Alla våra kurser

Under respektive kurs finns våra aktuella kursdatum.

ACTP Certification Program for Professional Coaches and Leaders, Diploma (Step 1)

Grundutbildning (steg 1). Du får alla verktyg du behöver för att kunna coacha professionellt.

Svensk – höst 2021
Modul 1    13-14.9.2021
Modul 2   25-26.10.2021
Modul 3   29-30.11.2021
Modul 4    10-11.1.2022
Diplomering    7.2.2022

 

Svensk – vår 2022
Modul 1    10-11.2.2022
Modul 2      7-8.3.2022
Modul 3    21-22.4.2022
Modul 4    16-17.5.2022
Diplomering    6.6.2022

 

Finsk – höst 2021 
Modul 1     1-2.11.2021
Modul 2     1-2.12.2021
Modul 3    17-18.1.2022
Modul 4     14-15.2.2022

Diplomering   22.3.2022

 

ACTP Certification Program for Professional Coaches and Leaders, Step 2

Utbildning (steg 2) för  dig som vill satsa fullt ut på din coaching och bli internationellt certifierad coach.

Svensk – höst 2021

Dag 1      23.9.2021
Dag 2     20.10.2021
Dag 3     17.11.2021
Dag 4     15.12.2021
Dag 5      12.1.2022
Dag 6      16.2.2022
Dag 7      16.3.2022
Dag 8      20.4.2022

Finsk – höst 2021

Dag 1      22.9.2021
Dag 2     27.10.2021
Dag 3     26.11.2021
Dag 4     16.12.2021
Dag 5      19.1.2022
Dag 6      17.2.2022
Dag 7      23.3.2022
Dag 8      27.4.2022

Det coachande ledarskapet -kurs

Det här är en två dagars utbildning för dig som är diplomerad eller certifierad coach och vill utveckla ditt coachande ledarskap eller coacha chefer och ledare.

Svenska

Online          7-8.12.2021

Finska 

Online          9-10.12.2021

Gruppcoaching -kurs

Det här är en två dagars utbildning för dig som är diplomerad eller certifierad coach och vill coacha flera individer samtidigt, oavsett om det är i affärsmässiga sammanhang eller privata uppdrag.

 

Online 

Skolcoach -kurs

Det här är en två dagars utbildning för dig som är diplomerad eller certifierad coach.  Den vänder sig till dig som vill coacha elever och unga i skolan.

 

Svenska

Hösten 2021

Finska

Hösten 2021

Hälsocoach -kurs
Det här är en två dagars utbildning för dig som är diplomerad eller certifierad coach.  Den vänder sig till dig som vill coacha individer, grupper och organisationer i hälsa och livsstilsförändringar.

 

Svenska
Hösten 2021

Idrottscoach -kurs
Det här är en två dagars utbildning för dig som är diplomerad eller certifierad coach.  Den vänder sig till dig som vill coacha dina idrottande adepter individuellt och i grupper.

 

Svenska
Hösten 2021

Grundkurs i coaching

Det här är en två dagars kurs till dig som vill veta mer om professionell coaching och coachande ledarskap. Du kanske söker efter en coachutbildning eller är nyfiken på vad coaching är?

 

Svenska

Online   2021

 

Finska

Online    2021

Engelska

Online    2021

Alumni

Online     

SDI - certifieringsutbildning

Med en SDI Certifiering har du tillgång till de kvalitativa verktyg som SDI är när det gäller att utveckla ledarskap, bygga starka och effektiva team, smidigare samarbeten och mer effektivt kunna hantera konflikter. SDI bygger på gedigen forskning och lång erfarenhet. (Porter, Scudder)

SDI certifieringen ger även 12 st värdefulla CCE poäng för certifierade ICF coacher.

 

Finska 

Online    24.9 + ½ dag 28.9 + ½ dag 1.10.2021

Resultat genom Relationer -kurs

Med SDI 2.0 kan vi öka kunskapen om gruppdynamik, identifiera individens personliga styrkor och hantera motsättningar och konflikter i arbetsgrupper.

 

Finska

Online    24.9.2021

Have a Nice Conflict -kurs

Det här är en två dagars utbildning för dig att förstå vad som motiverar dig och andra, hur kommunicera rätt med olika sorters människor när allt går bra och i konfliktsituationer. Stoppa konflikten innan den startar och vänd friktion till framgång!

 

Finska

Online    24.9.2021

Christine Suvanto - MentorCoaching Program

Att uppnå och/eller bibehålla din ACC eller PCC certifiering. Vi arbetar hårt för att höja din nivån av coaching. Vi reflekterar och utvärderar de fokusområden som du vill och behöver öva. Vi träffas 6 gånger à 2 timmar i grupp och 4 gånger individuellt.

 

Online – svenska

Online – finska
Klockan 15-17
Parcoaching -kurs

Gemensam TID lyxtid för och med varandra  – Kursen arrangeras i Hangö.