En modell i coachande ledarskap

Propellermodellen® – Coachande ledarskap – fortbildning

Coachande ledarskap är framtidens ledarskap och innebär att ha tillit till andras potential och förmåga. Med ett coachande ledarskap skapar du goda resultat som genom motiverade och självgående medarbetare ger både positiv ekonomisk effekt samt bästa möjliga förutsättningar för att skapa en hållbar och välmående arbetsmiljö för dig och dina medarbetare.

Nyckeln till det coachande ledarskapet ligger hos dig – du själv i din ledarroll. Det handlar om ditt synsätt och förhållningssätt till andra och därmed din kommunikation och relation till dina medarbetare. Det finns självfallet många nycklar på nyckelknippan till ett gott ledarskap, men detta är den första och den största.

Det unika med CoachCompanions utbildningar i coachande ledarskap är att de har ett holistiskt synsätt och betraktar ledarskapet ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från tre roller – chef, ledare och coach.

Utbildningen utgår från den så kallade Propellermodellen® vilken är varumärkesskyddad och CoachCompanions egen. Modellen beskriver vikten av att ha en god balans mellan förmågan att vara en tydlig chef, inspirerande ledare och lyhörd coach. I utbildningen får du konkreta verktyg som du omgående kan omsätta i din egen vardag när du kommer hem.

Som alla CoachCompanions utbildningar bygger även denna på upplevelsebaserat lärande. Därför kommer du ges tillfälle att på olika sätt nå både nya insikter och träna på den nödvändiga balansgången mellan de olika egenskaper varje roll behöver. Det är först när de tre olika rollerna är balanserade som du får en propeller som är stor, kraftfull och agerar med full energi mot mål och resultat. En obalanserad propeller gör det motsatta.

Konkreta verktyg

Du kommer få konkreta verktyg som du omgående kan omsätta i din egen vardag. När det är balans i dina ledarroller, som utgörs av bladen i propellern, får du en propeller som är stor, kraftfull och som kan agera med full energi mot mål och resultat. En obalanserad propeller gör det motsatta.

Praktik istället för teori

Vi lär ut det coachande ledarskapet i praktiken eftersom vi vet att ett effektivt och medvetet ledarskap ger effekter som ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro, nöjda medarbetare och kunder – samt goda förutsättningar till att nå mål och resultat.

Coaching för alla

Hur har coaching hjälpt i arbetsledande positioner?

Utbildningen passar nuvarande eller blivande chefer och ledare med eller utan personalansvar. Du som har en annan roll som ledare i något sammanhang. Du som vill utveckla både dig själv och hitta nya dimensioner i ditt ledarskap.

För vem

För dig som vill utveckla nya dimensioner i ditt ledarskap och som redan är diplomerad alternativt certifierad coach. 

 

Program

Utbildningen omfattar två utbildningsdagar, alltid mellan kl. 9-17, oavsett om vi träffas fysiskt eller via Zoom.

Dag 1 –

Presentation av Propellermodellen® och vad den innebär

Självskattning utifrån Propellermodellen®. Förutsättningar som krävs för att propellermetoden ska kunna fungera. Konsekvenser om den inte gör det. Vem är jag som tydlig chef, inspirerande ledare och lyhörd coach.

Dag 2 –

Det oplanerade samtalet

Det oplanerade samtalet. Det svåra samtalet. Konflikthantering. Att coacha fler än en person samtidigt.

Fakta

Kursen omfattning: Två kursdagar, 16 timmar.

Gruppstorlek: 8–12 personer.Kursdeltagarna antas i anmälningsordning.

Förkunskaper: CoachCompanions Diplomutbildning eller motsvarande 60+ timmar ICF kvalitetssäkrad utbildning.

Kursintyg: Efter genomförd kurs erhålls kursintyg.

Pris: 525 euro + moms (651 euro inkl moms)

I priset ingår: Utbildning, för- och eftermiddagsfika.

Vi förbehåller oss rätten att annullera utbildningen om deltagarantalet blir för lågt varvid deltagarna meddelas personligen.

 

Svenska

Online    24-25.3.2022

Finska

Online     25-26.4.2022

Kursdeltagarnas betyg åt utbildare Christine Suvanto

0
5/5

Frågor?

Hittade du inte svar på dina frågor?
Ta kontakt, vi berättar gärna mera!