Vastoinkäymiset menestykseksi

Have a Nice Conflict -työpaja

Toimiva konfliktien hallinta edistää työhyvinvointia, luovuutta, sitoutuneisuutta ja yhteishenkeä, jotka puolestaan lisäävät tuottavuutta ja tehokkuutta.

Stressin, jatkuvan ärtyneisyyden ja ratkaisemattomien konfliktien vuoksi huonosti voivat työntekijät aiheuttavat yleensä tulonmenetyksiä, koska heidän työtehonsa heikkenee ja tuottavuutensa laskee. Työpaikan yhteistyöongelmat voivat olla vaikeasti ratkaistavissa, mutta meidän menetelmillämme voit kääntää vastoinkäymiset menestykseksi. Yritykset ja organisaatiot voivat säästää suuria summia opettelemalla viestimään, käsittelemään konflikteja ja kannustamaan tiimejä, johtajia ja työntekijöitä.

Have a Nice Conflict -työpajassa käytetään SDI 2.0 -työkalua, jolla kartoitetaan ihmisten käyttäytymisen taustalla piileviä kannustimia. SDI 2.0:n avulla voimme lisätä ryhmädynamiikkatietoutta, tunnistaa yksilön henkilökohtaiset vahvuudet ja käsitellä työryhmien ristiriitoja ja konflikteja.

Mitä konflikti maksaa?

Kun yritys haluaa säästää, leikataan yleensä tasaisesti kaikista toiminnoista (juustohöyläperiaate) tai sitten priorisoidaan poistamalla joitakin toimintoja kokonaan (kakkulapioperiaate). On kuitenkin olemassa järkevämpi tapa säästää rahaa, nimittäin perehtyminen organisaation vointiin. Tehokkaalla viestinnällä ja hyvällä konfliktien hallinnalla yritys voi säästää suuria summia. 

Kun kaksi henkilöä on konfliktitilanteessa, konflikti ei vaikuta pelkästään näihin kahteen henkilöön, vaan se vaikuttaa myös suoraan tai välillisesti koko tiimiin. Tiimi tai osasto voi jakautua kahteen vastakkaiseen leiriin, jolloin arvokasta aikaa kuluu omien kantojen muodostamiseen ja keskusteluihin, joita voi olla vaikea käsitellä. Monet seikat vaikuttavat luonnollisesti siihen, mitä yrityksesi voisi konfliktien ratkaisemisesta ja välttämisestä hyötyä, mutta tehokkailla työkaluilla, rohkeudella ja tahdolla voidaan tehdä suuria tuottoja. Eurojen lisäksi säästyy muutakin, sillä konfliktien inhimilliset kustannukset ovat valtavat. Konfliktit aiheuttavat stressiä, jatkuvaa ärtyneisyyttä, sairauspoissaoloja, tuottavuuden laskua. Säästöjen lisäksi toimiva konfliktien hallinta edistää työhyvinvointia, luovuutta, sitoutuneisuutta ja yhteishenkeä, jotka puolestaan lisäävät tuottavuutta ja tehokkuutta. Pehmeillä arvoilla voit siis ansaita kovaa valuuttaa.

Käytännöllisiä työkaluja

Parempi yhteisymmärrys ja sujuvampi viestintä luovat vahvempia yhteistyösuhteita ja lisäävät luottamusta. Tehokkuus paranee, koska tiimin jäsenten yhteistyö on sujuvampaa.

Luo entistä parempia keskusteluja

Varmista, että sanomasi kuullaan oikein. Annamme sinulle reaaliaikaisia vinkkejä, joilla luot entistä parempaa yhteisymmärrystä tärkeissä keskusteluissa.

Suhdeäly

RQ - Relationship Intelligence

Sen sijaan, että keskittyisimme siihen, mitä teemme, SDI 2.0 voi auttaa ymmärtämään, miksi toimimme siten, kuten toimimme ja miten suhtaudumme toisiimme. Suhdeälyn (RQ) avulla SDI 2.0 luo yhteisen kielen, jolla ihmiset voivat ymmärtää, mikä on tärkeintä.

 

Kenelle

Have a Nice Conflict on intensiivinen ja tehokas työpaja johtajille, esimiehille ja työntekijöille, jotka haluavat kehittää kykyään ennakoida ja ehkäistä tarpeettomia konflikteja ja luoda vahvoja ja tuottavia suhteita.

Työpaja auttaa sinua ja yritystäsi:

 • Ennakoimaan ja estämään henkilökohtaisia konflikteja.
 • Tunnistamaan erimielisyyksien ja konfliktien välisen eron.
 • Parantamaan kykyä käsitellä konflikteja, joita kaikesta huolimatta saattaa syntyä.
 • Parantamaan itsetuntemusta ja kartoittamaan tapojamme reagoida henkilökohtaisissa konfliktitilanteissa.
 • Pienentää ihmissuhdekonfliktien aiheuttamia kuluja.

Työkalumme sopivat niin suurille kuin pienillekin työryhmille ja johtoryhmille, kuten myös yksityishenkilöille ja pariskunnille. Yrityksen tai yhdistyksen oma kurssi Onko sinulla ryhmä, tiimi, jossa konfliktit aiheuttavat stressiä, rauhattomuutta ja tulonmenetyksiä, joiden vuoksi työntekijät voivat huonosti? Ota yhteyttä, niin räätälöimme tarpeisiisi sopivan työpajan.

Faktat

Työpajan pituus:  ½ – 2 päivä

Ryhmäkoko: 4–17 henkilöä

Kieli: Järjestetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Hinta: Pyydä tarjous yrityskohtaisista koulutuksista!

 

Vastaamme usein kysyttyihin

KYSYMYKSIIN

Etkö löytänyt etsimääsi vastausta? Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää!

Kun vastaat SDI kartoitukseen saat henkilökohtaiset tuloksesi:

 • Mikä sinua motivoi kun kaikki menee hyvin
 • Konfliktin toimintaketjusi
 • Vahvuutesi ja mikä sinua motivoi käyttämään niitä
 • Miten joskus saatat liioittella vahvuuksiasi

Saat käyttöösi ja voit hyödyntää

 • Core Strengths alusta
 •  Microsoft Outlook ad-in
 • Core Strengths app mobiilisovellus

SDI kartoituksessa vastaat ensin 10 kysymykseen kun kaikki menee hyvin ja sitten 10 kysymykseen konfliktitilanteessa. Tämän jälkeen priorisoit vahvuuksiasi.

Vastaaminen kestää noin 30-45 minuuttia ja saat tuloksesi heti.

SDI (Strength Deployment Inventory) perustuu tieteelliseen tutkimukseen, laajaan validointiin ja pitkään kokemukseen (PhD Elias H. Porter ja PhD Tim Scudder).

Vuonna 1971 Porter loi ja lanseerasi SDI kartoituksen.

Vuonna 1972 asiakkaan ehdotuksesta Porter otti käyttöön SDI kolmion.

Vuonna 1973 Porter aloitti ensimmäisen maailmassa käyttämään värejä tuloksissa.

Vuodesta 1995 Tim Scudder on tutkinut ja kehittänyt SDI työkalua. SDI 2.0 – Core Strengths on tänään täysin digitaalinen ja kehitys jatkuu.

Core Strengths seuraa GDPR asetuksia.

Lue lisää tietosuojakäytännöstä:

https://www.corestrengths.com/privacy-policy/

Core Strengths on kännetty seuraaville kielille: Englanti, Espanja, Indonesia, Japani, Kiina, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi.

Ja lisää käännöksiä on tulossa.