Stars by Positive Solutions

Stars on pitkän tähtäimen, kokonaisvaltainen ja kestävä innovaatio, joka edistää hyvinvointia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Tuomme ammattimaisen coachingin ja coachaavan otteen koulumaailmaan, jotta voimme edistää lasten ja aikuisten hyvinvointia, niin oppilaiden, opettajien kuin vanhempienkin.

Miksi? 

Kriisipäivystysten puhelimet ovat ruuhkautuneet huonosti voivien nuorien yhteydenotoista, opettajat pakenevat kouluista ja vanhemmat eivät enää jaksa. Kun pandemia tuli, henkinen pahoinvointi vahvistui koko yhteiskunnassa ja erityisen näkyvä ongelmasta tuli koulumaailmassa. Tämän haluamme muuttaa – NYT.

Mitä?

Coachaamme, koulutamme, nostatamme energiaa koko Suomessa, jotta oppilaat, vanhemmat ja opettajat voisivat hyvin ja tuntisivat olonsa turvalliseksi ja itsevarmaksi, myös varmoiksi johtamisessaan ja itsensä johtamisessa. Tällöin luomme olonsa turvalliseksi tuntevia ja hyvinvoivia lapsia, joista tulee olonsa turvalliseksi tuntevia ja hyvinvoivia aikuisia, joista tulee olonsa turvalliseksi tuntevia ja hyvinvoivia vanhempia, jotka kasvattavat olonsa turvalliseksi tuntevia ja hyvinvoivia lapsia – ja niin edelleen.

On kamalaa lukea lehtiä, kuunnella radiota ja katsoa TV:tä, jotka kertovat meille, kuinka huonosti nuoret voivat, kuinka opettajat pakenevat omaa työtään ja kuinka vanhemmat tuntevat jatkuvasti riittämättömyyttä. Tämän haluamme muuttaa. Pidämme konseptin yksinkertaisena, selkeänä ja ammattimaisena, jotta coaching olisi luonnollinen ja luontainen osa arkea.

Kenelle? 

Oppilaille, opiskelijoille, opettajille, koulujen henkilöstölle ja vanhemmille. Nyt tarvitaan uusia, konkreettisia työkaluja arjessa sekä nopeissa, jatkuvissa muutoksissa jaksamiseen. Nämä työkalut saadaan coachingilla, sen tiedät myös sinä, coaching-alumnimme! Työkalujen tulee olla läheisiä, vaivattomasti sovellettavia, helposti saatavilla. 

Sitä konseptimme on: Me saamme tähdet tuikkimaan, yhdessä!

Visiomme, filosofiamme ja tavoitteemme

”We change
the world”

”We Change the World” merkitsee meille sitä, että kun jaamme tietoa ammattimaisen coachingin ja coachaavan johtajuuden vaikuttavista työkaluista, tavoitamme yksilön ja autamme tätä merkityksellisessä muutoksessa. Tällöin tämä yksilö saa kaiken tarvitsemansa, jotta voi itse vaikuttaa ympäristöönsä, ympärillään oleviin ihmisiin ja heidän hyvinvointiinsa sekä kehittymiseen. Sitten nämä ihmiset vaikuttavat puolestaan omaan ympäristöönsä, ja niin edelleen.

Olemme itsestään selvä ja asiakasläheinen kumppani johtamisessa ja ammattimaisessa coachingissa. Koulutuksemme ovat aina korkealaatuisia sekä sisällöiltään että koulutusmetodeiltaan. Uskomme vahvasti ihmisten välisiin kohtaamisiin kaikessa, mitä teemme.

Tavoitteenamme on tarjota markkinoiden parhaat ja vaikuttavimmat työkalut ja vaikuttaa mahdollisimman moneen ihmiseen sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti, koulutuksiemme sekä kouluttamiemme henkilöiden kautta.