Varför coaching? – Del 1

Många har redan fått uppleva den positiva effekten som professionell coaching (ICF) för med sig och flera kommer att få göra det när det blir en viktigare kunskap i såväl arbetslivet och på den privata sidan. Flera tar också professionell coaching privat av en certifierad coach, till exempel när de funderar på en ny karriär eller befinner sig mitt i en förändring.

Vi pratar ofta med människor som inte ännu har fått uppleva coaching och då är den naturliga frågan för det första vad coaching är men också varför coaching?

Det finns många skäl att boka en coaching och varje unik individ har sitt eget skäl och sitt eget mål. Varför bokar man en coaching? Vi utforskar i den här artikeln som är första delen i serien varför coaching. Andra delen hittar du här.

Du når dina mål snabbare

Coachen håller dig på den rätta vägen under hela coaching-processen, då tar du dig fram på ett effektivt sätt. I coachingen seglar coachen och du mot ditt mål; du håller i rodret, för segelbåten vidare, utforskar omgivningen och fokuserar på dig själv, medan coachen håller i kartan och säkerställer att resans fokus hålls på målet. Med coachens verktyg utmanas och uppmuntras du att ta dig över hinder och negativa tankar som finns på vägen. Du har också bättre medvetenhet och siktet på ditt mål. Därför når du ditt mål snabbare med coaching.

Du får nytt perspektiv och nya alternativ

Alla våra hjärnor är unika och två hjärnor tänker alltid olika; det betyder att du tänker annorlunda än coachen. Därför kan coachen ställa tankeväckande frågor som du inte har tänkt på. Du får ta del av coachens tankebanor och nyfikenhet som ibland kan överraska med sin originalitet. Det som kan vara överraskande i coachingen är att coachen inte behöver vara expert i ämnet som du pratar om. Däremot är coachen expert i coaching och professionella coaching-metoder – den expertisen får du uppleva och ha nytta av. En viktig sak att veta är att coachens frågor är inte vilka frågor som helst; coachen har utbildat sig och utvecklar sina metoder kontinuerligt för att formulera sina frågor med en hög grad av professionell kunskap.

Du glömmer dina begränsningar

I coaching finns bara möjligheter; du vågar drömma, du vågar säga högt vad du egentligen skulle vilja göra, hur du på riktigt skulle vilja ha det. När man drömmer på riktigt finns det inga begränsningar, du glömmer allt som kan sätta hinder på vägen och fokuserar enbart på drömmen. Det är en härlig upplevelse. Därför möjliggör coaching både små och stora mål som kan bli verklighet.

Du får en äkta supporter

Varje coach ser hjälten i sin klient, alla styrkor, talanger och goda syften. Coachen är ärlig och vill att du blir ditt bästa du och når ditt mål. Coachen utmanar men också uppmuntrar och hejar på dig. Tillsammans firar ni framgångarna, coachen är på din sida under hela processen.

Du ökar arbetsvälmåendet

Som coachande ledare kan du lita på dina medarbetare och ditt team. Med ett coachande förhållningssätt behandlas alla som experter i sitt område – det är ju därför de har rekryterats – och denna expertis förstärks genom att du som coachande ledare utmanar och lockar fram hela potentialen i medarbetaren och teamet. Alla känner sig hörda och får vara sig själva i en accepterande och uppmuntrande miljö som möjliggör framgång.

Du ökar motivationen

När du sätter mål i coaching utforskar du alltid frågan varför målet är viktig för dig. Då kopplas målet med dina värderingar och drivkrafter. Då förstår du också varför det är viktigt att nå målet, vad det leder till och vem du är när du har nått målet. Allt detta ökar motivationen för att nå målet. Denna typ av övning kan vi också göra i ett arbetsteam när hela teamet ska sträva efter ett gemensamt mål. Då är det ytterst viktigt att varje medlem i teamet förstår varför målet är viktig för just hen, då kommer den äkta motivationen fram. Coaching gör detta möjligt och är en liten investering som skapar effektivare team och arbete.

Du utvecklar dig själv och din självinsikt

Coaching fokuserar enbart på dig. Det är en tid – oftast en timme – då du funderar bara på dig själv, dina tankar, önskemål och drömmar. Det är inte ofta som vi får möjligheten att göra så utanför coaching-samtalen och desto mera värdefullt är det att göra. När fokuset på dig själv samt framåtriktade utmaningarna kombineras, leder det till en bättre självkänsla, tryggare självsäkerhet och klarare mål. När du navigerar mot ditt mål lär du mycket nytt om dig själv och din omgivning, och skapar resultat. Att nå ett mål för med sig många nya möjligheter, och ett nytt mål.

Du fokuserar på framtiden och på det positiva

I coaching gör du nulägesanalys och fokuserar på den positiva framtiden som du skapar genom ditt mål. Du lär dig av misstag och tar dig vidare mot målet som leder till en bättre värld och livskvalitet för dig. Du använder all din potential för att skapa något positivt för en tid som du verkligen kan påverka: nuet och framtiden.

Flera bra svar hittar du i andra delen av artikeln här. Titta även på våra sju skäl att gå en coachutbildning, sju goda skäl hittar du här.