Vältä tarpeettomia konflikteja työpaikalla

Stress, en kontinuerlig irritation samt konflikter leder till missnöjda medarbetare som i sin tur leder till minskad produktivitet och inkomster för företaget. Det här eftersom deras arbetsförmåga försämras iom konflikterna. Utdragna konflikter mellan två eller flera personer försämrar inte enbart de inblandades välmående utan påverkar starkt hela arbetsgemenskapen negativt. Utmaningar på arbetsplatsen är många gånger svåra att lösa, men med rätt kunnande och en god självkännedom kan vi såväl lösa som undvika dem.

Konfliktberäkningen öppnade mina ögon för hur mycket en konflikt faktiskt kostar företaget i förlorade inkomster

Markku Hiljanen, VD

Markku Hiljanen, VD på Ledear Oy:ssä deltog i Have a Nice Conflict utbildningen just för att han ville bli bättre på att hantera och lösa konflikter. Markku som har en lång arbetserfarenhet inom organisations- och personalledning upplever att det i många företag finns onödiga konflikter, som lätt kunde ha undgåtts.

TotalSDI – ett verktyg som hjälper oss förstå hur vår personlighet påverkar vårt beteende

Markku berättar att han med hjälp av TotalSDI-kartläggningen, där vi identifierar olika personligheter och deras egenskaper, både lärde känna sig själv och öppnade upp ögonen för hur olika personer reagerar vid och hanterar en konflikt. Tack vare kursen har Markku nu kunskaper som hjälper honom både identifiera en eventuell konflikt  och de verktyg han behöver för att kunna ta itu med den före den gått för långt.

Med en positiv kommunikation och stark handlingskraft vid konflikter kan ert företag spara stora summor pengar, och få en personal som mår bra. Undvik konflikterna före de skapas och vänd meningsskiljaktigheterna till framgångsfaktorer.

Have a Nice Conflict-utbildningar ordnas i Helsingfors.