Leadership

Coaching av ledare, team och organisationer för att uppnå målsättningarna. Med coaching klargör vi tillsammans visioner och strategier. Business Coaching ger konkreta verktyg och får organisationer ta steg mot målet.

Ta kontakt så planerar vi för dig lämpligt program.

Utveckling

Grund och fortbildningar

Saknar du effektiva och fungerande verktyg som hjälper dina medarbetare, kunder och nära att uppnå nya mål, växa och må bra. Professionell coaching är ett effektivt verktyg i människorelationer och kommunikation. Coaching bygger på djup respekt för varje individs förmågor och färdigheter.

Utveckla ditt ledarskap och utbilda dig till en coachande ledare!

Lösningar

Individuella och för företag

Coaching, bra ledarskap, utvecklat samarbete och konstruktiv konfliktlösning förbättrar välbefinnandet på jobbet samtidigt som det minskar sjukfrånvaro och lönsamheten förbättras. Vi erbjuder workshops och utbildningar för en mängd olika behov för ledare, team, avdelningar, ledningsgrupper, experter, utbildare eller förtroendemän.

Verktyg

csSDI

Core Strengths – SDI 2.0 är ett kraftfullt, enkelt och modernt kartläggningsverktyg som används i organisationer för att skapa effektiv kommunikation, bygga starka och effektiva team, hantera och speciellt förebygga konflikter samt utveckla ledarskap.

På helt digitala Core Strengths plaformen kan du jämföra personers och teams profiler, du får insikter som du kan använda i all kommunikation och du får tips och råd inför viktiga möten.

Coaching och ledarskap

I coaching koncentrerar vi oss på att hitta nya idéer, möjligheter och alternativ.

Ledare och förmän känner sig ofta ensamma i sitt arbete och krav kommer både uppfrån i organisationen och från medarbetarna.

Bra lösning är då en utomstående professionell coach som stöder ledaren och förmannen. Professionella coachen lyssnar aktivt, ställer kraftfulla frågor och samtidigt utmanar och uppmuntrar till ett bättre ledarskap, klargör tankar och uppmuntrar att hitta nya lösningar.

Ledaren utvecklas, ser klarare både egna och medarbetarnas och organisationen välmående.

Ett coachande ledarskap påverkar positivt på effektiviteten, lönsamheten, fokusering, samarbete och kommunikationen.

Executive coaching – stöd för chefen

Executive Coaching är ett kraftfullt verktyg, som ökar prestationen för ledaren och dennes organisation.Tillsammans arbetar vi mot ett individuellt, personligt mål

Målen kan vara:

  • From Boss to Leader
  • Ökat självförtroende, ökad självkänsla, positiv självbild
  • Frigöra din inre potential, hitta styrkor och ta itu med utmaningar
  • Få mera tid till reflektion och utveckling
  • Tydligt mål och strategi, samt konkreta steg mot målet.
  • Du vill få ordning på kaoset i organisationen, huvudet eller på skrivbordet?
  • Mod att delegera (ge/ta ansvar)
  • Hitta balans mellan arbete och fritid
Din integritet är viktig och konfidentialiteten är total.
Individuell coaching

Coaching är partnerskap mellan coach och klient. Coachen finns vid din sida, lyssnar, frågar, utmanar och uppmuntrar till nytänk.

Coachen lär dig se möjligheter, hitta lösningar och lockar fram dina styrkor samt hela din inre potential, som för dig mot ditt motiverande mål.

Vi arbetar med mål som gäller karriär, arbete, hälsa, välmående, motivation, självförtroende, mod – olika saker från livets olika områden:

Hur ska jag söka en tjänsten som xxx, vad drömmer jag om, jag vill springa mitt första maratonlopp, jag som förälder hur ska jag räcka till, jag har tappat livsglädjen, till vad ska jag göra med resten av mitt liv?

Du bestämmer själv vad du drömmer om, vad du vill uppnå och har du tappat förmågan att drömma stort, då kan coachen även blåsa liv i dina drömmar.

Vår mission

Vi förändrar världen

" Om vi kan bidra till att en människa, ett team, en organisation mår och fungerar bättre, har vi tagit ett litet steg i rätt riktning."

Organisationer kan spara stora summor genom att lära sig hur man kommunicerar, samarbetar, uppställer motiverande mål, hanterar konflikter och sporrar team, ledare och medarbetare. Privatpersoner kan få stora förändringar till stånd och uppnå sina drömmar genom att lära sig mer om sig själva, sina styrkor och drivkrafter. Till oss är alla som vill genomföra en förändring välkomna. Positive Solutions mission är ”Vi förändrar världen”, för oss är detta inte bara vackra ord. Om vi kan förändra en persons liv, har vi förändrat den personens värld. Det sprider sig som positiv energi i personens omgivning.

Vi är personliga, passionerade och professionella. Oberoende vem du möter hos oss, träffar du en människa, inte bara en medarbetare med en titel. Vi vill leva som vi lär. Coaching är att hitta det unika i varje individ. Vi har alla passion för det vi gör oberoende av arbetsuppgifter. Det här betyder att vi är entusiastiska över våra uppgifter och har passion för det vi gör. Det ger oss energi och vi gör ger det där lilla extra.

Vi är professionella, vi vet vad vi gör. Vi utvecklar och förbättrar ständigt vår verksamhet för att säkerställa hög kvalitet.

Vi stöder dig!

Frågor?

Hittade du inte svar på dina frågor? Ta kontakt, vi berättar gärna mera!