Alla våra kurser

Under respektive kurs finns våra aktuella kursdatum.

ACTP Certification Program for Professional Coaches and Leaders, Diploma (Step 1)

Grundutbildning (steg 1). Du får alla verktyg du behöver för att kunna coacha professionellt.

Svensk – höst 2021
Modul 1    13-14.9.2021
Modul 2   25-26.10.2021
Modul 3   29-30.11.2021
Modul 4    10-11.1.2022
Diplomering    7.2.2022

 

Svensk – vår 2022

Modul 1    20-21.1.2022

Modul 2    10-11.2.2022

Modul 3      7-8.3.2022
Modul 4    21-22.4.2022
Diplomering   20.5.2022

 

ACTP Certification Program for Professional Coaches and Leaders, Step 2

Utbildning (steg 2) för  dig som vill satsa fullt ut på din coaching och bli internationellt certifierad coach.

Svensk – höst 2021

Dag 1      23.9.2021
Dag 2     20.10.2021
Dag 3     17.11.2021
Dag 4     15.12.2021
Dag 5      12.1.2022
Dag 6      16.2.2022
Dag 7      16.3.2022
Dag 8      20.4.2022

Finsk – höst 2021

Dag 1      22.9.2021
Dag 2     27.10.2021
Dag 3     26.11.2021
Dag 4     16.12.2021
Dag 5      19.1.2022
Dag 6      17.2.2022
Dag 7      23.3.2022
Dag 8      27.4.2022

Svensk – höst 2022

Dag 1      14.9.2022
Dag 2     12.10.2022
Dag 3     16.11.2022
Dag 4     14.12.2022
Dag 5      11.1.2023
Dag 6      15.2.2023
Dag 7      15.3.2023
Dag 8      19.4.2023

Det coachande ledarskapet -kurs

Det här är en två dagars utbildning för dig som är diplomerad eller certifierad coach och vill utveckla ditt coachande ledarskap eller coacha chefer och ledare.

 

Finska 

Online          9-10.12.2021

Gruppcoaching -kurs

Det här är en två dagars utbildning för dig som är diplomerad eller certifierad coach och vill coacha flera individer samtidigt, oavsett om det är i affärsmässiga sammanhang eller privata uppdrag.

Skolcoach -kurs

Det här är en två dagars utbildning för dig som är diplomerad eller certifierad coach.  Den vänder sig till dig som vill coacha elever och unga i skolan.

 

Hälsocoach -kurs
Det här är en två dagars utbildning för dig som är diplomerad eller certifierad coach.  Den vänder sig till dig som vill coacha individer, grupper och organisationer i hälsa och livsstilsförändringar.
Idrottscoach -kurs
Det här är en två dagars utbildning för dig som är diplomerad eller certifierad coach.  Den vänder sig till dig som vill coacha dina idrottande adepter individuellt och i grupper.
Grundkurs i coaching

Det här är en två dagars kurs till dig som vill veta mer om professionell coaching och coachande ledarskap. Du kanske söker efter en coachutbildning eller är nyfiken på vad coaching är?

 

Svenska 

Online 10.12.2021 kl 13–17

       17.12.2021 kl 13–17

       29.12.2021 kl 13–17

        6.1.2022  kl 13–17

 

Online  24–25.2.2022 kl 9–17
Online  9–10.4.2022  kl 9–17
Online  8–9.6.2022   kl 9-17

 

Finska

Alumni

Online     

SDI - certifieringsutbildning

Med en SDI Certifiering har du tillgång till de kvalitativa verktyg som SDI är när det gäller att utveckla ledarskap, bygga starka och effektiva team, smidigare samarbeten och mer effektivt kunna hantera konflikter. SDI bygger på gedigen forskning och lång erfarenhet. (Porter, Scudder)

SDI certifieringen ger även 12 st värdefulla CCE poäng för certifierade ICF coacher.

 

Svenska 

Online  17-18 / 24 / 27.1.2022  kl 9-13

Resultat genom Relationer -kurs

Med SDI 2.0 kan vi öka kunskapen om gruppdynamik, identifiera individens personliga styrkor och hantera motsättningar och konflikter i arbetsgrupper.

 

Svenska

Online   17-18.1.2022  kl 9-13

Have a Nice Conflict -kurs

Det här är en två dagars utbildning för dig att förstå vad som motiverar dig och andra, hur kommunicera rätt med olika sorters människor när allt går bra och i konfliktsituationer. Stoppa konflikten innan den startar och vänd friktion till framgång!

Christine Suvanto - MentorCoaching Program

Att uppnå och/eller bibehålla din ACC eller PCC certifiering. Vi arbetar hårt för att höja din nivån av coaching. Vi reflekterar och utvärderar de fokusområden som du vill och behöver öva. Vi träffas 6 gånger à 2 timmar i grupp och 4 gånger individuellt.

Parcoaching -kurs

Gemensam TID lyxtid för och med varandra.