Bli en stjärna bland coacher och ledare

Certifieringsutbildning i

professionell coaching (ACTP steg 2)

ACTP Master Certification Program for Coaches and Leaders (Step 2)
Vi ser i allt större utsträckning att marknaden har behov och efterfrågar professionella coacher av högsta internationellt ackrediterade kvalitet. Våra kunder har lärt sig skilja på ”coacher” och professionella d v s certifierade coacher. Coacher som vet att kompetens är en färskvara dvs fortbildar sig kontinuerligt i enlighet med de krav International Coaching Federation fastställt i sina kärnkompetenser och som naturligtvis har sin egen mentorcoach. Certifieringsutbildningen är nästa steg på vägen mot professionell coaching efter fullföljd diplomutbildning och har Self Mastery som huvudtema. Vi talar om kvalitet, kompetens, yrkesstolthet. Ödmjukhet inför insikten att övning ger färdighet och kraften i ett upplevelsebaserat lärande. Du blir inte mästare på en dag. Men framför allt talar vi om coacher som inser att det viktigaste coachverktyget är – coachen själv!
Det här är utbildningen för dig som inser vikten av kvalitet och professionalism. Ett coachande ledarskap och förhållningssätt, kräver träning, utbildning. Ett coachande ledarskap startar från dig själv som ledare. Alla kan kalla sig coacher men här ges du möjlighet till en grundlig plattform att stå på och chans att skilja dig från mängden – samtidigt som du skapar fantastiska resultat för dina klienter, medarbetare, kunder… Och dig själv! Målet med utbildningen är att bli internationellt certifierad coach på ACC eller PCC nivå i enlighet med ICF (International Coaching Federation). ICF är en oberoende branschorganisation som kvalitetssäkrar coacher på nivåerna ACC, PCC och MCC. CoachCompanion är ett av få företag i Norden som är ackrediterat av ICF att hålla utbildning som motsvarar utbildningskravet på PCC-nivå. Vi ger dig support under hela resan fram till din ansökan om certifiering hos ICF. Är ditt mål att vara en coachande ledare, då visar certifikatet att du är det. Ditt mål att bli certifierad är vårt mål!
Över 5000 coacher

Hittils har CoachCompanion utbildat över 5000 coacher.

Utvecklat koncept

Vi har utvecklat vårt koncept över åren och uppdaterar det ständigt.

Högsta betyg

Vi kan coaching. Våra utbildare får högsta betyg av sina kursdeltagare.

Coaching för alla

För vem

Certifieringsutbildningen är steg 2, efter diplomutbildningen för att bli certifierad coach eller en coachande ledare med internationell certifiering. Du har alltså redan gått steg 1 i en ICF ACTP coachutbildning, via CoachCompanion eller någon annan. Utbildningen är för dig som vill bli en stjärna bland coacher, en coachande ledare på riktigt eller för dig som vet hur viktig personlig utveckling är både för karriären, yrket och privat.

Program

Utbildningen innehåller åtta utbildningsdagar, alltid mellan kl. 9-17. Varje utbildningsdag har sitt specifika tema, där de 8 kärnkompetenserna tränas för ökad fördjupning, förståelse och kunnande. Fokus ligger på den egna utvecklingen och det inre ledarskapet: Moduler
  • Dag 1 – Målbild
  • Dag 2 – From good to great!
  • Dag 3 – Konsten att inleda ett samtal
  • Dag 4 – It takes two to tango
  • Dag 5 – Partnerskap
  • Dag 6 – Sabotörer
  • Dag 7 – Perspektiv
  • Dag 8 – Mitt briljanta jag!
I utbildningen ingår fem individuella mentorcoachsamtal med en professionell coach på PCC nivå. För ännu mera träning och utveckling uppmuntrar vi våra kursdeltagare att coacha varandra mellan utbildningstillfällen och givetvis väljer du egna klienter att coacha från praktik till verklighet. Efter Certifieringsprogrammets avslut genomför varje deltagare en enskild muntlig examination för att visa att du behärskar professionella coachingens kärnkompetenser och de etiska riktlinjerna i praktiken. Då har du redan genomgått totalt 16 utbildningsdagar, haft 10 individuella mentorcoachingtimmar och coachat 100 klienttimmar. Du avgör själv när du är redo för detta moment. Efter detta gäller registrering på ICF:s hemsida där ett skriftligt prov genomförs innan deltagaren får sitt internationella certifikat.

Fakta

Kursens omfattning: Åtta utbildningsdagar, 1/månad + certifieringstillfälle, 65 timmar. Samma utbildning oberoende av certifieringsnivå. ACC och PCC nivån skiljer sig på antalet coachingtimmar – minimi  100 coachingtimmar för ACC certifiering och minst 500 coachingtimmar för PCC certifiering. Gruppstorlek: 8–12 personer. Kursdeltagarna antas i anmälningsordning. Förkunskaper: CoachCompanions Diplomutbildning, Steg 1, eller annan 60+ timmar av ICF kvalitetssäkrad utbildning. Kursintyg: Efter avklarad muntlig uppkörning certifikat för genomförd ACTP utbildning. Efter detta gäller registrering på ICF:s hemsida där ett skriftligt prov genomförs innan deltagaren får sitt internationella certifikat ICF Associate Certified Coach (ACC) eller ICF Professional Certified Coach (PCC). Pris: 2.900 euro +moms (3.596 euro inkl moms). Delbetalning möjlig. Om du anmäler dig till Steg 1 + Steg 2 samtidigt får du som bonus gå 2 dagars fortbildningen Det Coachande Ledarskapet – Propellermodellen. I priset ingår: Utbildning och kurslitteratur, för- och eftermiddagsfika, fem mentorcoachtimmar med egen erfaren mentorcoach mellan utbildningsdagarna samt muntlig examination. Vi förbehåller oss rätten att annullera utbildningen om deltagarantalet blir för lågt varvid deltagarna meddelas personligen.

Diplomering och certifiering

ICF_ACTP_Mark_Blue
CredentialBadges_ACC_Blue
CredentialBadges_PCC_Blue
CredentialBadges_MCC_Blue
Hösten 2022 – svenska Dag 1         14.9.2022 Dag 2      12.10.2022 Dag 3        9.11.2022 Dag 4      14.12.2022 Dag 5        11.1.2023 Dag 6       15.2.2023 Dag 7       15.3.2023 Dag 8       19.4.2023 Hösten 2022 – finska Dag 1        21.9.2022 Dag 2      19.10.2022 Dag 3      23.11.2022 Dag 4      19.12.2022 Dag 5       18.1.2023 Dag 6       16.2.2023 Dag 7       22.3.2023 Dag 8       26.4.2023

Kursdeltagarnas betyg åt utbildare Christine Suvanto

0
5/5
Christine är otrolig. Som lärare är det fantastiskt att se på vilket sätt Christine ger över processen och till oss ”studerande”. Christine lever det hon lär genom att visa att man själv har svaren i sig själv. Det gäller bara att hitta dem. Hon utmanar i rätt mängd och på ett sätt så man känner sig trygg i att utvecklas, för visst är det läskigt att utvecklas, därför är det viktigt att tryggheten finns. Hela Christine och hela utbildningen genomsyrar medmänsklighet. En färdighet som är sällsynt i dagens samhälle. Det är en fantastisk resa att får vara med på. 🙂
Matts Pettersson, Finland
"Utbildningen och utbildningsdagarna var otroligt välplanerade och väl organiserade. Fast vi förstås fick jobba så var det ändå som att gå till ett dukat bord. En väldigt lyxig känsla. Det passar mig att varva teori och praktik på ett snabbt sätt. Att utbildningen är det senaste av det senaste går inte att ta miste på. Den gav mig en känsla av att jag verkligen har försökt vara med om det senaste, har investerat i mina färdigheter som ledare, tagit ansvar för fortbildning i mitt yrke. Jag vet nu mera vad jag gör när jag lyssnar, vad det faktiskt innebär på ett djupare plan och jag vet vad som händer då man lyssnar och ställer coachande frågor. Tidigare såg jag att det fungerade men nu vet jag vad som faktiskt händer."
Helena Jansson
“Matka sertifioiduksi coachiksi oli kuin hyppäys laiturin päästä kirkkaaseen veteen. Matkalla pohjalle saimme poimia aarteita, joissa oli tietoa oikeassa järjestyksessä palasteltuna. Itse keräämällä ja kokemalla kaikki aarteiden tiedot kasvoimme coachina ja ihmisinä. Takaisin pinnalle tullessamme olimme jo valmiimpia ja vahvempia coacheja. (Koen, että koskaan ei ole täysin valmis). Samalla kasvoimme ihmisinä. Tunnelma koulutuspäivinä oli aina positiivinen ja toisia kannustava. Nettiyhteyden aukaistua oli kaikilla hymy huulilla ja odottava into silmissä. Vaikka opiskelu toteutui etänä, muodostui me -henki. Christinellä on ainutlaatuinen taito saada jokainen tuntemaan itsensä tärkeäksi ja hän uskoo jokaisen potentiaaliin ja kasvuun. Lämpö ja ammatillisuus välittyi kameran välitykselläkin. "Ihmisellisyys" ja vahva osaaminen ja sen jakaminen on pari CoachCompanion Finlandin ominaisuuksista 😍”
Pia Peltoniemi
“Christine on huippu coach-kouluttaja. Paras, jonka olen tavannut. Sydäntä, tarkkuutta, taitoa, kykyä ja uskallusta haastaa, kokonaisvaltaista näkemystä… Suosittelen coach-koulutusohjelmaanne muille 😊"
Henna Hyttinen

Frågor?

Hittade du inte svar på dina frågor?
Ta kontakt, vi berättar gärna mera!