Paljonko olet budjetoinnut konfliktikustannuksia ensi vuodelle?

Kun kaksi henkilöä on konfliktitilanteessa, konflikti ei vaikuta pelkästään näihin kahteen henkilöön, vaan se vaikuttaa myös suoraan tai välillisesti koko tiimiin. Tiimi tai osasto voi jakautua kahteen vastakkaiseen leiriin, jolloin arvokasta aikaa kuluu omien kantojen muodostamiseen ja keskusteluihin, joita voi olla vaikea käsitellä.

Monet seikat vaikuttavat luonnollisesti siihen, mitä yrityksesi voisi konfliktien ratkaisemisesta ja välttämisestä hyötyä, mutta tehokkailla työkaluilla, rohkeudella ja tahdolla voidaan tehdä suuria tuottoja.

Eurojen lisäksi säästyy muutakin, sillä konfliktien inhimilliset kustannukset ovat valtavat. Konfliktit aiheuttavat stressiä, jatkuvaa ärtyneisyyttä, sairauspoissaoloja, tuottavuuden laskua.

Säästöjen lisäksi toimiva konfliktien hallinta edistää työhyvinvointia, luovuutta, sitoutuneisuutta ja yhteishenkeä, jotka puolestaan lisäävät tuottavuutta ja tehokkuutta.

Pehmeillä arvoilla voit ansaita kovaa valuuttaa – onko sinulla varaa budjetissa konflikteille?