CoachCompanions internationella Certifieringsprogram för ACC och PCC nivå

868,00 3 100,00 

Ta din professionella coaching till nya nivåer, finn din egen kraft och potential och bli internationellt certifierad av ICF. CoachCompanion är ett av International Coach Federation (ICF) ackrediterat och kvalitetssäkrat coachutbildningsföretag med gedigen erfarenhet och nöjda kursdeltagare. Diplomutbildning i coaching utgör grundutbildningen inom professionell coaching. Kvalitetsmedvetna coacher vill så snart som möjligt fortbilda sig för certifiering på ACC-nivå och senare PCC-nivå. Givetvis kan du gå utbildningen även om du inte siktar på en internationell certifiering, men känner att du vill växa ytterligare som människa. Fortbildningen ger en fördjupning av ICF:s samtliga 11 kärnkompetenser samt coachmetoder. Den är också en utvecklingsresa som leder till en större personlig mognad. Utbildningen är upplevelsebaserad med mycket övningar. En del övningar är egen insikt och utveckling, vi vässar det viktigaste coachredskapet dvs coachen själv. Men de flesta övningar kan användas vidare direkt i klientarbetet.   Pris 2.500€  exkl moms (3.100€ inkl moms). Kostnad tillkommer för examination som genomförs separat efter avslutade fortbildningsdagar. Ca 180€ ex moms för ACC certifiering samt ca 310€ ex moms för PCC certifiering. Godkänd sk ACTP sänds sedan in till ICF för registrering till en lägre kostnad. Delbetalning är möjlig, anmälningsavgift 700€.

 

Läs mera om utbildningen genom att klicka på Beskrivning nedan.

Nollställ
Beskrivning

Kursdatum – Helsingfors – hösten 2019 – Svenska

Dag 1        11.9.2019

Dag 2       11.10.2019
Dag 3      13.11.2019
Dag 4      11.12.2019
Dag 5         8.1.2020
Dag 6       12.2.2020
Dag 7        11.3.2020
Dag 8        8.4.2020

Kursdatum – Helsingfors – hösten 2020 – Svenska

Dag 1        16.9.2020

Dag 2      21.10.2020
Dag 3       11.11.2020
Dag 4        9.12.2020
Dag 5         13.1.2021
Dag 6       10.2.2021
Dag 7        10.3.2021
Dag 8        14.4.2021

Kursdatum – Helsingfors – hösten 2020 – Finska

Börjar i september, dagarna fastställs snart.

 

Varför CoachCompanion?

Ta din professionella coaching till nya nivåer, finn din egen kraft och potential och skaffa en internationell ICF-certifiering. CoachCompanion är ett av få svenska coachföretag som fått förtroendet av ICF att själva internationellt certifiera våra deltagare på både ACC (Associate Certified Coach) resp. PCC (Professional Certified Coach). Vårt koncept har utvecklats under flera år och är väl beprövat.

Mål

Intentionen är att utbilda dig till att bli en stjärna bland coacher. Och det oavsett om du väljer att använda din coaching som extern coach, i det coachande ledarskapet eller i helt andra sammanhang. Då vi själva är det viktigaste redskapet i coaching kommer stort fokus i utbildningen att ligga på personlig utveckling. Det i sin tur leder till ökad självinsikt och personlig mognad. Temat för hela vår ICF-certifiering är Self Mastery.

Målgrupp

Diplomerade coacher som vill bli ACC eller PCC certifierade alt. certifierade coacher som behöver behålla sin certifiering genom ett antal utbildningstimmar. Oavsett certifieringsnivå är det samma fortbildning. Det som skiljer ACC och PCC är antalet klienttimmar – minst 100 för ACC och minst 500 för PCC. Men utbildning passar även utmärkt dig som vill göra en personlig utvecklingsresa, hitta och vässa dina styrkor.

Program och tid

Under den här fortbildningen fokuserar vi på ICF:s 11 kärnkompetenser och tar dem till en ännu djupare nivå än i diplom utbildningen. Programmet genomförs under åtta fortbildningsdagar med en dag/månad. Datum för nästa certifieringsutbildning hittar du här. Programinnehåll

  • 8 utbildningsdagar med 1 dag/månad
  • För- och eftermiddagskaffe under utbildningsdagarna
  • 5 mentorcoachtimmar
  • Handledning vid behov
  • Deltagarna uppmuntras att coacha varandra parvis mellan utbildningsdagarna

 

Pris

2.500€ exkl moms (3.100€ inkl moms). Kostnad tillkommer för examination som genomförs separat efter avslutade fortbildningsdagar. Ca 180€ ex moms för ACC certifiering samt ca 310€ ex moms för PCC certifiering. Godkänd sk ACTP sänds sedan in till ICF för registrering till en lägre kostnad. Delbetalning är möjlig, anmälningsavgift 700€ exkl moms. Vi förbehåller oss rätten att annullera utbildningen om deltagarantalet blir för lågt, anmälda informeras personligen. 

Utbildare

Christine Suvanto ICF Professional Certified Coach (PCC) Master Trainer TotalSDI, NLP Master Practitioner, Mental Trainer  

Frågor

info@coachcompanion.fi Varmt välkommen med på en oförglömlig resa!

Övrig info
Betalningstyp

Anmälningsavgift, Full betalning

Kursdatum

Helsingfors – hösten 2020 – finsk ACC, Helsingfors – hösten 2020 – svenska ACC