Skapa starka och produktiva band

Resultat genom relationer RQ -kurs

Mera gruppdynamik, förbättra samarbetet och förebygg konflikter.

Medarbetare som mår dåligt på grund av stress, vardaglig irritation och olösta konflikter ger ofta inkomstbortfall i form av sämre effektivitet och lägre produktivitet. Samarbetsproblem på en arbetsplats kan vara svåra att lösa men med våra metoder kan du vända motgång till framgång. Företag och organisationer kan spara stora summor genom att lära sig hur man kommunicerar, hanterar konflikter och sporrar team, ledare och medarbetare.

Under vår Resultat genom Relationer -kurs arbetar vi med kartläggningsverktyget SDI 2.0 för att kartlägga drivkrafterna bakom människors beteende. Med SDI 2.0 kan vi öka kunskapen om gruppdynamik, identifiera individens personliga styrkor och hantera motsättningar och konflikter i arbetsgrupper.

Resultat genom relationer kursen hjälper dig och ditt team: 

 • Förutse och förhindra att personliga konflikter uppstår.
 • Identifiera den verkliga skillnaden mellan oenighet och konflikt.
 • Öka förmågan att hantera de konflikter som ändå inträffar.
 • Öka självkännedomen och kartlägga hur vi själva reagerar personliga konfliktsituationer.● Minska kostnaderna som relationskonflikter skapar.

Resultat genom fungerande teamsamarbete

Resultat genom relationer är en intensiv och effektiv utbildning för ledare och medarbetare som vill öka sin kompetens i att förutse och förebygga onödiga konflikter och att utveckla starka och produktiva relationer.

Konkret verktyg

I Core Strengths -platformen kan teammedlemmarnas individuella SDI 2.0 -resultat sammanslås till teamets gemensamma styrkeporträtt och på så sätt visa teamets rådande dynamik.

Relationsintelligens (RQ)

När alla använder en gemensam referensram för att identifiera skillnader och arbeta framgångsrikt tillsammans, kan organisationer göra det bästa av sina olika styrkor och förmågor.

Resultat genom teamsamarbete

Hur når teamet reultat?

Teamet har många olika förmågor och styrkor. Hemligheten till framgång är att veta varför och hur människor använder dessa förmågor och styrkor.

Program

Resultat genom realtioner är en intensiv ocg effektiv kurs för ledare, förmän och medarbetare, som vill utveckla sin förmåga att förutse och förebygga onödiga konflikter och skapa starka och prsuktiva relationer.

SDI verktyget är lämpliga för både stora och små arbetsgrupper och ledningsgrupper, såväl som individer och par.

 

Företags- eller föreningsintern kurs

Har du en grupp, ett team där konflikter skapar stress, oro och inkomstbortfall och gör att medarbetare mår dåligt? Ta kontakt så skräddarsyr vi utbildningen enligt era behov.

Fakta

Kursen omfattning: ½ + ½ dag

Gruppstorlek: 4-12 personer. Kursdeltagarna antas i anmälningsordning.

Förkunskaper: På denna kurs krävs inga förkunskaper.

Kursintyg: Efter genomförd erhålls kursintyg

Pris: 550 euro + moms (682 euro inkl moms)

I priset ingår: Utbildning, individuell SDI kartläggning, Core Strengths -platform, Outlook add-in, mobil app, för- och eftermiddagskaffe.

Vi förbehåller oss rätten att annullera utbildningen om deltagarantalet blir för lågt varvid deltagarna meddelas personligen.

Nästa kursdagar:

Ta kontakt!

Vi får ofta följande

FRÅGA

Via SDI kartläggningen får du dina resultat:

 • Vad motiverar dig när allt går bra
 • Ditt konfliktförlopp
 • Din astyrkor och vad som motiverar dig att använda dem
 • Hur du ibland kan överdriva dina styrkor

Du får tillgång till

 • Core Strengths platformen
 • Microsoft Outlook ad-in
 • Core Strengths mobil app

I SDI kartläggningen svarar du först på 10 frågor när allt går bra och sedan på 10 frågor i konfliktsituation. Därefter prioriterar du dina styrkor.

Dert tar ca 30-45 minuter att svara och du får tillgång till dina svar genast när du är klar.

Core Strengths följer GDPR reglerna.

Läs hela datasskyddsbeskrivningen:

Privacy Policy

Core Strengths är översatt till följande språk: engelska, finska, franska, indonesiska, japanska, kinesiska, norska, portugisiska, slovenska, spanska,svenska, tyska.

Flera andra översättningar är under arbete.

SDI (Strength Deployment Inventory) baserar sig vetenskaplig forskning, omfattande validering och lång erfarenhet (PhD Elias H. Porter och PhD Tim Scudder).

År 1971 introducerade Porter SDI-kartläggningen.

År 1972 på initiativ av en kund tog Porter ibruk SDI triangeln.

År 1973 började Porter, som först i världen, att använda färger i resultaten.

Sedan 1995 har Tim Scudder forskat och utvecklat SDI-verktyget. SDI 2.0 – Core Strengths är idag helt digitalt och utvecklingen fortsätter.

Frågor?

Hittade du inte svar på dina frågor?
Ta kontakt, vi berättar gärna mera!