Christine Suvanto

Founder, Owner, Chair

Executive Coach, Business & Life Coach, Team Coach, Career Coach
Mentor Coach (MCC/PCC/ACC)

Coach Trainer, ICF Assessor,

Faculty Member & Mentor Coach (BC Breakthrough Coaching)
Mastermind Facilitator (WBECS) 

Core Strengths SDI 2.0 Partner & Master Facilitator

NLP Master Practitioner, Mental Trainer, Mental Manager

 • ICF Master Certified Coach (MCC) – med 2.614 coaching-klienttimmar (31.12.2020)
 • Coach-utbildare sedan 2013 – 2.876 timmar i utbildningssalen
 • Mentor coach sedan år 2014 – Läs fedback
 • Den första mottagaren av Pro Coaching utmärkelsen år 2020, ICF & EMCC Finland
 • För skola & daghem: ”Stars” och ”Vi tänder stjärnor” konceptens skapare
 • Otaliga Workshops, föreläsningar om Modernt Ledarskap & självledarskap, Ork i vardagen, Konflikthantering, Prata rätt språk med mottagaren i fokus, Jag och min familj m fl.
Christine Suvanto, ICF MCC

Jag utvecklar, utmanar och utbildar dig och din organisation, professionellt, äkta och passionerat, med total konfidentialitet och integritet. Framåt tillsammans!

Professionell coaching = konstatera nuläget, utforska och tydliggöra ett inspirerande, önskat mål och därefter action d v s handling, små eller stora steg framåt. Samma koncept gäller individuellt, team/grupp och hela organisationer. Enkelt men inte alltid lätt att klara själv.

Att uppnå internationell Master nivå inom coaching, var min dröm, mitt mål, vilket kräver seriöst intresse, hårt arbete, uthållighet, positivitet och tillit. Endast 4 % av ICF* certifierade coacher i världen har nått denna nivå.  Att hålla kvar MCC certifieringen förutsätter ständigt lärande med utbildningar, fortbildningar och ödmjukhet, vetskap om att det ännu finns så väldigt mycket kvar att lära och utveckla. Energigivande, intressant och spännande!

Det här beskriver även mig som din coach. Jag är målmedveten, uthållig, energisk, empatisk och har tillit till din förmåga, tillit till coachingprocessen och till mig själv som coach.

Vill du så kan du! Om du har vilja och villighet att arbeta mot målet! Jag ser din inre potential och hjälper dig att också se den samt att utnyttja potentialen fullt ut. Tillsammans är allt möjligt!

Min målgrupp?
Min målgrupp är en person, ett team, en organisation som vill en förändring, är villig att göra jobbet och avsätter tid för det arbete som krävs för att nå målet. Är det du?

Du väljer målet, du väljer väg, du tar steg framåt, stora eller små, lämpliga steg för dig. Jag håller kartan i min hand, fokus på målet, utmanar och hejar på och uppmärksammar dina framsteg. Tillsammans mot din framgång!

Ge dig själv / ditt team / dina medarbetare en chans till utveckling och framgång, redan idag.
Jag önskar dig lycka och välgång både privat och yrkesmässig!

*ICF, International Coaching Federation

Om du är nyfiken att veta mera ta gärna kontakt eller läs mera här under

Coaching

Mitt arbete består idag till 100% av professionell coaching.

Jag coachar professionellt i organisationer och privat, både individuellt och i grupper/team/par.

(Kärt barn har många namn Executive Coaching, Business Coaching, Leadership coaching, Life Coaching, Career Coaching mm. Du väljer vad som känns rätt för dig, för mig innebär professionell coaching att jag håller min internationella certifiering i kraft, att jag ständigt fortbildar mig för att hålla min kompetens på högsta nivå. För din framgång och för att själv leva som jag lär.)

Då jag coachar ser jag alltid hela människan, inte bara en titel, ålder eller kön. Jag möter en människa med mycket outnyttjad potential inom sig. Då arbetet och privatlivet fungerar och är i balans mår, orkar och presterar du bättre, både på jobbet och hemma.

Vill du ha en förändring till stånd, utvecklas, komma vidare, nå ett mål, bolla och reda ut tankar&idéer med en neutral, utomstående person, då är professionell coaching något för Dig. Ensam är det svårt att bryta mönster och se lösningar, tillsammans är det avsevärt lättare.

Partnerskap är A och O i min coaching! Du äger processen, du antecknar och arbetar mot ditt mål – inte jag! Jag håller koll att processen går framåt, jag lyssnar, frågar, ifrågasätter, hejar, utmanar, lyfter fram det jag lägger märke till. Tillsammans! I coaching konstaterar vi nuläget (rosigt/risigt/stressigt) och därefter utarbetar vi tillsammans ett tydligt mål. Coaching är alltid härifrån framåt, en målinriktad process. Där du tar steg mot målet. Coaching kräver action, agerande och långsiktighet!

Konfidentialitet och integritet är av största vikt för mig! Jag för inga anteckningar över våra möten, du antecknar själv dina insikter, reflektioner och åtaganden.

 

Coach-utbildare och fortbildare

Sedan 2014 har jag utbildat, fortbildat, mentorcoachat professionella coacher i enlighet med ICF etiska riktlinjer och kärnkompetenser.

Varje människa äger så mycket visdom och erfarenhet, att lyssna, dela med sig, att lära tillsammans med och av varandra är en gåva. Det här är en viktig del i alla våra upplevelsebaserade utbildningar, fortbildningar och kurser, vilket också betyder att ingen grupp är den andra lik, även om utbildningsmaterialet är det samma.

För mig är det viktigt att alla i gruppen känner sig trygga, hörda och delaktiga, därför håller vi alltid våra grupper små och interaktiva. Grupperna brukar beskrivas som varma, välkomnande, positiva, äkta, trygga, professionella med genuin samhörighet och glädje & humor. Den påtvingade distansundervisningen visade sig vara en succé. Vi är precis lika nära varandra fastän vi är på distans (Zoom) som kursdeltagarna förvånat säger. Den här möjligheten sparar otroligt med tid och pengar som skulle gå till resor och logi och möjliggör att flera kan delta.
Om någon önskar företagsintern utbildning kan den givetvis även genomföras på plats.

Utbildningar och kurser bl a

 • Business & Life Certification Program med eller utan certifiering
  Målgrupp: Yrkescoacher, chefer, ledare, skolpersonal, HR, försäljare, konsulter …
 • SDI facilitator/handledare
 • Grunderna i coaching
 • Have a Nice Conflict
 • Tända stjärnor handledare

Mentorcoaching – i grupp och individuellt

Sedan år 2014 har jag har arbetat som Mentor Coach, jag mentorcoachar nationellt och internationellt coacher på vägen mot ICF ACC, PCC och MCC certifiering. Jag är utbildad ICF Assessor, vilket betyder att jag genomfört ICF Globals utbildning för coaching evaluerare, vilket gett mig värdefulla verktyg att utvärdera coachingsamtal.

Varje professionell certifierad coach har förbundit sig att följa ICF etiska riktlinjer och kärnkompetenser, där en viktig punkt är ständig självutveckling och fortbildning. Som coacher är vi aldrig färdiga, det finns alltid mera att lära sig. ICF certifieringen förnyas vart tredje år. Tre år som jag personligen själv använder till fortbildning och mentorcoaching, för att hålla mig alert och inspirerad.

Mentorcoaching är en viktig del av denna resa att utvecklas som professionell coach.

Som ICF MCC har jag en gedigen coachutbildning, erfarenhet av coaching och mentorcoaching, något som jag gärna delar med mig av till dem som vill utvecklas som professionella coacher.

Du kan välja individuell 1on1 coaching eller att gå mitt MentorCoaching Program för professionella coacher. Ett program som består av en fördjupning i ICF PCC markörerna, gruppmentorcoaching med 3D* coaching och individuell mentorcoaching med muntlig och skriftlig feedback

*3D coaching – Du coachar, blir coachad och observerar coaching, lär dig ge och få värdefull feedback.

Sagt om mig Feedback

 Hör av dig eller boka en kostnadsfri träff med mig, så ser vi vad du behöver och om jag eller någon annan i vårt team är rätt person för dig och din utveckling! Välkommen!

Jag stöder dig gärna på din coachingresa!

  

För företag

Ett företag, en organisation består av människor som arbetar för företagets framgång genom att producera och erbjuda högklassiga produkter och tjänster till kunder, klienter, sponsorer, intressenter och varandra. Därför är personalens* välmående och möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll och som människa av största vikt. Varje människa vill känna sig sedd, värdefull och delaktig, känna att arbetsinsatsen är betydelsefull och viktig för företaget. Då vi känner att det egna arbetet märks och uppskattas, tar vi också ett större ansvar över att jobbet blir välgjort (inte av rädsla utan med glädje).

En uppmuntrande, möjliggörande företagskultur ska genomsyra hela företag, från golv till tak oberoende av titel eller uppgift. Detta implementeras bäst med början i ledningsgruppen (och styrelse). En samstämd grupp som med ord och agerande förmedlar företagets mål, värderingar och spelregler klart, tydligt och jämlikt d v s fungerar som förebilder.

Detta är ett målmedvetet och långsiktigt arbete, som kräver satsning i engagemang, tid och pengar, inget quick fix. En välmående organisation består av människor som är kreativa och produktiva. Att stödja och hjälpa varandra framåt är en självklarhet.
Låt oss hjälpa dig/er med hur.

För att hjälpa ditt team, företag, din organisation att utnyttja hela potentialen kan jag med vårt team erbjuda följande lösningar och möjligheter:

 • Gedigen interaktiv ledarskapsutbildning – ett modernt coachande ledarskap och självledarskap
 • Implementering av mål, vision, mission, värdegrund och strategi
 • Bygga välfungerande team, vem är jag, du och vi? Hur samarbetar vi bäst?
 • Konflikthantering
 • Team- och gruppcoaching
 • Individuell coaching för personlig utveckling, egna mål och utmaningar
 • 360° med intervjuer (inte blankettifyllning), skriftlig sammanställning och personlig genomgång + individuell coaching
 • Personalenkätens resultat: dålig kommunikation, ingen information, dåligt ledarskap
  Vi hjälper med praktisk gruppcoaching och individuell coaching av chefer&ledare

*Personal, de personer som arbetar i företagets tjänst, chefer, ledare, medarbetare.

 

Stars – för Skola och daghem

Vi coachar, utbildar, boostar med energi i Finland, Sverige (gärna hela världen), så att elever, föräldrar och lärare mår bra och känner sig trygga och självsäkra, även i sitt ledarskap och självledarskap. Då skapar vi barn som känner sig trygga och välmående, som blir trygga och välmående vuxna, som blir trygga och välmående föräldrar, som uppfostrar trygga och välmående barn – och så vidare.

I tidningar, radio och TV möts vi av hemska nyheter om hur dåligt barn och ungdomar mår, hur lärare flyr arbetet och hur föräldrar känner sig otillräckliga. Det här vill vi förändra – NU!  Vårt koncept är enkelt, klart och professionellt så att coachingen blir en naturlig del och ett nära stöd i vardagen. Vi riktar oss till lärare, rektorer, föreståndare, föräldrar, ungdomar och barn.

Här under ser du ett plock av vad vi kan erbjuda dig.

Läs gärna mera på vår hemsida och kontakta specialläraren, studiecoachen och professionella coachen Matts som kan berätta hur det fungerar i praktiken.
Eller kontakta Anna som arbetat som professionell skolcoach sedan 2015.  Mig kan du förstås också kontakta 😊

 • Individuell coaching (1on1) för egen utveckling och förändring, ork, mål
  (pedagoger, föräldrar, studeranden)
 • Coachingens grunder – en interaktiv kurs/fortbildning som visar vad ett coachande förhållningssätt innebär och ger praktiska coachverktyg att genast använda i yrket eller privat. Kursen arrangeras både som öppen kurs och kan även beställas för en intern grupp. (2 x 7 h, eller 4 x 3,5 h + några reflekterande hemuppgifter. Kursintyg: 16h)
 • Ett modernt coachande ledarskap med eller utan certifiering
 • Utbilda dig till professionell skolcoach med internationell certifiering
 • Have a Nice Conflict – kurs (pedagoger, föräldrar, äldre studeranden)
 • Bli en ”Tända stjärnor” handledare. Tända stjärnor är ett program som sträcker sig över hela läsåret med färdigt program att använda flexibelt en månad i taget (augusti/september –> maj/juni)
 • Föreläsningar & workshops såsom Ork i vardagen, Ett coachande förhållningssätt?!, Jag & min familj, Konflikt vs Oenighet, Tända stjärnor …

Matts har stor erfarenhet av tackla Hemmasittar–utmaningar med coaching av ungdomar, föräldrar, lärare. Kontakta honom gärna.

Christine

Med egna ord

Fortsätt läsa om du vill veta mera om mig, min karriär, förtroendeuppdrag och fritid.

christine.suvanto@positivesolutions.fi
+358 45 847 0443

Idag arbetar jag till 100% med professionell coaching, utveckling och utbildning. Att ha nått den högsta nivån inom internationell coaching, ICF Master Certified Coach och fått motta den första Pro Coaching* utmärkelsen år 2020 (EMCC & ICF Finland) för mitt arbete för coaching är något jag uppskattar och värdesätter högt samtidigt är det ett bevis på mitt seriösa arbete för professionalitet och kvalitet.
Jag har en bred och gedigen arbetserfarenhet från flera olika branscher såsom logistik-, livsmedels- och bankbranschen samt inom skolväsendet. Jag har en förståelse för det du talar om.

 • Positive Solutions Business & Life, Founder&Owner, Chair, coaching, mentorcoaching, utbildning, utveckling, konflikthantering, workshops, föreläsning … 2012->
 • Core Strengths SDI 2.0 – Partner & Master Facilitator 2014 ->
 • BC Breakthrough Coaching – Faculty Member, Mentor Coach, Group Mentor Coach
 • WBECS – Group Mentor Coach, Mentor Coach, Mastermind Facilitator
 • CoachCompanion – coachutbildare, mentorcoach, Oral Exam examiner, Oral Exam Evaluator
 • Assistor/Veho – HR med ansvar för chefs- och medarbetarutbildning, organisationsutveckling, välmående-projekt, implementering av mål, värderingar, ”spelregler”, konflikthantering mm
 • Hangö stad – tf rektor och klasslärare
 • Estrella – produktchef med ansvar för marknadsföringskampanjer, produktlanseringar, produktutveckling med kollegerna i Sverige, Danmark, Norge.
 • Ingman Foods – Styrelseordförandens och verkställande direktörens assistent, ”högra hand”.
 • Helsingfors Sparbank – bankfunktionär
 • KOP – bankfunktionär

 

* Väljare och utnämnare för ICF och EMCC Finlands Pro Coaching-erkännandet var år 2020 utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen och styrelseordförande Teresa Kemppi-Vasama. Pro Coaching-erkännandet tillföll Christine Suvanto med motivering:
”Christine Suvanto har visat ett gediget arbete med professionell coaching. Hon har förmågan att på ett beundransvärt sätt sprida coaching som metod till nya områden och målgrupper. Hon är utbildare inom professionell coaching och använder även mycket tid på frivilligt arbete inom coaching. Hon delar med sig av sin kunskap t ex i daghem, skolor och idrottsklubbar, d v s områden som har ett stort behov av coaching, men som inte har de ekonomiska resurserna. Hon har även skapat en gratis coachingtjänst för behövande. Christine coachar av hela sitt hjärta och har genom sitt arbete bidragit till många människors tillväxthistoria. Förutom sitt passionerade arbete har hon ambitiöst också tagit sin egen coachingkompetens och certifiering till en krävande nivå, och erhållit MCC certifiering, ICF:s högsta individuella certifieringsnivå. ”

Svenska Finlands Idrott (SFI) – Förbundsordförande (6 år)

Finlands Svenska Idrott (FSI) – Viceordförande (5 år)

Hangö Idrottsklubb Centralstyrelsen – Styrelseordförande & -medlem (14 år)

Hangö IK friidrott – styrelseordförande & -medlem (12 år)

Stafettkarnevalens delegation (5 år)

Munskänkarna i Hangö – styrelsemedlem & uppstartare

Östersjö Maraton – arrangörsmedlem & uppstartare

Samt en massa andra förtroendeuppdrag (Hem & Skola, personalföreningar, kamratförbund etc)

Jag har även stor passion för utveckling och coaching inom idrott och har en mångsidig och bred bakgrund från idrotten. Jag har själv idrottat som barn och är förälder till egna idrottande barn. Jag var friidrottstränare i Hangö IK i 15 år, fysisktränare, coachutbildare och mental tränare och professionella coach för idrottare på toppnivå. Jag har även föreläst, hållit workshops och utbildat fysiska tränare, styrelser och föräldrar inom coaching, ett coachande förhållningssätt och ledarskap.

Jag har varit styrelsemedlem i många idrottsorganisationer: Svenska Finlands Idrott (SFI) – Förbundsordförande, Finlands Svenska Idrott (FSI) – Viceordförande, Hangö Idrottsklubb Centralstyrelsen – Styrelseordförande & -medlem (14 år), Hangö IK friidrott – styrelseordförande & – medlem (12 år).

Jag har varit tävlingsarrangör i många sammanhang och deltagit aktivt i många olika tävlingar som friidrottsdomare i VM 2005, EM 2012, GP Helsingfors, Finland-Sverige landskamper mm. För Östersjö Maraton var jag en av initiativtagarna och uppstartarna av maratontävlingen.

Äkta – Humor, positivitet, kärlek

Långa promenader, friska vindar, havsdoft är för mig mindfulness och en källa till inspiration och kreativitet. Att låta tankarna hoppa fritt i takt med stegen eller låta vinden blåsa bort irritation, nedstämdhet och istället ta in det vackra som finns omkring mig med alla sinnen, dofter, ljud, små och stora detaljer… Det ger förutom ett glatt sinne även nyttig motion.

Böcker – ger givetvis ny information och kunskap, men för mig är de också en källa till äventyr, resor, kreativitet, inspiration … med en bok i handen är jag aldrig ensam.

Resor – det härliga med en resa betyder för mig, många härliga nya människomöten. Som mina barn brukar säga… du bara frågar ”Hur mår du? Varifrån kommer du? eller någon annan kort, vanlig fråga och så börjar människorna berätta sin livshistoria för dig.

Min älskade man & mina härliga barn med sina kära och mitt lilla barnbarn är en ständig källa till lycka, kärlek och stor tacksamhet.

Mitt livsmål: Att som 120 åring dansa Rock´n Roll till låten jag själv skrivit Shake it Baby shake it 😉

Christines blogg

Tankar om livet och coaching.

Uppnå dina mål

Du hittar lätt en för dig lämplig tid för coaching.

Coaching

Du blir självsäkrare, får bättre självkänsla och utvecklas som människa.

Har du frågor?

Har du frågor? Ta kontakt så berättar jag mera!