Stars by Positive Solutions

Stars består av professionell och kvalitetssäkrad coaching till studeranden, skolpersonal och föräldrar. Olika former av naturligt och nära stöd i vardagen. Återkommande workshops, men också snabba energiboosts för att hålla fokus och få till stånd en hållbar förändring. Då vi alla talar samma språk och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, skapar vi trygghet, gemenskap och framgång.

Varför?

Krisjourer blir nedringda av ungdomar som mår dåligt, lärare flyr skolan och föräldrar orkar inte mera.
När pandemin kom förstärktes det mentala illamåendet i hela samhället – och extra synligt blev problemet inom skolvärlden.
Det här vill vi förändra – NU.

Vad?

Vi coachar, utbildar, bostar med energi i hela Finland, så att elever, föräldrar och lärare mår bra och känner sig trygga och självsäkra, även i sitt ledarskap och självledarskap. Då skapar vi barn som känner sig trygga och välmående, som blir trygga och välmående vuxna, som blir trygga och välmående föräldrar, som uppfostrar trygga och välmående barn – och så vidare.

I tidningar, radio och TV möts vi av hemska nyheter om hur dåligt barn mår, hur lärare flyr arbetet och hyr föräldrar känner sig otillräckliga. Det här vill vi förändra. Vårt koncept är enkelt, klart och professionellt så att coachingen blir en naturlig och nära stöd i vardagen.

Åt vem? 

Lärarna, skolpersonalen, eleverna, studerandena och föräldrarna behöver nya, konkreta verktyg för att orka med vardagen och de snabba ständiga förändringarna. Det har vi inom coachingen. Och de är möjliga och lätta att träna in!

Vårt koncept: Vi tänder stjärnor, tillsammans!

Matts Pettersson, speciallärare: 

“Jag kan inte höra vad du säger, för ditt beteende ropar så högt”. Ungefär så lyder ett citat. Det här började jag fundera på nu när jag anmält mig till en kurs som ger behörighet att vara rektor, en ledarskapskurs. I den fick vi en förhandsuppgift att fundera kring ledarskap och jag började fundera på ledarna, vad är det som skiljer ledarna från varandra?

Som lärare fungerar man som ledare. Jag kom att tänka på när jag tog över en klass där det fanns elever med prestationsångest, efter att jag hade haft klassen två månader så hade jag utvecklingssamtal. En av mammorna frågade hur jag gör för att ta bort provångesten. Jag fattade ingenting, jag hade inte gjort något. Jag hade inte ens märkt att eleven hade provångest. Så jag tänkte att jag måste fråga eleverna i min klass varför de inte har provångest. “Det är för att du inte bryr dig i prov” var svaret. “Okej, så vad bryr jag mig i?”, “Att vi ska ha roligt.” Resultatet? Samma vitsord. Skillnaden? Vi hade roligt.

Det är ju just det här som genomsyrar oss som ledare. Våra värderingar, vad värdesätter jag? Det hjälper inte vad vi säger eller hur vi vill upplevas, vi måste förändras, vi måste utvecklas. Under min coachutbildning gjorde vi en värderingsövning, vi tog reda på vilka som är våra grundläggande värderingar, värderingar som vi kanske inte ens vet att vi har. Det är just dessa värderingar som vi kommunicerar så högt att inte våra medmänniskor hör vad vi säger och det är det som påverkar våra medmänniskors beteende.

Så ta reda på dina värderingar, ifrågasätt dem, är dessa värderingar sådana du vill ha? Sådana som du skriker ut?

Jag ser en stor utvecklingsmöjlighet för lärare inom coachingen och att lära sig grundläggande saker som att lyssna, hitta sina värderingar och utvecklas. Vi lever i en tid där konsten att lyssna håller på att försvinna, tänk vilket försprång vi som lärare/ledare har om vi får våra medmänniskor att känna sig sedda och hörda.

Jag är glad att få vara med på Educamässan i Positive Solutions monter, för att visa på hur ett coachande förhållningssätt har förändrat min syn på förhållandet till eleverna. För en sak är vi ju överens om, något måste ändras, välmåendet inom skolan och samhället är påväg åt fel håll. Och jag tror att mycket av det som finns inom coachingen kan hjälpa oss så ofantligt mycket på resan mot ett samhälle som mår bättre.

Sådana här tankar har jag gått och funderat på när det kommer till ledarskap i klassen och som rektor.

Vision, filosofi och målsättning

Grundkurs i coaching

Öka din självkänsla och bli bättre på att leda dig själv och andra under vår tvådagars grundkurs i coaching. Med ett coachande förhållningssätt blir du en bättre ledare, säljare och inflytelserik kommunikatör eftersom du förstår andra bättre. Coaching handlar om kommunikation, samarbete och personlig utveckling. Om att hitta drivkrafter, förmågor och styrkor hos sig själv och andra, att lyssna, ställa frågor och skapa utrymme för reflektion, djupare lärande och att ta större eget ansvar.

Efter kursen har du bra uppfattning om vad coaching är. Coaching stärker både din självkänsla och ditt självförtroende och du utvecklas i att leda dig själv och andra. Du bekantar dig med fem kraftfulla coachverktyg som du kan använda direkt efter kursen.

Vision, filosofi och målsättningar

”We change
the world”

”We change the world”, för oss är detta inte bara vackra ord, vi har dem med i allt vad vi gör. Om vi kan bidra till att en människa, ett team, en organisation mår och fungerar bättre, har vi tagit ett litet steg i rätt riktning. Vi tror också att barn och ungdomar, med god självkänsla och gott självförtroende, har kraft, ork och verktyg att ta itu med utmaningar på ett konstruktivt och positivt sätt och har förmågan att glädjas med sina medmänniskor.

Vi ska vara en självklar och kundnära partner inom ledarskap och professionell coaching. Våra utbildningar ska vara högklassiga både beträffande innehåll och pedagogik. Vi tror på det personliga mötet i allt vi gör.

Vår målsättning är att erbjuda de kraftfullaste utvecklande verktygen på marknaden och att det vi lär ut ska ha effekt hos så många som möjligt nationellt och internationellt via tränade deltagare och deras vidare användning av verktygen.