Women’s Career Network (WCN) Professionals och Coachande Ledarskap

Professionals -konceptet är en följd på WCN -nätverket. WCN Professionals är riktat för business & law kvinnor som är redan i arbetslivet. Målsättningen med Professionals är att skapa nätverk och plattform för diskussion – inspirera och att inspireras.

Och diskussion blev det när Christine och Tom Suvanto berättade om coaching och det coachande ledarskapet och om CoachCompanions egen Propellermodell: Manager-Leader-Coach.

Propellermodell är enkel och tydlig och beskriver hur coaching används i alla sammanhang där det inte enbart går att coacha. Hur snurrar din ledarskapspropeller?