Diplomutbildning till professionell coach – INTENSIV

700,00 3 596,00 

Vill du utbilda dig till professionell coach men har svårt att få in en längre kursperiod i livs- och arbetsschemat? För dig ordnar vi en intensiv diplomutbildning till professionell coach – en utmanande och utvecklande resa genom samtliga elva kärnkompetenser som professionell coaching bygger på, uppsatta av International Coach Federation (ICF). Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att coacha andra, både professionellt och privat.

 

Om utbildningen

Syftet med diplomutbildningen är att deltagaren ska utveckla sig själv och sitt ledarskap och behärska de av ICF definierade elva kärnkompetenser som professionell coaching bygger på. Kärnkompetenserna presenteras, tränas och sammanlänkas genom praktik och teori i olika moment, med utgångspunkt från deltagarnas egna erfarenheter och kompetens. Vi lägger största vikt vid praktiska tillämpningar i undervisningen och övningarna är många och varierade, eftersom vi anser att coaching och ledarskap inte kan läras in enbart genom teori.
Under utbildningen har du en egen mentorcoach och arbetar med egna övningsklienter. Vid behov får du stöd och support av gruppen samt handledning av kursansvarig.
Under en separat diplomeringsdag coachar deltagaren upp inför två diplomeringsförrättare för att bli godkänd och få sitt diplom. En diplomerad coach kan ansöka om medlemskap i ICF.

 

Fakta

Kursens omfattning: Åtta utbildningsdagar, 2 x 4 dagar plus en diplomeringsdag.
Antal timmar: 65.
Språk: Utbildningen arrangeras på svenska.
Gruppstorlek: cirka 8 – 12 personer. Kursdeltagarna antas i anmälningsordning.
Förkunskaper: På denna kurs krävs inga förkunskaper.
Kursintyg: Efter genomförd diplomering utfärdas kursintyg.
Studieavgift: företag 2.900 euro exkl moms, privatpersoner 2.900 euro inkl moms. Har du tidigare gått vår grundkurs får du dra av priset för den.
Rabatterad avgift: för studerande, arbetslösa och ungdomar 2.500 euro inkl moms (rabatterad avgift mot intyg).
Anmälningsavgift: 700 euro (du kan välja att först erlägga en anmälningsavgift, dras av totalsumman vid full betalning).
I avgiften ingår: Utbildning och kurslitteratur, för- och eftermiddagsfika, fem mentorcoachtimmar med egen erfaren mentorcoach samt handledning vid behov.
Kursdatum:
Modul 1,2      3-6.5.2018
Modul 3,4      2-5.7.2018
Diplomering     13.8.2018

Clear
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:
Beskrivning

All vår coaching bygger på ICF:s elva kärnkompetenser:

1. Etik och professionalitet
2. Coachingöverenskommelse
3. Förtroende och närhet
4. Coachingnärvaro
5. Aktivt lyssnande
6. Kraftfulla frågor
7. Direkt kommunikation
8. Skapa medvetenhet
9. Utforma handlingar
10. Planera och sätta upp mål
11. Framsteg och ansvarstagande

 

För den som önskar erbjuder vi efter diplomeringen en fortbildning i Det Coachande Ledarskapet och Att coacha grupper. Hos oss kan du även ta din professionella coaching till en ännu högre nivå och fortsätta med en internationell certifiering av ICF.

 

 

För vem?

Vår intensiva diplomutbildning passar dig som har svårt att få in en lång kursperiod i arbets- eller livsschemat. Du söker efter ledarskapsutveckling, vill använda coachverktygen i ditt yrke och privatliv eller skapa en ny karriär som professionell coach, med en gedigen utbildning som grund. Våra tidigare kursdeltagare har sett det som en stor fördel att grupperna är så heterogena – vi har utbildat chefer, arbetslösa, konsulter, projektledare, arbetshandledare, studerande, pedagoger, försäljare, psykologer, tränare, sjukvårdare, HR-specialister, terapeuter och personer som är intresserad av ledarskap och personlig utveckling, för att nämna några. Somliga har sysslat med coaching tidigare utan att ha coachutbildning, andra har ingen som helst förkunskap.

Det här skapar dynamik och stort erfarenhetsutbyte gruppdeltagarna emellan. Alla har sina unika erfarenheter och sin kompetens att dela med sig av. Det tar vi vara på i utbildningen.

 

 

Vad är coaching?

Coaching är ett effektivt verktyg för att inspirera andra att vilja växa, skapa resultat och nå uppsatta mål, både privat och i yrkeslivet. Det är en metod för aktiva professionella samtal, med syftet att frigöra människors potential, öka självinsikten och hitta styrkorna.

En professionell coach fungerar som lyssnare, vägledare och stöd för individer eller team, men ska även utmana och ställa kraftfulla frågor som löser problem, förbättrar prestationerna och åstadkommer tydliga resultat. En coachutbildning är också en personlig resa, där du växer och blir din egen livscoach.

 

 

Om CoachCompanion

CoachCompanion är ett av Sveriges äldsta coachföretag och en av ytterst få nordiska coachutbildare som fått förtroendet av ICF att diplomera och certifiera coacher på internationell ACC och PCC nivå, så kallad ACTP (Approved Coach Training Program). ICF är den största branschorganisationen för coacher i världen och finns representerad i ett åttiotal länder. ICF är en garant för kvalitetsutveckling inom coaching med bland annat etiska riktlinjer och kärnkompetenser inom coaching.

CoachCompanions utbildningar bygger på många års coachingerfarenhet, i både Sverige och Finland. Vi använder oss av våra egna unika modeller och koncept och utvecklar personer och organisationer med coaching som främsta verktyg. CoachCompanion representeras i Finland av Positive Solutions.

Övrig info
Deltagartyp

Normal, Studerande, ungdom, arbetslös

Kursdatum

Helsingfors -sommar 2018 – svenska

Betalningstyp

Anmälningsavgift, Full betalning