Blog 7/9: En resa till ACC-certifiering och Self Mastery

Hej och välkommen till min blogg!

Mitt namn är Anne Liljestrand och jag är coach, utvecklare, faciliterare, utbildare, översättare, kommunikatör, mamma, maka, vän och löpare. Jag går CoachCompanion Finlands ACC-certifieringsutbildning och den här bloggen berättar om min resa.

Det här skriver jag efter dag 7 av 8 av ICF-certifieringsutbildningen, resan blir bara mer och mer spännande!

Certifieringsutbildningen handlar om målmedvetna förberedelser för att köra upp för ICF:s certifiering. Jag har lärt mig strukturen för professionell coaching, jag har fått nya värdefulla coaching-verktyg och fördjupat ordentligt mina kunskaper och även min förståelse av ICF:s etiska riktlinjer, ICF:s kärnkompetenser för professionella coacher samt PCC-markörer (mera information om alla dessa förkortningar hittar du i Myt nr. 15). Under min resa har jag fått ny information, tillämpat det i praktiken i min coaching och övat mig fram till en bra nivå. Jag har lärt mig coaching på en helt ny nivå, en nivå som bara kommer att höjas ytterligare framöver.

Utöver förberedelserna har jag rest och jobbat mot Self Mastery, övergripande temat för certifieringsutbildningen. Self Mastery är för mig självledarskap; jag känner mig själv så bra som möjligt och har dessutom en etablerad rutin för reflektion som gör att jag lär mig alltid ännu mera om mig själv och hur jag t. ex. hanterar stress, press, ork i vardagen, professionell utveckling och mycket mera. Jag har också en förmåga att använda dessa lärdomar, insikter om mig själv, vad jag tycker om, hur jag brukar fungera, vilka mina värderingar är och hurdana drömmar jag vill förverkliga – nu och efter certifieringsutbildningen.

Genom Self Mastery har jag verktyg, rutiner och processer för att effektivt säkra min totala närvaro, en av coachens kärnkompetenser, även om jag skulle känna pirr inför till exempel ett kommande framträdande eller om det har varit en fartfylld morgon med två diamanter som ska klä på sig vinteroveraller med hela attiraljen, och en mops som vägrar gå när det är mindre än -7 grader, grus, vått, eller annars jobbigt. Genom Self Mastery är jag mycket bättre på att verbalisera det som jag behöver just nu för att kunna vara mitt bästa jag, i alla livets områden. Jag har en bättre acceptans för mig själv och kan mycket bättre hantera mina sabotörer, de som kan ibland sitta på axeln och viska negativa iakttagelser. Jag får fast mig själv innan jag blir för trött eller för stressad. Jag hanterar livets utmaningar med en stadig visdomskänsla – jag har en bättre förmåga att utforska vad som irriterar mig eller får mig att känna obehag, och agerar smartare än tidigare.

Jag tycker att även om man kan faktiskt nå Self Mastery, så slutar man aldrig att utvecklas. Precis som i coaching – det finns alltid nytt att lära sig, nya insikter att göra och nya frågor att ställa. Jag har nått en exceptionell bra nivå på professionell coaching och Self Mastery på den här resan – men jag är inte fullärd och kommer aldrig att vara det.

Jag är tacksam för alla nya upplevelser och erfarenheter och maximerar lärdomarna från dem. Jag är också ytterst tacksam för alla resurser som jag har tillgång till under utbildningen, Christine med MCC-certifiering (ICF:s högsta certifiering som endast 3% av coacher i hela världen har!), min Mentor Coach, mina fantastiska kurskamrater som jag lyssnar på med iver och beundran, och ICF:s material och medlemskapsverktyg. Jag är också mycket tacksam för varje coaching-tillfälle, varje klient och varje insikt, varje reflektionstillfälle och varje lärdom.

Nu är det endast en utbildningsdag, dag 8, kvar innan slutmålet på den här resan, ACC-certifiering och en god Self Mastery. Det är en balans av känslor av pirr, fokus, självsäkerhet, ödmjukhet och framför allt glädje.

Tidigare blogginlägg hittar du här:

6/9 Om Språk

5/9 Hur springer man ett maraton?

4/9 Det har blivit en livsstil

3/9 Smekmånaden är över

2/9 Min största utmaning

1/9 En resa till ACC-certifiering och Self Mastery