CoachCompanion Diplomutbildning till professionell coach (ICF)

700,00 3 596,00 

(Godkänd och ackrediterad för senare ICF certifiering)

Utveckla ditt ledarskap, använd coaching i ditt yrke och på fritiden eller arbeta som professionell coach. Vår diplomutbildning är en utmanande och utvecklande resa genom samtliga elva kärnkompetenser som professionell coaching bygger på, uppsatta av International Coach Federation (ICF). Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att coacha  andra, både professionellt och privat. Utbildningen passar också dig som är intresserad av personlig utveckling.

Om utbildningen

Syftet med diplomutbildningen är att deltagaren ska utveckla sig själv och sitt ledarskap och behärska de av ICF definierade elva kärnkompetenser som professionell coaching bygger på. Kärnkompetenserna presenteras, tränas och sammanlänkas genom praktik och teori i olika moment, med utgångspunkt från deltagarnas egna erfarenheter och kompetens. Vi lägger största vikt vid praktiska tillämpningar i undervisningen och övningarna är många och varierade, eftersom vi anser att coaching och ledarskap inte kan läras in enbart genom teori. Under utbildningen har du en egen mentorcoach och arbetar med egna övningsklienter. Vid behov får du stöd och support av gruppen samt handledning av kursansvarig. Under en separat diplomeringsdag coachar deltagaren upp inför två diplomeringsförrättare för att bli godkänd och få sitt diplom. En diplomerad coach kan ansöka om medlemskap i ICF.

Fakta

Kursens omfattning: Åtta utbildningsdagar i fyra moduler under ca 5 månaders tid, plus en diplomeringsdag.

Antal timmar: 65.

Språk: Utbildningen arrangeras på svenska och finska.

Gruppstorlek: cirka 8 – 12 personer. Kursdeltagarna antas i anmälningsordning.

Förkunskaper: På denna kurs krävs inga förkunskaper.

Kursintyg: Efter genomförd diplomering utfärdas kursintyg.

Kursavgift: företag 2.900 euro exkl. moms, privatpersoner 2.900 euro inkl. moms. Har du tidigare gått vår Grundkurs i Coaching får du dra av priset för den. Rabatterad avgift: 2.500 euro (inkl. moms) för studerande, arbetslösa och ungdomar mot intyg.

Anmälningsavgift: 700 euro (du kan välja att först erlägga en anmälningsavgift, som dras av totalsumman vid full betalning).

I priset ingår: Utbildning och kurslitteratur, för- och eftermiddagsfika, fem mentorcoachtimmar med egen erfaren mentorcoach mellan utbildningsdagarna och 12 mentorcoachtimmar i grupp samt handledning vid behov.     Kursavgiften kan betalas i rater. Eftersom kvalitet är av största vikt för oss lämnar vi en Pengarna tillbaka-garanti på våra utbildningar

 

Läs mera om utbildningen genom att klicka på Beskrivning nedan.

Nollställ
Beskrivning

All vår coaching bygger på ICF:s elva kärnkompetenser:

1. Etik och professionalitet
2. Coachingöverenskommelse
3. Förtroende och närhet
4. Coachingnärvaro
5. Aktivt lyssnande
6. Kraftfulla frågor
7. Direkt kommunikation
8. Skapa medvetenhet
9. Utforma handlingar
10. Planera och sätta upp mål
11. Framsteg och ansvarstagande

 

För den som önskar erbjuder vi efter diplomeringen en fortbildning i Det Coachande Ledarskapet och Att coacha grupper. Hos oss kan du även ta din professionella coaching till en ännu högre nivå, dvs fortsätta med en Internationell Certifiering av ICF.

 

 

För vem?

Diplomutbildningen passar dig som söker ledarskapsutveckling, vill använda coachverktygen i ditt yrke och privatliv eller arbeta som professionell coach.

Våra tidigare kursdeltagare har sett det som en stor fördel att grupperna är så heterogena – vi har utbildat chefer, arbetslösa, konsulter, projektledare, studerande, pedagoger, försäljare, psykologer, tränare, sjukvårdare, HR-specialister, terapeuter och personer som är intresserad av ledarskap och personlig utveckling, för att nämna några. Somliga har sysslat med coaching tidigare utan att ha coachutbildning, andra har ingen som helst förkunskap. Det här skapar dynamik och stort erfarenhetsutbyte gruppdeltagarna emellan. Alla har sina unika erfarenheter och sin kompetens att dela med sig av. Det tar vi vara på i utbildningen.

 

 

Vad är coaching?

Coaching är ett effektivt verktyg för att inspirera andra att vilja växa, skapa resultat och nå uppsatta mål, både privat och i yrkeslivet. Det är en metod för aktiva professionella samtal, med syftet att frigöra människors potential, öka självinsikten och hitta styrkorna. En professionell coach fungerar som lyssnare, vägledare och stöd för individer eller team, men ska även utmana och ställa kraftfulla frågor som löser problem, förbättrar prestationerna och åstadkommer tydliga resultat. En coachutbildning är också en personlig resa, där du växer och blir din egen livscoach.

 

 

Om CoachCompanion

CoachCompanion är ett av Sveriges äldsta coachföretag och en av ytterst få nordiska coachutbildare som fått förtroendet av ICF att diplomera och certifiera coacher på internationell ACC och PCC nivå, så kallad ACTP (Approved Coach Training Program). ICF är den största branschorganisationen för coacher i världen och finns representerad i ett åttiotal länder. ICF är en garant för kvalitetsutveckling inom coaching med bland annat etiska riktlinjer och kärnkompetenser inom coaching.
CoachCompanions utbildningar bygger på många års coacherfarenhet, i både Sverige och Finland. Vi använder oss av våra egna unika modeller och koncept och utvecklar personer och organisationer med coaching som främsta verktyg. CoachCompanion representeras i Finland av Positive Solutions.

Kursdatum

Helsingfors – hösten 2019 – svenska
Modul 1         22-23.8.2019
Modul 2         19-20.9.2019
Modul 3        17-18.10.2019
Modul 4        21-22.11.2019
Diplomering        17.1.2020

Helsingfors – hösten 2019 – finska
Modul 1         12-13.9.2019
Modul 2          7-8.10.2019
Modul 3        14-15.11.2019
Modul 4          9-10.1.2020
Diplomering        7.2.2020

Helsingfors – våren 2020 – svenska
Modul 1         23-24.1.2020
Modul 2        27-28.2.2020
Modul 3        26-27.3.2020
Modul 4        23-24.4.2020
Diplomering        8.6.2020

Helsingfors – våren 2020 – finska
Modul 1          10-11.2.2020
Modul 2           9-10.3.2020
Modul 3             6-7.4.2020
Modul 4          11-12.5.2020
Diplomering       10.6.2020

Helsingfors – sommar 2020 – svenska
Modul 1-2         3-6.6.2020
Modul 3         23-24.7.2020
Modul 4         13-14.8.2020
Diplomering         4.9.2020

Övrig info
Deltagartyp

Företag, Privatperson, Studerande, ungdom, arbetslös

Kursdatum

Helsingfors våren 2020 – svenska, Helsingfors – våren 2020 – finska, Helsingfors – sommar 2020 – svenska

Betalningstyp

Anmälningsavgift, Full betalning