totalsdi

TotalSDI, Strength Deployment Inventory, SDI utvecklades av psykologen, terapeuten, läraren och författaren Elias H. Porter, Ph.D. Den bygger på hans teori om Relationship Awareness Theory (RAT) – en inlärningsmodell för effektiv och korrekt förståelse av motiven bakom våra handlingar.

 

TotalSDI kan användas exempelvis när man vill utveckla följande saker i organisationen:

 • Strategisk planering
 • Styrelsearbete
 • Ledarskapsutveckling
 • Projektplanering
 • Förändringsarbete
 • Nya arbetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Rådgivning
 • Medling
 • Säljträning
 • Skolvärlden
 • Besättningsplanering – teamträning
 • Räddningspersonal

 

Varför fungerar SDI? Med SDI kan man hantera konflikter och utveckla relationer. SDI avpersonifierar konflikter, är lätt att memorera, erkänner våra skillnader, belyser orsakerna till vårt agerande och är utvecklad för att användas.

 

Var kan SDI användas? SDI kan användas i alla organisationer där individer arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Man kan använda SDI på väldigt många olika sätt, men en gemensam nämnare är att man med hjälp av SDI får bättre mänskliga relationer och därmed också bättre resultat i arbetet.

 

Mera om TotalSDI, inklusive SDI kartläggning, certifieringsprocess och utbildning för att bli certifierad handledare hittar du i adressen www.totalsdi.fi.