Coaching, ledarskap och utbildning

Positive Solutions

Coaching, ledarskap och utbildning

Vi utbildar, utvecklar och coachar företag, grupper och individuellt. Vi ordnar olika skolningar, allt från föreläsningar och kurser till internationella certifieringar. Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda lösningar enligt deras behov och önskemål.
Din partner på jobbet och privat! Tillsammans förändrar vi världen, din och andras!

Coaching utbildningar

Brinner du för att hjälpa andra? Behöver du kraftfulla och fungerande verktyg som får dina medarbetare, klienter och medmänniskor att nå nya mål, växa och må bra?

Vill du på samma gång själv utvecklas, stärka din självkänsla och hitta all din inre kapacitet?

Bekanta dig med vårt breda sortiment av kurser och utbildningar.

Är du redan certierad coach

Behöver du mentorcoaching timmar eller CCE poäng för att uppdatera ditt internationella certifikat?

För dig och företag

Vi utbildar, utvecklar och coachar företag, grupper och individuellt. Vi förbättrar kommunikationen och samarbetet, vi uppställer motiverande mål, hanterar konflikter och sporrar team, ledare och medarbetare.

Vi ordnar olika skolningar, allt från föreläsningar, workshops och kurser till internationella certifieringar.

Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda lösningar enligt deras behov och önskemål.

Alla som vill ha en förändring till stånd är välkomna till oss!

Relationsintelligens
csSDI

Som Core Strenghts Partner och Master Facilitator ordnar vi utbildningar och kurser med SDI kommunikationsverktyget. 

SDI (Strength Deployment Inventory) är ett effektivt, enkelt och digitalt kartläggningsverktyg, som används av organisationer som vill skapa fungerande kommunikation, bygga starka och effektiva team, hantera och framför allt förebygga konflikter samt utvckla ledarskap.

Vi certifierar SDI facilitatorer i att använda verktyget.

Positive Solutions

Aktuellt

Aktuella saker om vårt arbete med coachingin, utbildning och ledarskap!

EDUCA 2023

EDUCA mässan Ett stort och hjärtligt tack till alla som vi fick träffa på Educamässan! 💎 Läsa mera om Stars Matts Pettersson, speciallärare Okej, nu

Läs mera »
Christine Suvanto, MCC (ICF)

Executive Coach, Mentor Coach (MCC/PCC/ACC), Coach Trainer (ICF ACTP), Mastermind Facilitator (WBECS), Assessor, SDI Partner & Certified Master Facilitator, NLP Master Practitioner, Mental Manager

Christine utvecklar, utmanar och utbildar dig och din organisation, professionellt, äkta och passionerat, med total konfidentialitet och integritet.

Vill du ha en förändring till stånd, utvecklas, komma vidare, nå ett mål, bolla tankar och idéer med en neutral, utomstående person, då är professionell coaching något för Dig. Ensam är det svårt att bryta mönster och se lösningar – tillsammans är det betydligt lättare.

Christine har sedan 2013 utbildat professionella coacher enligt ICF etiska riktlinjer och kärnkompetenser samt stött och utbildat både privat personer, företag och organisationer att utveckla sin kommunikation, samarbete och ledarskap.

“Christine has been my mentor coach for a few months now and learning with her has been very rewarding. With a warm and welcoming approach, she offers competence, clarity and support and knows to focus my efforts where attention is needed. I am grateful to Christine for being a trusting mentor, and for creating this perfect mix of safety and challenge, thus helping to elevate my game as a coach.”

~Janon Hamel, Montreal, Canada

Christines blogg

Christine tänker högt om coaching, ledarskap och livet

From Boss to Leader

From Boss to Leader, vilken bok ska jag läsa? ”Behovet av förändring i chefsskapet, ledarskapet lyfts idag aktivt upp i de sociala medierna d v s från en hierarkisk Boss till modern Leader.” Det har jag också lagt märke till

Läs mera »

Ledarskap – nytt pussel med nya pusselbitar

Christines blogg Aktuella saker om vårt arbete med coachingin, utbildning och ledarskap! Ett nytt pussel, kräver nya pusselbitar. Distans, hybrid eller fysiskt på ”snusavstånd” ”Sommaren ger sakta vika för hösten, semesterperioden sjunger på sista versen och det är dags att

Läs mera »
Populära

Utbildningar och tjänster

Bekanta dig med vårt mångsidiga utbud, hitta din riktning och anmäld dig. Ifall du inte hittar vad du söker, ta kontakt!

Individuell SDI kartläggning

Vill du förstå dig själv och andra bättre? Individuell SDI kartläggning SDI erbjuder ett enkelt, gemensamt språk för människor att förstå drivkrafterna bakom beteende, förebygga och hantera konflikter på ett effektivt sätt och att engagera sig i givande samtal. När

Läs mera »

Parcoaching

Parcoaching Bli lyckliga och glada tillsammans Med parcoaching • Fokuserar vi på det positiva i ert förhållande • Upptäcker vi varandras styrkor • Bekantar vi oss med egna och partnerns värderingar, önskemål och drömmar • Får vi större förståelse för

Läs mera »

Have a Nice Conflict -workshop – svenska

Stoppa konflikten innan den startar! Have a Nice Conflict workshop Samarbetsproblemärnågotav detsvårastesomkandrabbaen arbetsplats. Härfinnsocksådenstoramöjlighetentillframgång. Medarbetare som mår dåligt till följd av stress, vardaglig irritation och olösta konflikter ger ofta inkomstbort fall i form av sämre effektivitet och lägre produktivitet. En

Läs mera »
Stars by Positive Solutions

Stars består av professionell och kvalitetssäkrad coaching till studeranden, skolpersonal och föräldrar. Olika former av naturligt och nära stöd i vardagen. Återkommande workshops, men också snabba energiboosts för att hålla fokus och få till stånd en hållbar förändring. Då vi alla talar samma språk och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, skapar vi trygghet, gemenskap och framgång.

Krisjourer blir nedringda av ungdomar som mår dåligt, lärare flyr skolan och föräldrar orkar inte mera. När pandemin kom förstärktes det mentala illamåendet i hela samhället – och extra synligt blev problemet inom skolvärlden.

Det här vill vi förändra – NU.