Blog 6/9: En resa till ACC-certifiering och Self Mastery

Om språk

 

Efter dag 6 av 8 börjar målet med resan till ACC-certifiering och Self Mastery närma sig! Tankarna riktar sig mot det praktiska kring det kommande skriftliga provet och den muntliga uppkörningen, två delar som leder till internationell certifiering av ICF.

 

Eftersom International Coaching Federation, ICF, är en global organisation (147 länder och ca. 41,500 medlemmar!) går det att utföra certifieringsproven på flera olika språk. Medan det att jag kan tänka och coacha på flera olika språk är en fin möjlighet funderar jag nu på vilket språk jag bäst kan prata om coaching, ICF, etiska riktlinjerna, kärnkompetenserna och PCC-markörerna – för att galant klara av certifieringen.

 

Mitt modersmål är finska, där är mitt ordförråd rikast och mest nyanserat. Dock har jag valt att gå både ACTP-diplomutbildningen (steg 1) och certifieringsutbildningen (steg 2) på svenska. Originalspråket för ICF:s material är engelska. Tre smarta språkalternativ att köra upp med.

 

Förresten, för dig som gillar effektivitet rekommenderar jag att gå coach-utbildningen med ett annat språk än ditt modersmål, då lär du dig coaching och samtidigt ett annat språk på ett mycket djupare plan!

 

Tillbaka till mitt språkdilemma. Fastän svenskan inte är mitt modersmål och jag ibland känner att jag inte kan lika många känsloord eller beskrivande adjektiv på svenska så har det ändå blivit ett starkt språk för ren coaching-kunskap, teorin, coaching enligt ICF – en kvalitetsstandard som min utbildare CoachCompanion Finland representerar. Svenska har egentligen också blivit mitt känslospråk när jag själv blir coachad och verbaliserar mina reflektioner. Allt går att träna.

 

ICF:s skriftliga prov är ett digitalt prov med flervalsfrågor där man ska bemästra ICF:s etiska riktlinjer och kärnkompetenserna. Det är här som jag tycker att mitt språkval kan ha en betydelse. Originalspråket, utbildningsspråket eller modersmålet?

 

Den muntliga uppkörningen görs lokalt med CoachCompanion Finland, det är ett coaching-samtal på 45 minuter som analyseras och utvärderas noggrant. Där också är ICF:s etiska riktlinjer, kärnkompetenserna och PCC-markörerna av största vikt. Den muntliga uppkörningen kan göras på svenska, finska eller engelska. Här känner jag inte att språket är avgörande för mig för det handlar om klienten och klientens språkliga värld.

 

Jag märker att medan jag lyssnar på olika språk kan jag mentalt markera nya eller intressanta ord som sägs och som jag tar i förvar och lägger till i mitt ordförråd. I coaching kommer klientens kreativa sida fram och känslor, händelser och tankar beskrivs med enastående uttryck. Där får jag uppleva klientens värld på ett unikt sätt, genom fantastiska språkliga, verbala och icke-verbala uttryck.

 

Med tanke på mitt dilemma inför uppkörningen så får jag lov att återkomma efter det skriftliga provet, i blogginlägg nr. 9/9.

 

Tidigare blogginlägg hittar du här:

 

5/9 Hur springer man ett maraton?

4/9 Det har blivit en livsstil

3/9 Smekmånaden är över

2/9 Min största utmaning

1/9 En resa till ACC-certifiering och Self Mastery