Stars by Positive Solutions

Stars består av professionell och kvalitetssäkrad coaching till studeranden, skolpersonal och föräldrar. Olika former av naturligt och nära stöd i vardagen. Återkommande workshops, men också snabba energiboosts för att hålla fokus och få till stånd en hållbar förändring. Då vi alla talar samma språk och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, skapar vi trygghet, gemenskap och framgång.
Varför?
Krisjourer blir nedringda av ungdomar som mår dåligt, lärare flyr skolan och föräldrar orkar inte mera. När pandemin kom förstärktes det mentala illamåendet i hela samhället – och extra synligt blev problemet inom skolvärlden. Det här vill vi förändra – NU.
Vad?
Vi coachar, utbildar, bostar med energi i hela Finland, så att elever, föräldrar och lärare mår bra och känner sig trygga och självsäkra, även i sitt ledarskap och självledarskap. Då skapar vi barn som känner sig trygga och välmående, som blir trygga och välmående vuxna, som blir trygga och välmående föräldrar, som uppfostrar trygga och välmående barn – och så vidare. I tidningar, radio och TV möts vi av hemska nyheter om hur dåligt barn mår, hur lärare flyr arbetet och hyr föräldrar känner sig otillräckliga. Det här vill vi förändra. Vårt koncept är enkelt, klart och professionellt så att coachingen blir en naturlig och nära stöd i vardagen.
Åt vem? 
Lärarna, skolpersonalen, eleverna, studerandena och föräldrarna behöver nya, konkreta verktyg för att orka med vardagen och de snabba ständiga förändringarna. Det har vi inom coachingen. Och de är möjliga och lätta att träna in! Vårt koncept: Vi tänder stjärnor, tillsammans!
Vision, filosofi och målsättning

”We change
the world”

”We change the world”, för oss är detta inte bara vackra ord, vi har dem med i allt vad vi gör. Om vi kan bidra till att en människa, ett team, en organisation mår och fungerar bättre, har vi tagit ett litet steg i rätt riktning. Vi tror också att barn och ungdomar, med god självkänsla och gott självförtroende, har kraft, ork och verktyg att ta itu med utmaningar på ett konstruktivt och positivt sätt och har förmågan att glädjas med sina medmänniskor. Vi ska vara en självklar och kundnära partner inom ledarskap och professionell coaching. Våra utbildningar ska vara högklassiga både beträffande innehåll och pedagogik. Vi tror på det personliga mötet i allt vi gör. Vår målsättning är att erbjuda de kraftfullaste utvecklande verktygen på marknaden och att det vi lär ut ska ha effekt hos så många som möjligt nationellt och internationellt via tränade deltagare och deras vidare användning av verktygen.