Ammattimainen, 

sertifioitu koulucoach

Lähellä – yksinkertaisesti – ratkaisukeskeinen – sisäinen potentiaali

Koulucoach, koulun coach tai opiskelucoach on ammattimainen coach, joka on suorittanut kansainvälisesti hyväksytyn coachingin sertifiointikoulutuksen. Koulucoach on lisäresurssi koulussa, hän on neutraali henkilö, joka näkee sankarin jokaisessa ihmisessä. Asiakas tulee koulucoachin luokse puhtaana valkoisena paperina, ei suorituksena, arvosanana tai diagnoosina. Koulucoach kohtaa jokaisen oppilaan terveenä ja kykenevänä ihmisenä. Koulucoach coachaa oppilaita monenlaisissa tavoitteissa, kuten motivaation löytämisessä, tulevaisuuden suunnitelmien laatimisessa, suorituspaineiden hallinnassa, itseluottamuksen kohottamisessa tai itsetunnon kehittämisessä. Coaching perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen.

Yhdessä coach ja asiakas työskentelevät selkeän ja innostavan tavoitteen saavuttamiseksi. Coachin avulla asiakas löytää omat vahvuutensa, kykynsä ja sisäisen potentiaalinsa. Asiakas saa käyttöönsä voimavaroja, joita hän ei välttämättä edes aiemmin kuvitellut tai tietänyt omaavansa. Yhdessä asiakas ja coach löytävät uusia ajattelutapoja, mahdollisuuksia ja ottavat askelia kohti asiakkaan tavoitetta.

Koulucoachia on helppo lähestyä ja hän voi coachata oppilaita, opettajia sekä koulun muuta henkilökuntaa. Ammattimaisessa coachingissa coach ja asiakas ovat kumppaneita ja kulkevat selkeällä vastuunjaolla rinnakkain kohti tavoitetta. Ammattimaisessa coachingissa työskentelemme aina ICF:n (International Coaching Federation) ydinosaamisten ja eettisten sääntöjen mukaisesti. ICF-sertifioitu coach on sitoutunut noudattamaan ICF:n eettisiä sääntöjä ja kehittämään osaamistaan jatkuvasti. Meille on tärkeää, että osallistujamme saavat koulutuksistamme aina coachingin uusimmat suuntaukset ja tiedot.

Monet kasvatustieteilijät, rehtorit, opettajat, oppilashuollon ammattilaiset ja muut kouluissa työskentelevät henkilöt ovat osallistuneet meidän coaching-koulutuksiin saadakseen työkaluja työskentelyynsä oppilaiden, vanhempien ja kollegoiden kanssa. Coachaava ote tukee myös koulun työtä opetussuunnitelman toteuttamisessa.

Yhä useammat kunnat ja koulut ovat iloksemme panostaneet oppilaittensa ja henkilökuntansa hyvinvointiin palkkaamalla koulucoacheja lisäresurssiksi. Valitettavasti koulucoachit ovat kuitenkin usein kokeneet työnkuvansa epäselvänä, koska heillä tai työnantajalla ei ole vielä ollut oikeaa tietoa coachingista; mitä se on, mitä se sisältää ja mitkä sen periaatteet ovat. Seurauksena on, että suuri osa tästä arvokkaasta resurssista menee hukkaan. Siksi koulutamme ammattimaisia sertifioituja coacheja, jotka saavat lisäksi kaksi täydennyskoulutuspäivää ja monta toimivaa työkalua.

Koulucoach on lisävoimavara ja täydentää koulun muun henkilöstön osaamista ja kykyjä. Koulucoach keskittyy täysin asiakkaaseen ja asiakkaan tarpeisiin ja coachingin aihe voi esimerkiksi olla oppilaan unelma, motivaatio tai vahvuudet. Coachingin avulla oppilas voi helpommin myös keskustella oikeaan suuntaan vievistä käytännön asioista opinto-ohjaajan kanssa. Coachingin avulla myös oppilaan omat toiveet saadaan paremmin esille, sillä usein oppilaan valintoihin vaikuttavat oman aidon tahdon sijaan ystävien valinnat tai vanhempien toiveet. Tiedämme myös, että jonot ammattiavun saamiseksi ovat pitkiä, siksi aikuinen koulucoach on tärkeä, koska häneltä saa tukea nopeasti, mikä puolestaan lyhentää jonoja muille asiantuntijoille – näin myös henkilö, joka tarvitsee ammattiapua nopeasti saa sen nopeammin.

Sertifioitu ja ammattimaisesti koulutettu coach voi koulussa toteutetun coachingin lisäksi myös coachata muita kohderyhmiä esimerkiksi kesälomilla. Tämä lisää myös turvallisuuden tunnetta sekä kasvattaa kiinnostusta koulucoachina jatkamiseen. Coaching perustuu aina luottamukseen ja turvallisuuteen, minkä vuoksi coachin ja asiakkaan kumppanuuden jatkuvuus sekä kauaskantoinen ajattelu ovat tärkeitä.

Nyt jos koskaan on koulucoach erittäin tärkeä resurssi kouluissa. Oppilaat ovat huolissaan, stressaantuneina eivätkä löydä motivaatiotaan. Opettajat kokevat riittämättömyyttä ja stressiä. Vanhemmat tuntevat olevansa voimattomia ja yksinäisiä. Ammattimaista coachingia tarvitaan todella – yhdessä luomme hyvinvoivan kokonaisuuden kaikille.

Yhdessä muutamme maailmaa!

Koulucoachin tehtävät lyhyesti

 • Helposti lähestyttävissä oleva henkilö ”Moi Coach!”, matalla kynnyksellä, positiivisella otteella.
 • Koulucoach on näkyvillä sekä ala- että yläasteella, käytävillä, pihalla ja coaching-huoneessaan.
 • Lukiossa coach voi olla tavoitettavissa sekä fyysisesti että Zoomin välityksellä.
 • Coachille on helppo varata aika ja coachiin on helppo ottaa yhteyttä.
 • Coachaa oppilaita ja opettajia yksilöinä (aiheina esimerkiksi motivaatio, tulevaisuuden suunnitelmat, stressi, huolet, itsetunto, itseluottamus, tasapaino).
 • Coachaa ryhmiä kohti yhteistä, inspiroivaa tavoitetta.
 • Sparraa, pallottelee ja täydentää koulun muun henkilökunnan osaamista ja toimintaa.
 • Neutraali taho, jonka luokse asiakas tulee valkoisena kiiltävänä paperina (ilman arvosanoja, diagnooseja tai ennakkoluuloja).
 • Työskentele ICF:n ydinosaamisen ja eettisten sääntöjen mukaisesti, eli on ammattimainen koulutettu coach.


KOULUCOACH EI OLE:

 • vahtimestari
 • assistentti, sihteeri, kouluavustaja
 • iltapäivätoiminnan vetäjä (voi kuitenkin coachata ryhmiä kouluajan jälkeen)
 • välituntivalvoja (voi kuitenkin liikkua käytävillä tullakseen tutuksi oppilaiden kanssa)
 • poliisi levottomassa luokassa (voi kuitenkin ohjata ryhmäharjoituksia)

Ohjelma

Olemme rakentaneet kaksipäiväisen koulucoachin täydennyskoulutuksen, joka keskittyy nimenomaan coachingiin koulussa sekä siihen tarvittaviin lisätyökaluihin. Koulutus antaa myös tärkeää tietoa muiden muassa siitä, mitä koulucoachin tulee ottaa huomioon, mikä koulucoach on ja mitä se ei ole.

Kouluttajasi Christine on kouluttanut coacheja ja toiminut mentor coachina vuodesta 2014. Hänellä on ICF:n korkein sertifiointi, MCC ja lisäksi hänellä on laaja kokemus monelta eri alalta, myös koulumaailmasta virkaa tekevänä rehtorina sekä luokanopettajana. Christinellä on myös lukemattomien tuntien kokemus ammattimaisesta coachingista rehtorien, opettajien, oppilaiden, opiskelijoiden ja vanhempien kanssa ja tätä kokemustaan hän jakaa laajalti koko koulutuksen ajan.

Lämpimästi tervetuloa, ilmoittaudu nyt!

Yhdessä muutamme maailmaa!

Faktat

 Kurssin laajuus: Täydennyskoulutus/jatkokoulutus: 2 päivää

Ryhmäkoko: 8–12 henkilöä. Osallistujat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Pohjatiedot: 60+ tuntia ICF: n laatutarkastettua ja coachkohtaista koulutusta.

Kurssitodistus:  Suoritetusta kurssista saa kurssitodistuksen.  

Kurssin hinta:  450 € + alv

Hintaan sisältyy: Koulutus ja kurssimateriaalia.

Pidätämme oikeuden kurssin peruuttamiseen, jos osallistujien määrä on liian pieni, muutoksista ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Suomi

Ruotsi 

14.-15.6.2023

  

 

Kouluttajan Christine Suvanto arvosana kursseille osallistuneilta

0
5/5

Kysymyksiä?

Jos et löytänyt etsimääsi vastausta tästä, 
ota yhteyttä ja kerromme lisää!