Resultat genom relationer

I ett team finns det många olika motiv och styrkor, men framgången ligger i att veta varför och hur personerna använder dessa färdigheter och styrkor. Teamen består av relationer som samverkar på många sätt, vilket gör att teamets sammansättning blir avgörande för produktiviteten. Men hur ofta ser ett team på sig självt som en helhet?

På Core Strengths plattformen kan resultaten från ett teams SDI 2.0 kombineras till ett styrkeporträtt för teamet och ge insikt till (och bortom) teamdynamiken. Om en ny person startar i ett team och har en kompletterande styrka, t.ex. någon som är metodiskt framstående, kan det lyfta hela teamet så att de presterar bättre. Denna medvetna samling av styrkor ökar anpassningsförmåga och ansvarsskyldighet och skapar en arena för de som ingår i teamet att knytas närmare varandra och bygga starkare relationer.

Din organisation består av olika team – människor som mer eller mindre är i kontakt med varandra varje dag. Alla resultat beror på dessa människors relationer, samarbete och förmåga att arbeta i team. Du kan inte bara förena människor till ett team och förvänta dig att de ska ha ett fungerande samarbete.

I stället för att fokusera på VAD vi gör, kan SDI 2.0 hjälpa oss förstå VARFÖR vi beter oss på ett visst sätt och HUR vi relaterar till varandra. Med hjälp av relationsintelligens (RQ) skapar SDI 2.0 ett gemensamt språk som hjälper personer förstå vad som är viktigt.

Relationsintelligens handlar om betydligt mer än mjuka färdigheter, och SDI 2.0 spelar en direkt roll i att hjälpa oss relatera till andra – och bygga upp vår förmåga att förbättra dialogen.

 

Resultat genom relationer

Genom att knäcka koden till personers varierande kommunikationsstilar kan teamet tydligare se de positiva avsikterna bakom andras beteende. Dynamiken i relationerna blir då tydligare och navigeringen underlättas.

Skapa effektiva team

SDI 2.0 fokuserar på våra motivationsvärderingar och ger en kritisk anslutning till en viktig ledarskapsfärdighet – ”konsten att kunna påverka”. Det är lättare att kommunicera med och påverka någon när man förstår vad som är viktigt för personen. Den här insikten hjälper dig välja bästa arbetssätt för att engagera personer vars tankesätt och beteende avviker kraftigt från ditt eget.

Hantera förändring

Bättre samarbete i dagliga situationer

 • Teamarbete
 • Utveckla ledarskap
 • Förändring
 • Hantera konflikter
 • Öka effektiviteten
Konflikthantering

De flesta team har antingen för mycket konflikt eller otillräcklig opposition för att se alla sidor av en fråga.

Teamen kan nu använda plattformen för att friska upp förståelsen gentemot varandra, och konflikter kan styras i realtid så att du får ett mer produktivt samspel.

Styrekeporträttet för team – ett portätt av teamets starka sidor – ger en inblick av den uppfattade kontra den faktiska kulturen i ett team och hjälper till att definiera de steg som kan tas för att uppnå idealbilden.

Core Strengths - SDI 2.0

Kartläggning, verktyg och utbildning

Kartläggning

Vad säger du om att få snabb tillgång till teamets sätt att kommunicera?

Core Strengths plattform bygger relationell intelligens (RQ) över hela ditt nätverk. När fler personer genomför SDI 2.0 kan andra se deras resultat. Referensramar skapas och dessa kan användas för att navigera bland personlighetsskillnader och därefter använda skillnaderna på bästa sätt i hela organisationen. Denna fokuserade insats för att stärka arbetsrelationerna lönar sig snabbt med bättre individuella- och gruppresultat.

Utbildningar

Som CoreStrenghts Partner och Master Faciltator erbjuder vi utbildningar och kurser med SDI kartläggningar.

SDI är effektivt, enkelt och ett banbrytande digitalt kartläggningsverktyg, som används i organisationer för att bygga effektiv kommunikation och interaktion, bygga starka och effektiva team, hantera och särskilt förebygga konflikter och utveckla ledarskap.

Platform

Försäkra dig om att ditt budskap uppfattas korrekt. Vi ger dig tips i realtid som hjälper dig att skapa en bättre förståelse för viktiga samtal.

Med personliga tips skriver du imponerande e-post meddelanden som omedelbart förstås rätt i din organisation.

Förbered dig för möten bättre än någonsin. När teamen vet vad de ska göra, vad de ska säga och vad de ska undvika ger mötena fantastiska resultat.

Core Strengths - SDI 2.0 integrationer

Konkreta tips oberoende var du jobbar

Vad säger du om att få snabb tillgång till teamets sätt att kommunicera? Core Strengths integrationerna hjälper dig var som helst. 

Mobile app
Microsoft Outlook
Microsoft Teams
Zoom

Bli certifierad SDI facilitator

Utbilda dig till Core Strengths – SDI 2.0 certifierad handledare.

Med Core Strengths SDI certifiering har du tillgång till de kvalitativa och digitala verktyg som SDI är, när det gäller att utveckla ledarskap, bygga starka och effektiva team, smidigare samarbeten och mer effektivt kunna hantera konflikter.

Vi får ofta följande

FRÅGA

Via SDI kartläggningen får du dina resultat:

 • Vad motiverar dig när allt går bra
 • Ditt konfliktförlopp
 • Din astyrkor och vad som motiverar dig att använda dem
 • Hur du ibland kan överdriva dina styrkor

Du får tillgång till

 • Core Strengths platformen
 •  Microsoft Outlook ad-in
 • Core Strengths mobil app

I SDI kartläggningen svarar du först på 10 frågor när allt går bra och sedan på 10 frågor i konfliktsituation. Därefter prioriterar du dina styrkor.

Dert tar ca 30-45 minuter att svara och du får tillgång till dina svar genast när du är klar.

Core Strengths följer GDPR reglerna.

Läs hela datasskyddsbeskrivningen:

https://www.corestrengths.com/privacy-policy/

Core Strengths är översatt till följande språk: engelska, finska, franska, indonesiska, japanska, kinesiska, norska, portugisiska,  slovenska, spanska,svenska, tyska.

Flera andra översättningar är under arbete.

SDI (Strength Deployment Inventory) baserar sig vetenskaplig forskning, omfattande validering och lång erfarenhet (PhD Elias H. Porter och PhD Tim Scudder).

År 1971 introducerade Porter SDI-kartläggningen.

År 1972 på initiativ av en kund tog Porter ibruk SDI triangeln.

År 1973 började Porter, som först i världen, att använda färger i resultaten.

Sedan 1995 har Tim Scudder forskat och utvecklat SDI-verktyget. SDI 2.0 – Core Strengths är idag helt digitalt och utvecklingen fortsätter.

Frågor?

Hittade du inte svar på dina frågor? Ta kontakt, vi berättar gärna mera!