Vi arbetar inte ensamma

 

Efter Nio, måndag 22.2.2021 kl 21 (Yle Teema & Fem)

Samarbete – höjer eller sänker det din energi, produktivitet och kreativitet på arbetet och hemma? Tänk om du hade facit på hur kommunicera flytande med dina arbetskamrater, familjemedlemmar och din partner?

Nya, moderna, smidiga och digitala Core Strengths – SDI 2.0 platformen ger dig, ditt företag och nätverk konkreta, enkla verktyg att kommunicera rätt och uppnå era gemensamma mål. Använda tid och energi på rätta saker, istället för att dyrbar tid går till spillo för att reda ut missförstånd och lösa konflikter. Konflikter äter också på välmåendet, engagemanget, produktiviteten och kreativiteten.

SDI bygger på relationell intelligens (RQ) och kan användas över hela ditt nätverk. När fler personer genomför SDI 2.0 och kan se och öppet diskutera varandras resultat, ökar förståelsen för varandra. Vi förstår det goda syftet bakom, det för mig så ”konstiga”, agerandet. Olikheter är en styrka, vi får en bredare helhetsbild och kan då ta bättre beslut. Genom att ta vara på skillnaderna och använda dem på bästa sätt i hela organisationen, stärker vi relationerna, fördelar vi arbetsuppgifterna rätt, skapar vi en attraktiv och inspirerande arbetsplats. Denna insats lönar sig genom att snabbt nå bättre individuella- och gruppresultat. Och tänk vad bra att tala ”rätt” språk i exempelvis försäljnings-, informations- och föreläsningssituationer, ditt budskap når mottagaren.

I parförhållanden känns det också ibland att vi inte når varandra, den andra borde förstå, fattar inte… vilket kan leda till onödiga konflikter. Att gå en SDI 2.0 ”språkkurs” tillsammans är både intressant och lärorikt, både då förhållandet är nytt eller gammalt.

Efter många framgångsrika år har TV-programmet Efter Nio fått in en ny programvärd Janne Grönroos som tillsammans med Sonja Kailassaari nu ska leda programmet lika framgångsrikt vidare. Talanger arbetar inte ensamma, de arbetar tillsammans! Hur ska Sonja och Janne kommunicera, förstå och uppskatta varandras olikheter för att nå bästa resultat?
Tillsammans med Christine tog Sonja och Janne reda på vad som driver och motiverar dem och vad som triggar dem till konflikt. Skillnader är styrka om vi använder dem rätt.

Titta på Efter Nio, måndag 22.2.2021 kl 21 (Yle Teema & Fem) eller titta på Arenan.

            

 

Vill du också göra en SDI kartläggning individuellt eller tillsammans med dina kollegor eller din partner?
Kontakta oss så fixar vi det.

Vill du bli en SDI certifierad facilitator?
Som SDI certifierad facilitator/handledare kan du arbeta med det praktiska SDI 2.0 verktyget med organisationer, team, par eller individuellt. SDI är lika praktiskt och fungerande både då du håller workshops, ledarskapsprogram eller coaching (medling, rekrytering) face to face och digitalt världen över. SDI finns tillgängligt på otaliga språk.

Vi ordnar nästa SDI certifieringsutbildning (Zoom) 25-26.3.2021 + ½ dag 29.4.2021 (på finska). Vi arrangerar även certifiering på svenska både internt och i öppna utbildningar. Ta kontakt för närmare information.
Är du ICF certifierad coach? Notera att SDI certifieringen ger 12 CCE poäng.