Stoppa konflikten innan den startar!

Have a Nice Conflict workshop

Samarbetsproblemärnågotav detsvårastesomkandrabbaen arbetsplats. Härfinnsocksådenstoramöjlighetentillframgång.

Medarbetare som mår dåligt till följd av stress, vardaglig irritation och olösta konflikter ger ofta inkomstbort fall i form av sämre effektivitet och lägre produktivitet. En enda konflikt kan lätt kosta mera än 50.000 euro om året.

I Have a Nice Conflict workshopen fokuserar vi på våra motivationsvärderingar och ger en kritisk anslutning till en viktig ledarskapsfärdighet – ”konsten att kunna påverka”. Det är lättare att kommunicera med och påverka någon när man förstår vad som är viktigt för personen. Den här insikten hjälper dig välja bästa arbetssätt för att engagera personer vars tankesätt och beteende verkar avvika kraftigt från ditt eget.

Vad kostar en konflikt?

När företag vill spara så skärs det oftast jämnt från alla funktioner (osthyvlingsprincipen) eller prioriteras genom att vissa funktioner tas bort helt (tårtprincipen). Det finns dock ett vettigare sätt att spara pengar, nämligen att fokusera på organisationens välmående. Med effektiv kommunikation och bra konflikthantering kan företag spara stora summor.

När två personer befinner sig i en konflikt, påverkar konflikten inte bara dessa två personer, utan också direkt eller indirekt hela teamet. Ett team eller en avdelning kan delas upp i två motsatta läger, vilket tar upp värdefull tid för att forma sina egna positioner och diskussioner som kan vara svåra att hantera. Många saker påverkar naturligtvis vad ditt företag skulle kunna tjäna på att lösa och undvika konflikter, men med kraftfulla verktyg, mod och vilja kan du göra stora vinster. Utöver euron sparas mer, eftersom de mänskliga kostnaderna för konflikter är enorma. Konflikter orsakar stress, konstant irritabilitet, sjukskrivning, sjunkande produktivitet. Utöver besparingar främjar effektiv konflikthantering trivsel på arbetet, kreativitet, engagemang och samhörighet, vilket i sin tur ökar produktiviteten och effektiviteten. Så med mjuka värden kan du tjäna hård valuta.

Praktiska verktyg

Vad säger du om att få snabb tillgång till teamets sätt att kommunicera? Det är lättare att kommunicera med och påverka någon när man förstår vad som är viktigt för personen.

Skapa ännu bättre samtal

Försäkra dig om att ditt budskap uppfattas korrekt. Vi ger dig tips i realtid som hjälper dig att skapa en bättre förståelse för viktiga samtal.

Realtionsintelligens

RQ - Relationsintelligens

I stället för att fokusera på VAD vi gör, kan SDI 2.0 hjälpa oss förstå VARFÖR vi beter oss på ett visst sätt och HUR vi relaterar till varandra. Med hjälp av relationsintelligens (RQ) kan SDI 2.0 skapa ett gemensamt språk som hjälper personer förstå vad som är viktigt.

För vem

Have a Nice Conflict är en intensiv och effektiv workshop för chefer, arbetsledare och team som vill utveckla sin förmåga att förutse och förebygga onödiga konflikter och bygga starka och produktiva relationer.

Workshopen hjälper dig och ditt företag:

 • Förutse och förebygga personliga konflikter.
 • Att inse skillnaden mellan oenighet och konflikter.
 • Att förbättra förmågan att hantera konflikter som ändå kan uppstå.
 • Att förbättra självkännedomen och kartlägga våra sätt att reagera på personliga konfliktsituationer.
 • Minskar kostnaderna för mellanmänskliga konflikter.

Våra verktyg är lämpliga för både stora och små arbetsgrupper och ledningsgrupper, såväl som individer och par. Företags- eller föreningsegen kurs Har du en grupp, ett team, där konflikter orsakar stress, rastlöshet och inkomstbortfall som missgynnar anställda?

Kontakta oss så skräddarsyr vi en workshop som passar dina behov.

Fakta

Hur länge:  ½ – 2 dag

Gruppstorlek: 4–17 personer

Språk: Vi ordnar workshoppar på svenska, finska och engelska.

Pris:  525€ +moms, SDI kartläggning ingår. Be om offert på företagsinterna kurser!

Finska: 8-9.5.2023

 

Vi får ofta följande

FRÅGA

Ta kontakt, vi berättar gärna mera!

Via SDI kartläggningen får du dina resultat:

 • Vad motiverar dig när allt går bra
 • Ditt konfliktförlopp
 • Din astyrkor och vad som motiverar dig att använda dem
 • Hur du ibland kan överdriva dina styrkor

Du får tillgång till

 • Core Strengths platformen
 •  Microsoft Outlook ad-in
 • Core Strengths mobil app

I SDI kartläggningen svarar du först på 10 frågor när allt går bra och sedan på 10 frågor i konfliktsituation. Därefter prioriterar du dina styrkor.

Dert tar ca 30-45 minuter att svara och du får tillgång till dina svar genast när du är klar.

SDI (Strength Deployment Inventory) baserar sig vetenskaplig forskning, omfattande validering och lång erfarenhet (PhD Elias H. Porter och PhD Tim Scudder).

År 1971 introducerade Porter SDI-kartläggningen.

År 1972 på initiativ av en kund tog Porter ibruk SDI triangeln.

År 1973 började Porter, som först i världen, att använda färger i resultaten.

Sedan 1995 har Tim Scudder forskat och utvecklat SDI-verktyget. SDI 2.0 – Core Strengths är idag helt digitalt och utvecklingen fortsätter.

Core Strengths följer GDPR reglerna.

Läs hela datasskyddsbeskrivningen:

https://www.corestrengths.com/privacy-policy/

Core Strengths är översatt till följande språk: engelska, finska, franska, indonesiska, japanska, kinesiska, norska, portugisiska,  slovenska, spanska,svenska, tyska.

Flera andra översättningar är under arbete.