Vill du förstå dig själv och andra bättre?

Individuell SDI kartläggning

SDI erbjuder ett enkelt, gemensamt språk för människor att förstå drivkrafterna bakom beteende, förebygga och hantera konflikter på ett effektivt sätt och att engagera sig i givande samtal. När den används inom grupper och organisationer, kan detta språk dramatiskt förbättra kvaliteten på arbetsrelationer och prestationer på arbetsplatser.

SDI bygger på en solid, validerad Relationship Awareness Theory teori om mänsklig drivkraft som ursprungligen utvecklades av psykologen och pedagogen Dr Elias Porter Teorin har fyra teser:

 • Beteende påverkas av drivkrafter.
 • Drivkraften förändras vid konflikt.
 • Styrkor kan vara överdrivna.
 • Filter påverkar uppfattningen.

Dessa grundläggande insikter bidrar till individuellt och organisatoriskt lärande.

MOTIVERANDE VÄRDESYSTEM
Ett system av drivkrafter som driver din användning av Styrkor när allt går bra. MVS ligger till grund för val av Styrkor, filtrering av information och
bedömning av dig själv och andra. Varje MVS är en blandning av tre primära drivkrafter: Blå (människor), Röd (resultat) och Grön (struktur).

STYRKOR
Ett fritt valt beteende som avser att skapa produktiva resultat. Styrkor stärker självkänslan hos människor i relation. En Styrka stärker inte självkänslan hos en
person på bekostnad av en annan. Då klassas den som en Överdriven Styrka. Styrkor är produktivt motiverat och effektiva.

KONFLIKTTRIGGER
En konflikttrigger kan vara en händelse, beteende, situation eller uppfattning som hotar, eller har potential att hota, en persons självkänsla. Folk upplever bara
konflikt kring saker som är viktiga för dem därför är konflikttriggers även en möjlighet att förstå vad som är viktigt för människor. Konflikttriggers skapar ett
indirekt val:

 • gå i konflikt baserat på den upplevda triggern, eller
 • se situationen i ett annat ljus så att hotet inte längre upplevs.
Konkret verktyg

Core Strengths -platformen ser du sitt individuella SDI 2.0 -resultat, ditt styrkeporträtt och hur ditt beteenden styrs av drivkraften att uppnå god självkänsla.

Relationsintelligens (RQ)

Med kartläggningen kan du identifiera och bättre samarbeta med olikheter när du får en bättre förståelse för varje persons olika styrkor och förmågor.

Resultat genom relationer

Hur hjälper SDI kartläggningen mig att förstå andra?

Människor har många olika förmågor och styrkor. Hemligheten till framgång är att veta varför och hur de använder dessa förmågor och styrkor.

Vi får ofta följande

FRÅGA

Via SDI kartläggningen får du dina resultat:

 • Vad motiverar dig när allt går bra
 • Ditt konfliktförlopp
 • Din astyrkor och vad som motiverar dig att använda dem
 • Hur du ibland kan överdriva dina styrkor

Du får tillgång till

 • Core Strengths platformen
 • Microsoft Outlook ad-in
 • Core Strengths mobil app

I SDI kartläggningen svarar du först på 10 frågor när allt går bra och sedan på 10 frågor i konfliktsituation. Därefter prioriterar du dina styrkor.

Dert tar ca 30-45 minuter att svara och du får tillgång till dina svar genast när du är klar.

Core Strengths följer GDPR reglerna.

Läs hela datasskyddsbeskrivningen:

Privacy Policy

Core Strengths är översatt till följande språk: engelska, finska, franska, indonesiska, japanska, kinesiska, norska, portugisiska, slovenska, spanska,svenska, tyska.

Flera andra översättningar är under arbete.

SDI (Strength Deployment Inventory) baserar sig vetenskaplig forskning, omfattande validering och lång erfarenhet (PhD Elias H. Porter och PhD Tim Scudder).

År 1971 introducerade Porter SDI-kartläggningen.

År 1972 på initiativ av en kund tog Porter ibruk SDI triangeln.

År 1973 började Porter, som först i världen, att använda färger i resultaten.

Sedan 1995 har Tim Scudder forskat och utvecklat SDI-verktyget. SDI 2.0 – Core Strengths är idag helt digitalt och utvecklingen fortsätter.

Frågor?

Hittade du inte svar på dina frågor?
Ta kontakt, vi berättar gärna mera!