Hur kan jag kommunicera så att mottagaren förstår mig rätt?

Den här frågan borde vi förstås alltid tänka på, det låter naturligt, eller hur? Ofta gör vi det ändå inte, fastän det låter så självklart och framförallt enkelt.

Det här är ett problem som vi på Positive Solutions löser, team för team, organisation för organisation, med vår djupa kunskap om fantastiska SDI, som nu har uppdaterats till 2.0.

SDI handlar om att kartlägga de drivkrafter som finns inom varje människa. Och också om de individuella styrkorna, hur och varför de används, dvs den goda avsikten bakom agerandet samt även de överdrivna styrkorna (inte svagheter!).

Kort sagt har vi alla av en unik kombination av tre primära drivkrafter: människor, resultat och process. De som motiveras av människor har en blå drivkraft (SDI är förresten den första kartläggningen som använde färger), resultat en röd och process en grön. Blå vill att alla människor mår bra och strävar efter att hjälpa. Röd arbetar hårt för att få resultat till stånd. Grön vill ha struktur. Såklart vill de gröna också ha resultat, men viktigare är att följa regler, utgå från fakta och ha en klar process för själva arbetet, medan blå bryr sig om hur resultaten påverkar medmänniskorna.

Blå, röd och grön kallas för motiverande drivkrafter och varje unik människa har sin egen unika blandning av dessa. SDI-kartläggningen visar din unika kombination av rött, blått, grönt och hjälper dig att förstå 1) dig själv och 2) andra omkring dig, både på arbetet och privat (SDI passar förresten även perfekt för parcoaching, till exempel!).

Precis som i coaching så utgår SDI från att varje människa är en hjälte med många styrkor. Vi har alla många styrkor, vissa som vi prioriterar och använder på olika sätt, beroende på kombinationen av våra drivkrafter (blå, röd och grön). Om vi som exempel tar en titt på våra toppstyrkor: Christines toppstyrka är att vara hängiven, Toms är snabbagerande och Annes öppen för förändring. Ser du hur vi kan arbeta tillsammans och utnyttja våra toppstyrkor på bästa sätt? Eller hur dessa styrkor kan leda till konflikter?

Jo, när Anne hoppar på varje tåg som leder till något nytt, så kan det väl tolkas att hon är lite väl flummig. Eller när Tom gör snabba resultat så kan det kännas att vi andra inte hinner säga vår åsikt. Eller när Christine i all sin hängivenhet är så mån om att stöda andra, så kan hon glömma sina egna uppgifter och sig själv. Detta kallas för att överdriva sina styrkor, vilket kan leda till konflikter om vi inte ser motivet och syftet bakom styrkan. Det gäller att vara medveten! Både om sina egna styrkor och överdrivna styrkor samt att ha ett gemensamt språk för att kommunicera rätt med varandra.

Med SDI 2.0 förebygger och löser vi konflikter samt hjälper medarbetare att förstå varandras drivkrafter, favoritstyrkor och varför de använder sig av dem. Vi tror på att varje agerande har ett bakomliggande gott syfte medan omgivningen ofta misstolkar rätt snabbt agerandet negativt. Om vi inte istället ägnar en kort stund att nyfiket ta reda på vad motivet för agerandet är. Med SDI kan en människa och ett team få värdefull kunskap och verktyg för livet och framtiden, inte bara för några roliga kursdagar.

SDI står för Strength Deployment Inventory, alltså en kartläggning på hur man använder (deploy) sina styrkor som påverkas av motiv under ytan.

Det här var en kort sammanfattning av SDI 2.0 som innehåller så mycket mera. Mera information kan du läsa på vår hemsida eller genom att kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor! Kanske vill du fylla i din egen SDI kartläggning?

Tillsammans förändrar vi världen, din och andras,

Positive Solutions