Skolcoachen är en extra resurs i skolan

För inte så länge sedan publicerade en lärare en bild på Instagram som visade hennes hennes kursintyg över deltagandet i skolcoachfortbildningen för ICF-certifierade coacher. Det framkom att kursinnehållet bestod av ämnen som etik, professionalism, positiv självbild och dylikt.

Min nyfikenhet väcktes. Tidningen Läraren har detta år skrivit om både tutorlärare och mentorskap, men inte om coacher. Vad gör en skolcoach?

Läs hela artikeln i tidningen Läraren här.