Strength Deployment Inventory 2.0

 

I stället för att fokusera på VAD vi gör, kan SDI 2.0® hjälpa oss förstå VARFÖR vi beter oss på ett visst sätt och HUR vi relaterar till varandra. Med hjälp av relationsintelligens (RQ) kan SDI 2.0 skapa ett gemensamt språk som hjälper personer förstå vad som är viktigt.

 

Relationsbyggnad handlar om betydligt mer än mjuka färdigheter, och SDI 2.0 spelar en direkt roll i att hjälpa oss relatera till andra – och bygga upp vår förmåga att förbättra dialogen.

 

SDI 2.0 fokuserar på våra motivationsvärderingar och ger en kritisk anslutning till en viktig ledarskapsfärdighet – ”konsten att kunna påverka”. Det är lättare att kommunicera med och påverka någon när man förstår vad som är viktigt för personen. Den här insikten hjälper dig välja bästa arbetssätt för att engagera personer vars tankesätt och beteende verkar avvika kraftigt från ditt eget.

 

Bättre team
Smartare beslut
Varaktiga resultat

 

Core Strengths ger ditt team möjligheten att mötas på distans, utbildas virtuellt och ha ett produktivt samarbete från alla delar av världen.

Core Strengths plattform

 

Vad säger du om att få snabb tillgång till alla personers sätt att kommunicera?

 

Core Strengths plattform bygger relationell intelligens (RQ) över hela ditt nätverk. När fler personer genomför SDI 2.0 kan andra se deras resultat. Referensramar skapas och dessa kan användas för att navigera bland personlighetsskillnader och därefter använda skillnaderna på bästa sätt i hela organisationen. Denna fokuserade insats för att stärka arbetsrelationerna lönar sig snabbt med bättre individuella- och gruppresultat.

 

Plattformen ger dig möjlighet att:

  • Se och gå igenom personliga SDI 2.0 kartläggningsresultat.
  • Jämföra profiler med medarbetare och team för och få nya insikter som kan användas vid samtal, presentationer och medarbetarsamtal.
  • Få anpassad handledning – det kan handla om att skriva meddelanden, förbereda möten eller hantera samtal där insatserna är höga.

Det handlar om relationer

Genom att knäcka koden till personers varierande kommunikationsstilar kan teamet tydligare se de positiva avsikterna bakom andras åtgärder.

Dynamiken i relationerna blir då tydligare och navigeringen underlättas.

Utveckla fantastiska team

De flesta team har antingen för mycket konflikt eller otillräcklig opposition för att se alla sidor av en fråga.

Teamen kan nu använda plattformen för att friska upp förståelsen gentemot varandra, och konflikter kan styras i realtid så att du får ett mer produktivt samspel.

Styrekeporträttet för team – ett portätt av teamets starka sidor – ger en inblick av den uppfattade kontra den faktiska kulturen i ett team och hjälper till att definiera de steg som kan tas för att uppnå idealbilden.

 

Relationship intelligence (RQ)

 

Förmågan att se världen från någon annans perspektiv är avgörande.

 

Core Strengths-plattformen förstärker det här perspektivet och ger språkförslag som kan användas under samtal, i e-postmeddelanden, sms och möten där relationer kan fördjupas, problem lösas och framsteg göras.

SE TEAMETS STARKA SIDOR UR ETT HELIKOPTERPERSPEKTIV

 

I ett team finns det många olika färdigheter, men framgången ligger i att veta varför och hur personer använder dessa färdigheter

Teamen består av relationer som samverkar på många sätt, vilket gör att teamets sammansättning blir avgörande för produktiviteten. Men hur ofta ser ett team på sig självt som en helhet?

 

På Core Strengths plattformen kan resultaten från ett teams SDI 2.0 kombineras till ett styrkeporträtt för teamet och ge insikt till (och bortom) teamdynamiken. Om en ny person startar i ett team och har en kompletterande styrka, t.ex. någon som är metodiskt framstående, kan det lyfta hela teamet så att de presterar bättre. Denna medvetna samling av styrkor ökar anpassningsförmåga och ansvarsskyldighet och skapar en arena för de som ingår i teamet att knytas närmare varandra och bygga starkare relationer.

Vill du själv pröva på SDI?

 

Har du frågor eller vill du själv pröva på SDI 2.0 kartläggning? Skicka dina kontaktuppgifter till

info@positivesolutions.fi

 

Vill du delta i Resultat genom Relationer kursen?

 

Vill du bli certifierad SDI handledare?

 

Med en SDI certifiering har du tillgång till de kvalitativa verktyg som SDI är när det gäller att utveckla ledarskap, bygga starka och effektiva team, smidigare samarbeten och mer effektivt kunna hantera konflikter.