Utveckla framgångsrika organisationer, team och ledare.

Core Strengths SDI Facilitator – certifieringsutbildning

Certifieriungsutbildningen ger dig framtidens verktyg - idag!

Med Core Strengths SDI certifiering har du tillgång till de kvalitativa och digitala verktyg som SDI är, när det gäller att utveckla ledarskap, bygga starka och effektiva team, smidigare samarbeten och mer effektivt kunna hantera konflikter. SDI bygger på gedigen forskning och lång erfarenhet (Porter, Scudder).

SDI:s effektivitet bygger på fokus på de saker som ligger till grund för vårt beteende och att förstå dem kommer att ge en bra grund för coaching eller träning.

När du är klar och blivit certifierad har du rätten att köpa, administrera och handleda i Core Strengths SDI. Med vår certifieringsutbildning kommer du att vara trygg och kvalificerad instruktör.SDI är det kartläggningsverktyg många av världens främsta coacher, utbildare, konsulter, HR experter väljer att använda. SDI kommer vara ett värdefullt tillägg till din förmåga att utveckla framgångsrika organisationer, team och ledare.

Utbildningens innehåll

Certifieringsprocessen består av totalt fem stycken halva dagars utbildning. Dessutom träffas senare för att utbyta erfarenheter och svara på tilläggsfrågor. Under utbildningsdagarna får du kunskaper om hela serien av SDI kartläggningar och träning i hur de kan användas.

Upplägget på certifiering är sådant att du skall känna dig trygg och kompetent i att själv kunna handleda efter utbildningen. Att SDI är så kraftfullt beror på att vi fokuserar på drivkrafterna som ligger bakom våra beteenden och ger insikter som du kan ha som grund vid coaching eller utbildning.

Under certifieringen lär du dig ingående och praktiskt hur mångsidigt SDI kan användas både då det gäller engagemang, teamwork, konflikthantering, effektiv coaching och ledarskapsutveckling.

Målet med certifieringen är att du har kunskaperna, färdigheterna och resurserna för att direkt efter certifieringen kunna arbeta skarpt med SDI. Du kommer att får lära dig om forskningen som är den grund hela SDI vilar på. Du kommer att se hur man kan integrera både SDI och styrkeporträtten i olika sammanhang och tillämpningar som handlar om relations- och konflikthantering.

Konkret verktyg

I Core Strengths -platformen kan teammedlemmarnas individuella SDI 2.0 -resultat sammanslås till teamets gemensamma styrkeporträtt och på så sätt visa teamets rådande dynamik.

Relationsintelligens (RQ)

När alla använder en gemensam referensram för att identifiera skillnader och arbeta framgångsrikt tillsammans, kan organisationer göra det bästa av sina olika styrkor och förmågor.

Resultat genom relationer

Hur nå reultat?

Teamen har många olika förmågor och styrkor. Hemligheten till framgång är att veta varför och hur medlemmarna använder dessa förmågor och styrkor.

Utbildning

De upplevelsebaserade och praktiska övningarna ger dig en möjlighet att utforska hur SDI koncepten kan användas för ökad konfliktkompetens, coaching och relationsbaserad feedback. Du kommer lära dig att administrera och handleda SDI verktygen för att ge dina kunder en chans att se och hantera möjligheter för att bygga starkare relationer.
Vi kommer att prata om vilka möjligheter och utmaningar dina kunder har och hur SDI kan vara en del i att möta dessa. Hur kan SDI hjälpa organisationer med lågt engagemang? 
Hur kan SDI hjälpa organisationer med lågt engagemang? Hög personalomsättning? Hur kan det vara ett stöd för att snabbt få in nyanställda i organisationen? Bygga bättre mentorprogram?
Utbildningen innehåller
 • 2,5 dagars certifiering
 • handledarmanual
 • digital platform, med förslag på färdiga utbildningar och videomaterial
 • stöd- och försäljningsmaterial
 • handledning vid behov

Kommunicera effektivt, bygg fungerande team, hantera konflikter med oss! Välkomna!

Fakta

Kursen omfattar: 5 x ½ dagars utbildning.

Gruppstorlek: 4–8 personer. Kursdeltagarna antas i anmälningsordning.

Förkunskaper: På denna kurs krävs inga förkunskaper.

Kursintyg: Efter genomförd utbildning utfärdas Core Strengths Facilitator certifikat.

För certifieringen erhålls 14,25 CCE-poäng, om du är ICF-certifierad coach.

Pris: 2.400 euro moms 0%

I priset ingår: Utbildning, Facilitator manual och annat material.

Vi förbehåller oss rätten att annullera utbildningen om deltagarantalet blir för lågt varvid deltagarna meddelas personligen.

Nästa utbildningsdagar

Ta kontakt för mera information

Vi får ofta följande

FRÅGA

Via SDI kartläggningen får du dina resultat:

 • Vad motiverar dig när allt går bra
 • Ditt konfliktförlopp
 • Dina styrkor och vad som motiverar dig att använda dem
 • Hur du ibland kan överdriva dina styrkor

Du får tillgång till

 • Core Strengths platformen
 • Microsoft Outlook ad-in
 • Core Strengths mobil app

I SDI kartläggningen svarar du först på 10 frågor när allt går bra och sedan på 10 frågor i konfliktsituation. Därefter prioriterar du dina styrkor.

Dert tar ca 30-45 minuter att svara och du får tillgång till dina svar genast när du är klar.

Core Strengths följer GDPR reglerna.

Läs hela datasskyddsbeskrivningen:

Privacy Policy

Core Strengths är översatt till följande språk: engelska, finska, franska, indonesiska, japanska, kinesiska, norska, portugisiska, slovenska, spanska,svenska, tyska.

Flera andra översättningar är under arbete.

SDI (Strength Deployment Inventory) baserar sig vetenskaplig forskning, omfattande validering och lång erfarenhet (PhD Elias H. Porter och PhD Tim Scudder).

År 1971 introducerade Porter SDI-kartläggningen.

År 1972 på initiativ av en kund tog Porter ibruk SDI triangeln.

År 1973 började Porter, som först i världen, att använda färger i resultaten.

Sedan 1995 har Tim Scudder forskat och utvecklat SDI-verktyget. SDI 2.0 – Core Strengths är idag helt digitalt och utvecklingen fortsätter.

Frågor?

Hittade du inte svar på dina frågor?
Ta kontakt, vi berättar gärna mera!