Bli en stjärna bland coacher och ledare

Certifieringsutbildning i

professionell coaching (Steg 2)

ACTP Certification Program for Professional Coaches and Leaders (Step 2)

Vi ser i allt större utsträckning att marknaden har behov och efterfrågar professionella coacher av högsta internationellt ackrediterade kvalitet. Våra kunder har lärt sig skilja på ”coacher” och professionella d v s certifierade coacher. Coacher som vet att kompetens är en färskvara dvs fortbildar sig kontinuerligt i enlighet med de krav International Coaching Federation fastställt i sina kärnkompetenser och som naturligtvis har sin egen mentorcoach. Certifieringsutbildningen är nästa steg på vägen mot professionell coaching efter fullföljd diplomutbildning och har Self Mastery som huvudtema. Vi talar om kvalitet, kompetens, yrkesstolthet. Ödmjukhet inför insikten att övning ger färdighet och kraften i ett upplevelsebaserat lärande. Du blir inte mästare på en dag. Men framför allt talar vi om coacher som inser att det viktigaste coachverktyget är – coachen själv!

Det här är utbildningen för dig som inser vikten av kvalitet och professionalism. Ett coachande ledarskap och förhållningssätt, kräver träning, utbildning. Ett coachande ledarskap startar från dig själv som ledare. Alla kan kalla sig coacher men här ges du möjlighet till en grundlig plattform att stå på och chans att skilja dig från mängden – samtidigt som du skapar fantastiska resultat för dina klienter, medarbetare, kunder… Och dig själv!

Målet med utbildningen är att bli internationellt certifierad coach på ACC eller PCC nivå i enlighet med ICF (International Coaching Federation). ICF är en oberoende branschorganisation som kvalitetssäkrar coacher på nivåerna ACC, PCC och MCC. CoachCompanion är ett av få företag i Norden som är ackrediterat av ICF att hålla utbildning som motsvarar utbildningskravet på PCC-nivå. Vi ger dig support under hela resan fram till din ansökan om certifiering hos ICF. Är ditt mål att vara en coachande ledare, då visar certifikatet att du är det. Ditt mål att bli certifierad är vårt mål!

Över 5000 coacher

Hittils har CoachCompanion utbildat över 5000 coacher.

Utvecklat koncept

Vi har utvecklat vårt koncept över åren och uppdaterar det ständigt.

Högsta betyg

Vi kan coaching. Våra utbildare får högsta betyg av sina kursdeltagare.

Coaching för alla

För vem

Certifieringsutbildningen är steg 2, efter diplomutbildningen för att bli certifierad coach eller en coachande ledare med internationell certifiering. Du har alltså redan gått steg 1 i en ICF ACTP coachutbildning, via CoachCompanion eller någon annan. Utbildningen är för dig som vill bli en stjärna bland coacher, en coachande ledare på riktigt eller för dig som vet hur viktig personlig utveckling är både för karriären, yrket och privat.

Program

Utbildningen innehåller åtta utbildningsdagar, alltid mellan kl. 9-17. Varje utbildningsdag har sitt specifika tema, där de 8 kärnkompetenserna tränas för ökad fördjupning, förståelse och kunnande. Fokus ligger på den egna utvecklingen och det inre ledarskapet:

Moduler

  • Dag 1 – Målbild
  • Dag 2 – From good to great!
  • Dag 3 – Konsten att inleda ett samtal
  • Dag 4 – It takes two to tango
  • Dag 5 – Partnerskap
  • Dag 6 – Sabotörer
  • Dag 7 – Perspektiv
  • Dag 8 – Mitt briljanta jag!

I utbildningen ingår fem individuella mentorcoachsamtal med en professionell coach på PCC nivå. För ännu mera träning och utveckling uppmuntrar vi våra kursdeltagare att coacha varandra mellan utbildningstillfällen och givetvis väljer du egna klienter att coacha från praktik till verklighet.

Efter Certifieringsprogrammets avslut genomför varje deltagare en enskild muntlig examination för att visa att du behärskar professionella coachingens kärnkompetenser och de etiska riktlinjerna i praktiken.

Då har du redan genomgått totalt 16 utbildningsdagar, haft 10 individuella mentorcoachingtimmar och coachat 100 klienttimmar. Du avgör själv när du är redo för detta moment. Efter detta gäller registrering på ICF:s hemsida där ett skriftligt prov genomförs innan deltagaren får sitt internationella certifikat.

Fakta

Kursens omfattning: Åtta utbildningsdagar, 1/månad + certifieringstillfälle, 65 timmar.

Samma utbildning oberoende av certifieringsnivå. ACC och PCC nivån skiljer sig på antalet coachingtimmar – minimi  100 coachingtimmar för ACC certifiering och minst 500 coachingtimmar för PCC certifiering.

Gruppstorlek: 8–12 personer. Kursdeltagarna antas i anmälningsordning.

Förkunskaper: CoachCompanions Diplomutbildning, Steg 1, eller annan 60+ timmar av ICF kvalitetssäkrad utbildning.

Kursintyg: Efter avklarad muntlig uppkörning certifikat för genomförd ACTP utbildning. Efter detta gäller registrering på ICF:s hemsida där ett skriftligt prov genomförs innan deltagaren får sitt internationella certifikat ICF Associate Certified Coach (ACC) eller ICF Professional Certified Coach (PCC).

Pris: 2.900 euro +moms (3.596 euro inkl moms).

Totalpris för Dig som anmäler dig till Steg 1 + Steg 2 samtidigt 5 300 € + moms. Delbetalning möjlig.

I priset ingår: Utbildning och kurslitteratur, för- och eftermiddagsfika, fem mentorcoachtimmar med egen erfaren mentorcoach mellan utbildningsdagarna samt muntlig examination.

Vi förbehåller oss rätten att annullera utbildningen om deltagarantalet blir för lågt varvid deltagarna meddelas personligen.

Diplomering och certifiering

ICF_ACTP_Mark_Blue
CredentialBadges_ACC_Blue
CredentialBadges_PCC_Blue
CredentialBadges_MCC_Blue

 

Höst 2021 – svensk

Dag 1       23.9.2021
Dag 2      20.10.2021
Dag 3      17.11.2021
Dag 4      15.12.2021
Dag 5       12.1.2022
Dag 6       16.2.2022
Dag 7       16.3.2022
Dag 8       20.4.2022

Höst 2021 – finsk

Dag 1       22.9.2021
Dag 2      27.10.2021
Dag 3      26.11.2021
Dag 4      16.12.2021
Dag 5       19.1.2022
Dag 6       17.2.2022
Dag 7       23.3.2022
Dag 8       27.4.2022

Höst 2022 – svensk

Dag 1       14.9.2022
Dag 2      12.10.2022
Dag 3      16.11.2022
Dag 4      14.12.2022
Dag 5        11.1.2023
Dag 6       15.2.2023
Dag 7       15.3.2023
Dag 8       19.4.2023

Höst 2022 – finsk

Dag 1        21.9.2022
Dag 2      19.10.2022
Dag 3      23.11.2022
Dag 4      19.12.2022
Dag 5        18.1.2023
Dag 6       16.2.2023
Dag 7       22.3.2023
Dag 8       26.4.2023

Kursdeltagarnas betyg åt ubildare Christine Suvanto

0
5/5

Frågor?

Hittade du inte svar på dina frågor?
Ta kontakt, vi berättar gärna mera!