Stars by Positive Solutions

Släck inte bränder. Tänd stjärnor.

“Vi tänder stjärnor, tillsammans!” är Christine Suvantos bidrag i Svenska folkskolans vänners SFV Start! innovationstävling
– Ingen ska behöva stå på kö när man behöver stöd eller prata!”

 

Krisjourer blir nedringda av ungdomar som mår dåligt, lärare flyr skolan och föräldrar orkar inte mera. Det här vill Christine Suvantos team ändra på. Tillsammans vill de införa ett coachande förhållningssätt i skolvärlden och i hemmen och göra det till en livsstil.

 

När pandemin kom förstärktes det mentala illamåendet i hela samhället – och extra synligt blev problemet inom skolvärlden. SFV Start-innovationstävling främjar idéer och utvecklingsförslag som bottnar i barn och ungdomar ska ha en jämlik möjlighet att utbilda sig till vad som helst.

 

Tillsammans med sina kollegor Anna Nordström, Tom Suvanto, Anne Liljestrand och Nina Wendelin deltar Christine Suvanto från Positive Solutions i innovationsutmaningen. Med i teamet är också specialläraren Matts Pettersson från Larsmo kommun.

 

– En människa som mår bra, känner trygghet och har en positiv självbild kan gå precis hur långt som helst. Det gäller både vuxna och barn. Vi bor i ett land där det här är möjligt. Men för att skapa de bästa förutsättningarna för välmående och en positiv självbild behövs ett holistiskt synsätt och det vill vårt team nu föra in som en naturlig del av skolvardagen, berättar coach Suvanto.

 

– Lärarna, skolpersonalen, eleverna, studerandena och föräldrarna behöver nya, konkreta verktyg för att orka med vardagen och de snabba ständiga förändringarna. Det har vi inom coachingen. Och de är möjliga och lätta att träna in!

 

Tävlingsbidraget består av professionell och kvalitetssäkrad coaching till studeranden, skolpersonal och föräldrar. Olika former av naturligt och nära stöd i vardagen. Återkommande workshops, men också snabba energiboosts för att hålla fokus och få till stånd en hållbar förändring. Då vi alla talar samma språk och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, skapar vi trygghet, gemenskap och framgång.

 

– Här kommer vi att använda Strength Deployment Inventory (SDI) som är ett verktyg för kommunikation, konflikthantering, bygga trivsamma arbetsmiljöer, team, ledarskap, förändringsledarskap – och framför allt självledarskap. Verktyg för att bli en god ledare i klassen, i familjen, i livet.

 

Christine Suvanto hoppas få bidra med en modell som inte släcker bränder, utan snarare tänder stjärnor i hela det finländska utbildningssystemet. I framtiden en inbesparing, inte en kostnad.

 

– Vi vill erbjuda en snabb lågtröskelmodell för att få stöd att reda ut tankar, oro, stress, motivationsbrist och dåligt självförtroende. Ingen ska behöva stå i kö när man behöver stöd! Vår innovation är dessutom ett positivt verktyg som man har med sig inte bara i skolan utan på livets alla områden och hela livet ut!

 

Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för en jämlik möjlighet i livet oberoende av härkomst eller yttre omständigheter.

 

– Om vi vinner det här ger det oss möjlighet att utbilda internationellt certifierade skolcoacher, erbjuda individuell coaching till lärare, föräldrar och studeranden till ett lägre pris i hela Finland och arrangera regelbundna workshops, föreläsningar, grundkurser till alla föräldrar, elever och skolpersonal.

 

– I övergångsskedet behövs även extra finansiärer framtill vårt koncept är ett nära och naturligt komplement till övriga stöd i kommun och städer. Vi tänker så här: I det enkla bor det stora!

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss!

 

Christine Suvanto

+358 45 847 0443

stars@positivesolutions.fi