Professionell, certifierad SKOLCOACH

Nära – enkelt – lösningsfokuserat – inre potential

Skolcoachen, Coachen i skolan eller Studiecoachen är en professionell coach som gått en internationellt kvalitetssäkrad certifieringsutbildning i coaching. Skolcoachen är en extra resurs i skolan, en neutral person, som ser hjälten i varje individ. Till en skolcoach kommer klienten, som ett oskrivet blad, inte som ett vitsord, en diagnos. En skolcoach bemöter varje elev som en frisk och resursstark person.

Skolcoachen coachar elever och studeranden i allt från motivation, oro, framtidsplaner, prestationskrav till självförtroende, självkänsla mm. Coaching bygger alltid på frivillighet och är konfidentiell.

Tillsammans arbetar coach och klient mot ett tydligt och inspirerande mål. Med coachens hjälp hittar klienten sina gåvor och talanger och frigör en inre potential som hen kanske inte ens trodde sig ha. Nya tankebanor, möjligheter och steg mot det önskade målet hittas och tas, steg för steg.

Skolcoachen är lättillgänglig och finns där, som coach, både för studeranden och lärare samt övrig skolpersonal. I professionell coaching ingår coach och klient ett partnerskap där ingendera är under eller över i rangordning, utan går sida vid sida, mot målet med tydlig ansvarsfördelning.

I professionell coaching arbetar vi alltid enligt ICF:s kärnkompetenser (International Coaching Federation). Den ICF certifierade coachen har förbundit sig till ICF:s etiska riktlinjer och ständig fortbildning. Vi är mycket noggranna att våra kursdeltagare får det allra senaste inom coaching.

Många pedagoger, både rektorer, lärare och elevvårdspersonal har valt att gå vår coachutbildning för att få verktyg i arbetet med elever, föräldrar och kolleger. Ett coachande förhållningssätt stöder också arbetet i skolan i enlighet med läroplanen.

Allt flera kommuner och skolor har också glädjande nog gått inför att anställa extra resurser i form av skolcoacher. Tyvärr har skolcoacherna ofta upplevt otydlighet i sin arbetsbild då varken de själva eller arbetsgivaren haft någon som helst kunskap i coaching, vilket medfört att denna värdefulla resurs gått förlorad.

Därför utbildar vi professionella certifierade coacher som sedan får ytterligare 2 fortbildningsdagar med specifikt fokus på arbetet i skolan med många praktiska verktyg.

Skolcoachen är en extra resurs, ett komplement till övrig personal i skolan, med full fokus på klienten och klientens behov. Exempelvis kan skolcoachen med eleven utforska drömmar, passion, driv, styrkor för att eleven sedan lättare kan diskutera praktiska frågor och möjligheter för fortsatta studier med sin studiehandledare. Rätt ofta styrs vägvalen av kompisarnas och föräldrarnas önskemål och val. Vi vet också att köerna till experthjälp är långa, med en extra vuxen resurs kan stöd fås i ett tidigare skede, vilket förkortar köerna för dem som är i akut behov.

En certifierad och professionellt utbildad coach kan utöver timmarna i skolan även coacha utanför, helt enligt egen önskan under exempelvis sommarlovet.  Det här ökar tryggheten och också intresset för att fortsätta som skolcoach. All coaching bygger på tillit, trygghet och förtroende därför är kontinuitet och långsiktigt tänk mycket viktigt.

Idag om någonsin är denna resurs extra viktig – Eleverna känner oro, stress, motivationsbrist – Lärarna känner otillräcklighet och stress – Föräldrarna känner sig maktlösa och ensamma. Professionell coaching behövs tillsammans bygger vi en välmående helhet.

Tillsammans förändrar vi världen!

Skolcoachens uppgifter i ett nötskal

 • Vara lätt tillgänglig ”Coachen HEJ!”, låg tröskel, positivt att ta kontakt.
 • I låg- och högstadiet synas och finnas till, i korridoren, på gården och i sitt ”coachingrum”.
 • I gymnasiet kan coachen vara anträffbar både fysiskt och via Zoom. Lätt och enkelt att boka tid och ta kontakt.
 • Coacha elever och lärare individuellt (motivation, framtidsplaner, stress, oro, självkänsla, självförtroende, balans)
 • Coacha grupper mot ett gemensamt, inspirerande mål
 • Ett bollplank, ett komplement till övrig skolpersonal
 • En neutral part i skolan till vilken klienten kommer, som ett oskrivet blad.

En skolcoach är inte:

 • vaktmästare
 • assistent, sekreterare, skolgångsbiträde
 • eftisledare (men kan coacha grupper efter skoldagen)
 • rastvakt (men kan röra sig i korridorerna för att bli bekant för eleverna)
 • polis i oroliga klasser (men kan delta för att göra olika gruppövningar)

Program

SKOLCOACH kompletteringsutbildning med fokus på coaching i skolan med extra verktyg, vad bör man vara uppmärksam på, vad är och inte är en skolcoach mm.

Utbildningen är alla dagar kl 9 – 17. Vi träffas i mindre grupper virtuellt, Zoom, vilket sparar tid och rese- & logikostnader samt känns tryggt och säkert.

Din utbildare Christine har utbildat coacher och verkat som mentorcoach sedan 2014. Hon är på ICF:s högsta nivå, ICF MCC, med bred erfarenhet från många olika branscher, även skolvärlden som tf rektor och klasslärare och många timmar professionell coaching av rektorer, lärare, elever, studeranden och föräldrar, vilket hon frikostigt delar med sig av till dig under utbildningens gång.

Varmt välkommen, anmäl dig nu – Tillsammans förändrar vi världen!

Fakta

Kursens omfattning: Kompletteringsutbildning/fortbildning: 2 dagar

Gruppstorlek:  8–12 personer. Kursdeltagarna antas i anmälningsordning.

Förkunskap: 60+ timmar av ICF kvalitetssäkrad utbildning.

Kursintyg:  Efter kursen erhålls kursintyg 

Pris: 450 € + moms

I priset ingår: Utbildning och material.

Vi förbehåller oss rätten att annullera utbildningen ifall deltagarantalet blir för lågt och då meddelar vi deltagarna personligen.

Svenska

14-15.6.2023

Finska

 

Kursdeltagarnas betyg åt utbildare Christine Suvanto

0
5/5

Frågor?

Hittade du inte svar på dina frågor?
Ta kontakt, vi berättar gärna mera!