Diplomutbildning eller certifiering, detta är skillnaden

Inom professionell coaching får vi ofta frågor om skillnaden mellan diplomutbildning och certifiering. För att förklara detta använder vi oss ofta av metaforen privatbilist vs yrkeschaufför.

Då du blir intresserad av att köra bil, är ditt första steg att ta ett körkort. Du börjar från scratch det vill säga du lär dig teorin såsom trafikregler, trafikmärken, bilens utrustning och funktion med pedaler, växelspak, ratt, blink, start….

Du ger dig ut i trafiken och övningskör och övar då i praktiken allt det du lärt dig i teorin. Steg för steg blir du bättre. Först handlar det om att få bilen att tryggt rulla ut i trafiken, senare lär du dig finesser så som backstart, fickparkering och att köra i rondeller. När du sedan övat och tränat, deltagit i teoriundervisningen i enlighet med bestämmelserna i lagen då är det dags för uppkörning.

Här kan vi göra jämförelser med diplomutbildningen i professionell coaching. Vi lär oss coaching i teori och praktik. Vi börjar med coaching i teorin det vill säga i enlighet med International Coach Federations (ICF) elva kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Vi lär oss strukturen, vad är professionell coaching enligt ICF? Därefter är det dags att ge sig ut i ”trafiken”. Under närstudiedagarna övar och praktiserar vi varje delmoment, för att sedan även träna på egna övningsklienter. Först grunderna, sedan finesserna där vi använder oss av olika tekniker och coachverktyg.

ICF:s definition på coaching:

Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienter att maximera deras personliga och professionella potential.

 

ICF

International Coach Federation (ICF) är världens största branschorganisation för yrkescoacher. En neutral part som inte utbildar själv, utan ackrediterar och kvalitetssäkrar coachutbildningsföretag och coacher. Idag har ICF Global ca 39 000 medlemmar i 143 olika länder. ICF har såldes en viktig uppgift, då coach inte är en skyddad yrkestitel, i princip kan vem som helst kan kalla sig coach. Därför är det viktigt att försäkra sig om att coachen är certifierad och att coachutbildningsföretaget är ICF kvalitetssäkrat och ackrediterat. Detta görs bäst genom en kontroll via ICF Globals hemsida.

När teori- och praktiktimmarna är avklarade enligt de fastslagna bestämmelserna är det dags för uppkörning, där du visar att du behärskar coaching.

Godkänd uppkörning innebär att du får ditt ”körkort” och du har nu rätt att ge dig ut i trafiken på egen hand, det vill säga du kan börja ta betalande klienter och samla på dig praktiska timmar som du behöver för din internationella certifiering.

Internationell certifiering inom coaching kan liknas vid att bli yrkeschaufför. Då du kör fordon som ditt yrke, exempelvis buss eller långtradare, så räcker inte ett vanligt körkort. Du behöver fördjupa dina kunskaper och bygga på med både teori och praktik för att sedan avlägga ett nytt teoretiskt och praktiskt prov. Så fungerar det även inom coachingen. För en internationell certifiering krävs tilläggsutbildning, minst 100 dokumenterade klienttimmar, ett avklarat internationellt skriftligt prov samt en praktisk uppkörning, där du visar att du förstår och kan tillämpa de 11 kärnkompetenserna och de etiska riktlinjerna. En certifierad coach är en yrkescoach och som yrkescoach förbinder du dig att hålla din coaching a jour. Du fortbildar dig och praktiserar coaching och förnyar din certifiering med tre års mellanrum. En diplomerad coach är således enligt ICF en coach under utbildning, medan en certifierad coach är en yrkescoach.

Är du nyfiken på coaching eller undrar du över orsaker för att gå en coachutbildning? Här har vi listat sju skäl att gå en coachutbildning!

Här hittar du mer info om oss och kontaktuppgifter

Och här kan du läsa mer om ICF: www.coachfederation.org