Förmän och ledarskap

Coachingen fokuserar på att förmannen eller ledaren hittar nya idéer, möjligheter och alternativ, utvecklas i sitt förmanskap och får djupare förståelse i arbetsplatsens och arbetstagarnas välmående.

 

Förmän är ofta ensamma i sitt arbete. Det ställs krav både från egen förman/styrelse och från medarbetarna. Därför kan det vara väldigt nyttigt med en utomstående professionell coach. Med en professionell coach kan förmannen bolla sina tankar och idéer, diskutera om utmaningar, stress, oro och motivation och mål. Hitta sina egna styrkor och lösningar. En professionell coach lyssnar aktivt, ställer öppna frågor, utmanar och uppmuntrar förmannen, vilket leder till ett bättre ledarskap, klarare tankar, nya lösningar, mindre stress och ett stärkt självförtroende.

 

Hård valuta med mjuka värden!

Vi vet vilken skillnad ett coachande förhållningssätt och ledarskap gör, vad gäller engagemang, effektivitet, lönsamhet, fokusering, samarbete, kommunikation.

Medarbetare som mår dåligt p g a stress, vardaglig irritation och olösta konflikter ger ofta inkomstbortfall i form av sämre effektivitet och lägre produktivitet. Inbesparingar genom att använda osthyvelprincipen är aldrig särskilt effektiva eller lyckade, lär dig istället hantera konflikter konstruktivt och spara stora pengar.

Coaching, ett gott ledarskap, samarbete och konflikthantering bidrar till välmående på arbetet, vilket minskar sjukfrånvaron och således även ökar lönsamheten.

Små insatser och stora inbesparingar dvs hård valuta med mjuka värden!

Läs mer

Individuell coaching av förmän och medarbetare

Ibland tryter motivationen, ibland är självförtroendet inte på topp, ett mål kan kännas oöverkomligt och ibland känner vi tveksamhet över våra egna styrkor och talanger. En omorganisering eller förändring kan kännas skrämmande, tröskeln att komma tillbaka efter en längre sjukledighet kan kännas hög, oro inför kommande pensionering smyger sig på eller ibland behövs verktyg i ledarskapet. Hur få arbetet och privatlivet att gå ihop, obalans i sömn/kost/motion och negativ stress – det och mycket är mera är frågor vi arbetar med under våra coachingsessioner. Att ensam grubbla på dessa frågor äter tid, kraft och energi – resurser som direkt påverkar välmåendet på arbetet. Preventivt arbete och ett tidigt ingripande sparar pengar
Är detta business coaching, karriär coaching eller life coaching är frågan vi ofta får. Det är professionell coaching, vi följer ICF:s etiska riktlinjer och kärnkompetenser och använder det internationella verktyget TotalSDI, som bygger på gedigen forskning och erfarenhet, i våra uppdrag. På Positive Solutions är vi alla utbildade professionella coacher.
Den andra frågan vi ibland får då vi arbetar inom organisationer är, visst fokuserar ni på arbetsrelaterade utmaningar. Vi arbetar alltid med ett hela människan – mår jag bra hemma kommer jag resursstark till jobbet och mår jag bra på jobbet kommer jag resursstark hem.

Professionell coaching skall heller inte förväxlas med terapi. I professionell coaching utforskar vi nuläget ärligt och rakt (dvs vi skyfflar inte problem under mattan) och då vi har det klart för oss, fokuserar vi på målet. Vad vill vi uppnå, vart vill vi komma, vilka styrkor, erfarenheter har vi och sedan tar vi tillsammans målmedvetna steg mot målet.

 

Vi erbjuder utbildningar och kurser både för förmän, medarbetare, pedagoger och team bl a:

  • Det coachande ledarskapet
  • Have a Nice Conflict, kommunikation & konflikthantering
  • Ackrediterade diplomerings- och certifieringsutbildningar
    i coaching och TotalSDI
  • Lär dig effektiv kommunikation och bygg välfungerande team
  • Kick Off för projektgrupper, nya team, vid organisationsförändringar
  • Välmående på arbetsplatsen

 

Vi skräddarsyr även längre och kortare interna helheter för företag, team, grupper, helt enligt kundens behov och målsättningar. Det kan vara fråga om styrelse eller ledningsgrupp, försäljningsteam, arbetsledare, men även grupper inom föreningar och klubbar.

Positive Solutions, vi, vill gärna vara din partner på jobbet och i privatlivet!

Varmt välkommen!
info@positivesolutions.fi
+358 50 381 4737
+358 45 847 0443