suorituksena, arvosanana eikä diagnoosina. Koulukoutsi coachaa oppilaita monenlaisissa tavoitteissa, kuten motivaation löytämisessä, tulevaisuuden suunnitelmien laatimisessa, suorituspaineiden hallinnassa, itseluottamuksen kohottamisessa tai itsetunnon kehittämisessä.

 

Coaching perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja coach ja asiakas työskentelevät yhdessä selkeän ja innostavan tavoitteen saavuttamiseksi. Coachin avulla asiakas löytää omat vahvuutensa, kykynsä ja sisäisen potentiaalinsa. Asiakas saa käyttöönsä voimavaroja, joita hän ei välttämättä edes aiemmin kuvitellut omaavansa. Yhdessä asiakas ja coach löytävät uusia ajattelutapoja, mahdollisuuksia ja askelia kohti asiakkaan tavoitetta. Koulukoutsia on helppo lähestyä ja hän voi coachata oppilaita, opettajia, koulun muuta henkilökuntaa sekä ryhmiä. Ammattimaisessa coachauksessa coach ja asiakas ovat kumppaneita ja kulkevat rinnakkain kohti tavoitetta.

 

Ammattimaisessa coachauksessa työskentelemme aina ICF:n (International Coaching Federation) ydinosaamisten ja eettisten sääntöjen mukaisesti. CoachCompanionille on tärkeää tuoda koulutuksiin osallistuville henkilöille aina coachauksen uusimmat suuntaukset ja tiedot.

 

Monet kasvatustieteilijät, rehtorit, opettajat ja muut kouluissa työskentelevät henkilöt ovat osallistuneet CoachCompanionin coaching-koulutuksiin saadakseen työkaluja työskentelyynsä oppilaiden, vanhempien ja kollegoiden kanssa. Coachaava lähestymistapa tukee myös koulun työtä uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa.

 

Yhä useammat kunnat ja koulut ovat panostaneet oppilaittensa ja henkilökuntansa hyvinvointiin palkkaamalla koulukoutseja. Koulukoutsit ovat kuitenkin usein kokeneet työnkuvansa epäselvänä, koska heillä tai työnantajalla ei vielä ole ollut selkää tietoa coachingin sisällöstä tai periaatteista. Seurauksena on, että suuri osa tästä arvokkaasta resurssista menee hukkaan. Tästä syystä olemme CoachCompanionissa rakentaneet diplomikoulutuksen nimenomaan koulukoutseille, jotta heidän osaamisensa saadaan hyödynnettyä kaikkien eduksi.

 

Koulukoutsi on lisävoimavara ja täydentää koulun muun henkilöstön osaamista ja kykyjä. Koulukoutsi keskittyy täysin asiakkaaseen ja asiakkaan tarpeisiin ja coachauksen aihe voi esimerkiksi olla oppilaan unelma, motivaatio tai vahvuudet. Näin opinto-ohjaajan kanssa käydyt keskustelut voivat puolestaan keskittyä erityisesti opintoihin liittyviin käytännön asioihin ja jatko-opiskelu-mahdollisuuksiin, kun oppilaalla on jo coachingin seurauksena hyvä käsitys omista tavoitteistaan. Coachingin avulla myös oppilaan omat toiveet saadaan paremmin esille, sillä usein oppilaan valintoja säätelevät oman aidon tahdon sijaan ystävien valinnat tai vanhempien toiveet.

 

Koulukoutsilla ei usein ole töitä kesällä ja ammattimainen coach voi työllistää itsensä kesällä täysin omien toiveidensa mukaan. Tämä mahdollisuus vaihteluun usein lisää myös kiinnostusta jatkaa koulukoutsina. Coaching perustuu luottamukseen, minkä vuoksi coachin ja asiakkaan kumppanuuden jatkuvuus on tärkeää.

 

Koulukoutsin työtehtävät pähkinänkuoressa

  • on helposti lähestyttävissä oleva henkilö ”Koutsi Moi!”,tarjoaa matalan kynnyksen toimintaa, on positiivinen, näkyy ja on paikalla käytävillä, pihalla ja coaching-huoneessaan
  • coachaa oppilaita ja opettajia (aiheina esimerkiksi motivaatio, tulevaisuuden suunnitelmat, stressi, itsetunto tai itseluottamus)
  • coachaa ryhmiä kohti yhteistä, inspiroivaa tavoitetta
  • sparraa ja täydentää koulun muun henkilökunnan osaamista ja toimintaa
  • on neutraali taho, jonka luo asiakas tulee valkoisena kiiltävänä paperina (ilman arvosanoja, diagnooseja tai ennakkotietoja)
  • työskentele ICF:n ydinosaamisen ja eettisten ohjeiden mukaisesti, ts. on koulutettu ammattimainen coach

 

Koulukoutsi ei ole:

  • talonmies
  • assistentti, sihteeri, kouluavustaja
  • valvoja välitunneilla (on silti oppilaiden saatavilla)
  • poliisi levottomassa luokassa (voi kuitenkin ohjata ryhmäharjoituksia)

 

Ota yhteyttä, niin keskustelemme ja suunnittelemme yhdessä parhaan ratkaisun sinulle ja koulullesi!

 

SINULLE, JOKA OLET DIPLOMOITU/SERTIFOITU COACH

KAHDEN PÄIVÄN ERIKOISTUMINEN KOULUKOUTSIKSI

Hinta: 450€ + alv

DIPLOMI JA KOULUKOUTSI -KOULUTUS: 5 MODUULIA À 2 PÄIVÄÄ (KLO 9–17), SEKÄ DIPLOMIPÄIVÄ

 

Moduulit koostuvat teoriasta ja käytännön harjoituksista. Kurssin osallistujat saavat monta konkreettista coaching-työkalua, joita he voivat käyttää heti ensimmäisestä koulutuspäivästä lähtien. Moduulien välillä kurssin osallistujat harjoittelevat opittuja asioita omien harjoitusasiakkaidensa kanssa. Lue lisää coachingin diplomikoulutuksesta kohdassa Palvelut.

 

Moduulin 5 aikana kurssin osallistujat tutustuvat koulukoutsin tehtäviin, kuinka he voivat olla osa koulumaailmaa kuitenkin säilyttäen puolueettomuutensa ja luottamuksellisuuden kumppanuudessaan asiakkaan kanssa. Käymme läpi käytännön asioita ja korostamme koulukoutsille esitettyjä yleisiä kysymyksiä ja haasteita. Käytämme apuna myös TotalSDI-kommunikaatiotyökalua. TotalSDI auttaa meitä ymmärtämään paremmin muita ja vuorovaikutustilanteissa käyttämään heidän kanssaan tehokasta kieltä. TotalSDI tarjoaa lisäksi työkaluja konfliktien ratkaisemiseksi, ennustamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

 

Yhdessä rakennamme koulukoutsiverkostoa, jossa koulukoutsi voi kysyä ja esittää ajatuksia ja ideoita sekä keskustella muiden koulukoutsien kanssa.

 

Koulutukseen sisältyy myös 5 henkilökohtaista mentorcoachtuntia sertifioidun ja kokeneen coachin kanssa. Kurssin vetäjä on myös käytettävissä sparraukseen koko kurssin ajan.

 

Annamme koulukoutseille työvälineet yksilölliseen coachaukseen ja näitä työkaluja voi myös hyvin käyttää ryhmissä.

 

Hinta: 3 150€ + alv, kun ilmoittaudut Diplomikoulutukseen 8+1 päivää + 2 päivän koulukoutsi-koulutukseen.