Christine tänker högt

Tankar om livet och coaching

Christine Suvanto ICF MCC arbetar sedan 2012 som professionell coach, både individuellt, i grupper, privat och i företag internationellt. Executive, Business, Career, Life hon finns här för dig. Hon utbildar coachar och fungerar som mentorcoach nationellt och internationellt (WBECS, CoachCompanion).

Christine svarar

Myter och aktuella frågor om professionell coaching

Myt 1: Coaching är dyrt. Jag har inte råd.

Christine svarar: Ja, coaching kostar, men om det är dyrt beror på med vad du jämför. Besök hos frisören, hämtmat eller kaffe då du är på språng mm. Coachingens syfte är att frigöra din inre potential, lära dig att hitta dina egna svar och lösningar d.v.s. att göra coachen onödig. En certifierad, professionell coach har utbildat sig länge, coachat i hundra, till och med tusentals timmar, fortbildar sig, upprätthåller och kvalitetssäkrar sina kunskaper ständigt d.v.s. erbjuder dig en kvalitetssäkrad service som hjälper dig att starta och ta viktiga steg mot ditt mål, eventuellt något som du länge har velat uppnå eller göra. Har du råd att inte anlita en coach? Hur viktigt är ditt mål för dig? Pengar är alltid pengar och få av oss har pengar i överflöd, därför gäller det att välja vad man vill satsa på, ingen kan satsa på allt på en gång. Därför välj och agera, istället för att stampa på stället, i stället för att tänka ”sen” eller ”man borde”. Visar priset kvaliteten? Nej, det gör det inte per automatik. Men priset och kvaliteten ska trots allt gå hand i hand. Billigt är inte alltid bra. Ensamma är vi inte alltid starka – tillsammans med en coach är du starkare, effektivare och får användning av hela din inre potential.

Myt 2: Coaching tar för mycket tid. Jag har inte tid.

Christine svarar: Coaching ger tid. Tid till sådant som du vill prioritera. Tid är en av de mest rättvisa resurser vi alla har, d.v.s. 24 timmar i dygnet. Det gäller att välja.
Ett individuellt coachingsamtal är vanligtvis 60 minuter långt och vi träffas enligt överenskommelse 1-3 ggr/månad. Som professionell coach upplever jag att många klienter är stressade. Under samtalet fokuserar vi på målet, hur det ser ut just nu och reder ut eventuellt trassel. Efter coachingsamtalet har klienten ofta ett mycket bättre fokus, en bättre förmåga att prioritera, en tydligare plan för att gå vidare och även energi och kraft att sätta igång med det som är viktigast. Coaching betyder att man stannar upp för åtminstone 60 minuter och sedan kan fortsätta framåt mera effektivt. Många klienter säger att det känns som om de kör runt, runt i en trafikrondell och inte hittar ut ur den. Andra säger att de springer allt fortare runt, runt i ett ekorrhjul, som de inte kan stoppa. Tillsammans med din coach, stannar du upp och väljer riktning. Så hur vill du använda din tid?

Myt 3: Coaching är bara för ledare eller lifestyle-människor.

Christine svarar: NEJ! Coaching är för alla som vill få en förändring till stånd och är villiga att arbeta för förändringen. En liten eller stor förändring, det du vill ta tag i. Det säger vi också i vår vision, så både lever och lär vi också. Våra professionella certifierade coacher ser alltid människan, en hel människa, inte bara en titel, en profession, kön eller ålder. Med andra ord den enda som inte kan bli coachad är den som inte vill ha en förändring till stånd. Vill du så kan du, och din coach är din bästa supporter på din resa till ditt mål.

Myt 4: För att coacha räcker det med att lära sig ett batteri med kraftfulla frågor.

Christine svarar: Nej. Det finns inga standardfrågor som man kan lära sig utantill, varje klient är unik och varje coachtillfälle är unikt. En professionell coach är totalt närvarande i stunden med sin klient och ställer frågor utifrån det klienten säger eller kanske lämnar osagt. Coachen surfar på klientens våg, det kan man inte göra med ett memorerat frågebatteri.
En professionell, certifierad coach har en gedigen, kvalitetssäkrad, ackrediterad coachutbildning och många, många timmars praktisk professionell coaching bakom sig. Och vidareutbildar sig ständigt. En certifierad coach följer klientens utveckling och bör behärska ICF:s kärnkompentenser och etiska riktlinjer. Coaching handlar också om tilliten till din intuition som coach. Det lär du dig genom kvalitetssäkrade och helhetsskapande utbildningar (t. ex. CoachCompanions ACTP-utbildningar), otaliga praktiska övningar, samtal med en erfaren Mentor coach, ständig kompetensutveckling, personlig utveckling, fokusområden och reflektion.

Myt 5: Hos coachen får jag de råd och tips jag behöver, för att ta mig vidare.

Christine svarar: NEJ! Du har en stor potential och unik kapacitet inom dig som du inte ännu är helt medveten om. Din situation är din och du är en unik människa med egna unika lösningar. Tillsammans med din coach hittar du denna potential och kapacitet. Det är då du hittar de rätta svaren, de perfekta lösningarna för dig. Då vet du också vad du bör göra eller prioritera. Någon som ger råd och tips tar en stor risk. Om coachen ger dig råd och tips tar coachen ansvar för ditt agerande, samt passiverar dig. Hur kan en annan person veta vad som är rätt för dig, vad som passar dig och din situation bäst? Och hur motiverad blir du, då andra bestämmer vad du bör göra? En viktig punkt i ICF:s etiska riktlinjer, som alla professionella certifierade coacher förbundit sig till, är att lyfta upp och diskutera med dig, om coachen får en känsla av att en annan utomstående expert, till exempel en läkare, psykolog eller jurist, skulle vara av större hjälp för dig. Därför är det alltid tryggt att börja med coaching.

Myt 6: I coaching överanalyserar man och skapar problem av något som inte är det.

Christine svarar: Nej. I coaching har vi fokus på lösningar, på det som fungerar, på nuläget och framåt, på ditt mål. Vi ser realistiskt på nuläget, det kan vara lite småstruligt för tillfället eller kännas att hela livet är ett fullkomligt kaos. Tillsammans reder vi ut trasslet och du hittar ett eget inspirerande mål. Vi gräver inte i det förflutna. Vi lär oss nytt, frigör din inre potential, hittar dina styrkor, som vi tar användning av då du tar steg mot ditt mål. Stora eller små steg, det väljer du själv. Det handlar om kompetensutveckling och personlig utveckling, det handlar om att lära dig mera om dig själv, självkännedom. Du får en förändring till stånd endast om du själv vill, och vill du så kan du. Inlärning och utveckling kan kännas både irriterande, frustrerande och skrämmande. Det är helt okay. Äkthet och ärlighet är en förutsättning för framgång. Det krävs mod att sätta mål, att ändra vanor och bryta mönster. Presteraren och rädslan för att misslyckas kan plötsligt dyka upp, tillsammans ser vi vad du vill göra med dem, varifrån de kom och återtar sedan fokus på ditt mål. Vi fokuserar inte på misslyckanden, utan på viktiga lärdomar och hur du kan ta användning av dessa lärdomar i ditt liv. Fokus på nuet och sedan framåt!

Myt 7: Vem som helst kan kalla sig coach.

Christine svarar: Tyvärr, ja. Yrkestiteln Coach är inte en skyddad yrkestitel, ännu. Därför är det otroligt viktigt att du tar dig tid och kollar upp vad du är på väg att köpa. Både då du ska anlita en coach eller gå en coachutbildning. Här kommer några tips på hur du kan ta reda på vad du köper, då du väljer en coachutbildning eller en personlig coach.

Då du väljer coachutbildning, fundera först vad ditt mål är med utbildningen. Vill du jobba som coach (internt eller externt), få ett coachande förhållningssätt och bli en coachande ledare, är du intresserad av personlig utveckling eller är utbildningen bara ett tidsfördriv? Om syftet med din coachutbildning är något av de tre först nämnda, då är det viktigt att du kollar upp:

Är utbildningsföretaget kvalitetssäkrat av International Coaching Federation?
Är utbildningsföretaget internationellt ackrediterat av ICF för ACTP? Det innebär att företaget fått förtroendet att genomföra den muntliga uppkörningen på diplom- och certifieringsnivåer med kursdeltagarna (ingen extra kostnad tillkommer).
Vem har utfärdat och kvalitetssäkrat utbildningsföretaget? Utomstående neutralpart?
Hur länge har företaget utbildat coacher? Feedback?
Vilka är företagets värderingar?
Hur många utbildningstimmar? Ingår mentorcoaching? Vilken är Mentor coachernas certifieringsnivå och erfarenhet?
Vem är utbildare? Utbildarens erfarenhet, certifieringsnivå inom professionell coaching? Är ICF-certifieringen i kraft? Kolla här.
Vilken är utbildarens utbildarerfarenhet inom coaching?
Vad kan företaget erbjuda efter utbildningen? Mentorcoaching, fortbildningar, CCE poäng för att upprätthålla certifieringen?

Vid valet av en egen professionell coach, ta dig tid att kontrollera.

Är coachen internationellt certifierad dvs. kvalitetssäkrad? På vilken nivå?
Är certifieringen i kraft? Kolla här.
Integritet och konfidentialitet. Kolla upp hur coachen förhåller sig till det.
Boka tid för en introträff, känn efter, känns coachen rätt för dig? Jämför 2-3 coacher!

ICF, International Coaching Federation, står för neutral global kvalitetssäkring. De coacher och utbildningsföretag som ackrediterats av ICF erbjuder hög kvalitet. Kvaliteten upprätthålls genom omgående fortbildningar, utveckling och återkommande regelbunden kvalitetssäkring. Vart tredje år kontrolleras kvaliteten. Som ICF-coach är din certifiering internationell, du kan arbeta globalt.

Myt 8: Coachen behöver vara expert i klientens ämne; vill jag coacha till exempel i att gå ner i vikt behöver jag kunna mycket om kost och motion.

Christine svarar: Nej! Coaching är ett partnerskap. Klienten är expert i sitt liv, sin situation, sina känslor och sin motivation. Coachen är expert i professionell coaching. Coachen behöver inte vara expert i klientens ämne och klienten behöver inte vara expert på coaching: tillsammans slår coachen och klienten ihop expertis i ett tillitsfullt partnerskap för att hitta de bästa lösningarna och de bästa sätten att arbeta, göra, agera. Klienten har en otrolig mängd outnyttjad potential och kapacitet inom sig, med coaching lockar coachen fram dessa med sin coaching-kunskap och erfarenhet. På coach-utbildningen brukar vi säga att en professionell coach alltid bör ha en ovetandes hatt på huvudet: du kan inte veta vad din klient menar, om du inte tar reda på. Och många gånger vet klienten inte riktigt själv heller, men då vi tillsammans öppnar upp och utforskar, då kommer värdefulla insikter, som kan gälla omedvetna ovanor, negativa tankemönster, egna ”sanningar” mm. Inom professionell coaching gäller ödmjukhet, trygghet och nyfikenhet över att inte veta. Klienten är experten i sitt eget liv, coachen utforskar, utmanar tankegångar och delar med sig av vad hen lägger märke till. Eftersom en professionell coach aldrig ger råd och tips och alltid coachar personen d.v.s. klienten, inte ämnet, behöver coachen inte vara expert i ämnet. Det kan till och med ibland vara till skada att vara expert på ämnet, för då finns risken att coachen kanske trugar på sina egna lösningar som inte alls passar till klienten. Därför är det av största vikt att coachen har en ackrediterad kvalitetsutbildning bakom sig för att veta hur man arbetar som professionell coach.

Myt 9: Endast högpresterande människor anlitar en coach.

Christine svarar: Nej. Alla som vill ha en förändring till stånd gynnas av coaching. När du kommer till oss ser vi dig som en stor och hel människa med alla dina styrkor och talanger – vi ser inte enbart din titel eller din status. Oavsett vad du arbetar med, hur din livssituation ser ut, vad du än drömmer om eller vilka mål du har, är du varmt välkommen till oss för coaching. Tillsammans blir det effektivt – du avancerar mot dina mål, i den takt som passar dig, på dina egna villkor och enligt dina egna unika värderingar. Din coach hejar på dig och utmanar dig, helt enligt dina önskemål och alltid enligt ICF:s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Myt 10: Då man väljer att gå en coachutbildning bör man då veta om man vill bli en Business Coach eller Life Coach.

Christine svarar: Nej. I professionell coaching coachar vi alltid människan. Vi coachar personen som har ett ämne, inte ämnet. Människan är en helhet. Vi kan inte välja vilken del av människan som går till jobbet och vilken del som stannar hemma. Hela människan går till jobbet eller stannar hemma. Har du balans mellan arbetet och ditt privata liv, mår du bra på jobbet och hemma och då presterar och orkar du också bättre på bägge ställena. Därför är det viktigt att välja en ren, kvalitetssäkrad utbildning, som lär ut ICF:s kärnkompetenser, etiska riktlinjer och som ger dig professionell färdighet att coacha människor, inte bara titlar, civilstånd, vissa ämnen eller problem. Efter du gått en ren utbildning kan du nischa dig och fortbilda dig helt enligt din egen passion och önskan.

Myt 11: Coacher är alltid lyckliga, problemfria och onaturligt ”prutthurtiga”.

Christine svarar: Nej. Professionella coacher är vanliga människor med motgångar och misslyckanden precis som vem som helst. Men professionella coacher gräver inte ner sig, utan har värdefulla verktyg, kollegor och styrkor för att ta sig upp ur eländet. De ser ofta lösningar istället för problem och kan hitta och fokusera på det som fungerar. En professionell coach känner medkänsla och kan ofta sätta ord på sina känslor, istället för att bara begränsa känslospektret till endast okay, nöjd, bra.

Myt 12: Om man går eller har gått hos en terapeut kan man inte träffa en coach.

Christine svarar: Nej, det stämmer inte. Att samtidigt gå hos en terapeut och en coach går bra, om det finns behov eller du känner för det. En professionell, certifierad coach vet exakt vad som hör hemma hos coaching och vad som inte gör det. Personligen har jag själv haft flera klienter, som önskat ha en annan person att bolla drömmar, hopp, idéer, möjligheter med, än sin terapeut. I professionell coaching utforskar vi först nuläget och tittar sedan framåt mot ett önskat mål, som kan gälla vilket område som helst i livet. Härifrån framåt.

Myt 13: Coaching är den senaste modeflugan, säkert bara något amerikanskt.

Christine svarar: Nej, professionell coaching är ingen modefluga. Ej heller bara något amerikanskt. International Coaching Federation (ICF) firade år 2020 sitt 25 års jubileum och verkar idag i över 140 länder. ICF utvecklar ständigt den professionella coachingen bl.a. har kärnkompetenserna förnyats, uppgraderats och trätt i kraft i år, 2021. I framtagandet av dessa, i det fantastiska och gedigna arbetet deltog över 1000 seniora coacher från världens alla hörn. Certifierade ICF coacher verkar idag globalt d.v.s. i hela världen och arbetar globalt enligt samma kärnkompetenser och etiska riktlinjer. ICF certifierade coacher är coacher som gått en kvalitetssäkrad, ackrediterad coachutbildning. Coacher som är aktiva, verksamma, fortbildar sig oavbrutet och har förbundit sig att följa de etiska riktlinjerna, som gäller världen över. Det finns etiska råd, både globalt och nationella, som övervakar och har tydliga processer för hur ärenden som anmäls konkret ska skötas korrekt. Hos en ICF-coach är du i trygga händer, kontrollera att certifikatet är i kraft. Det gör du lätt och enkelt via ICF globals sida här. Många av de frågor, fall och klagomål som kommer till ICF:s etiska råd berör coacher som varken är certifierade coacher eller medlemmar i ICF, vilket betyder att ICF inte kan hjälpa i ärendet. För din egen trygghet kontrollera alltid vad du köper.

Myt 14: Coaching är ännu en plats där mina privata angelägenheter antecknas och förvaras.

Christine svarar: Nej. En professionell, certifierad coach för endast en loggbok över sina klienter, för sin certifieringsförnyelse eller uppgradering. I loggboken antecknas kontaktuppgifter, start- & slutdatum för coachingsamarbetet och det totala antalet coaching-timmar. Därtill görs en skriftlig coachöverenskommelse i två exemplar, en för klient, en för coach, där praktikaliteter, ansvarsområden och målet tydliggörs, diskuteras och undertecknas. Coachöverenskommelsen sparar coachen fram tills samarbetet upphör. Du har din fria rätt att när som helst avsluta samarbetet. Det förekommer varierande praxis, men konfidentialitet och integritet är de viktigaste grundpelarna i ett coachsamarbete. Därför gör exempelvis jag själv aldrig några anteckningar över våra träffar, då finns det heller ingen risk att konfidentiell information hamnar i fel händer. Min klient äger sin coachingresa, sina reflektioner och steg framåt. Jag fokuserar till 100% på att vara närvarande med min klient. Klienten är huvudpersonen i coachingen, därför antecknar jag aldrig ens namnet på klientens make, chef, katt eller något annat ovidkommande. Då du väljer coach, var tydlig och fråga hur coachen uppfattar och följer konfidentialitet och integritet.

Myt 15: Coaching är en djungel av bokstavsförkortningar, bokstäverna spelar väl ingen roll.

Christine svarar: Nej, tvärtom, bokstäverna spelar en stor avgörande roll. Därför kolla upp att du korrekt uppfattat vad du köper, innan du köper.

ICF = International Coaching Federation, neutral, non-profit global organisation, som ackrediterar, kvalitetssäkrar, utvecklar och upprätthåller etik och kärnkompetenser.
ACTP = Det coachutbildningsföretag som ackrediterats av ICF att utbilda och med rätt att genomföra den muntliga certifieringsuppkörningen, på ACC och PCC nivå. Coachutbildningsföretaget granskas av ICF och bör förnya sin ACTP vart tredje år.
Diplomerad coach = en coach som genomfört första steget mot certifiering, men som ännu har steg 2, certifieringsutbildningen, kvar för att av ICF kunna kallas yrkescoach.
ACC = ICF Associate Certified Coach (ACC). Den första certifieringsnivån. Det här innebär att man gått en ICF-ackrediterad coachutbildning, coachat minst 100 timmar och klarat av såväl ett muntligt som ett skriftligt test. En ACC-coach har också förbundit sig att följa de etiska riktlinjerna och kärnkompetenser, fortbilda sig och förnya eller uppgradera sin certifiering vart trejde år.
PCC = ICF Professional Certified Coach (PCC). En PCC-coach har genomgått exakt samma som en ACC, och har därtill minimum 500 praktiska coachingtimmar i sin loggbok.
MCC = ICF Master Certified Coach (MCC). Den högsta nivån för certifierade coacher, endast 3% av världens ICF-certifierade coacher har nått MCC-nivån. MCC är också en coach, som förutom gedigen och mångårig coachutbildning, coachat praktiskt minst 2500 timmar. MCC-certifieringen sker globalt, av två av varandra oberoende neutrala assessorer. Detta för att säkerställa en jämn och hög kvalitet världen över.

För att säkerställa att det utbildningsföretag du väljer säkert har sitt ACTP (Accredited Coach Training Program) i kraft, be att få se certifikatet eller gå in på ICF Global. När du väljer en professionell, kvalitetssäkrad och certifierad coach, be om att få se certifikatet, är det ännu i kraft eller gå in på ICF Global.

Myt 16: Om jag väljer en coach som säger att hen följer ICF:s etiska riktlinjer och kärnkompetenser, då kan jag känna mig trygg som klient.

Christine svarar: Nej, det är tyvärr jättestor skillnad på att säga det och att ha förbundit sig att göra det och fått lov att säga det. Endast som ICF-medlem och certifierad coach kan du hänvisa till ICF och dess riktlinjer, annars ger det en falsk bild att vara ansvarig mot ICF. För att försäkra dig om kvaliteten och vad du köper, gå in på ICF Global och kontrollera alltid.

Myt 17: Om coachutbildaren trots allt bedyrar att de följer och utbildar enligt ICF:s etiska riktlinjer och kärnkompetenser? Då är det väl okay?

Christine svarar: Nej, det räcker inte! Om utbildaren säger det, utan att ha en ICF-ackreditering, är det ett tydligt bevis på att de etiska riktlinjerna inte efterföljs. Alla, ICF medlemmar och certifierade coacher vet att vi inte får gå ut med missvisande och falskt budskap, vilket framgår tydligt ur de etiska riktlinjerna. Inom professionell coaching och certifiering gäller samma, som då vi talar om t. ex. ISO 9001 och 14001 kvalitetssäkring i företagsvärlden. Det räcker inte med att säga att du har hög kvalitet, du måste kunna visa ditt kvalitetscertifikat, som är i kraft. På varje certifikat framgår det tydligt hur länge det är i kraft. Ett certifikat får man inte i ett nafs eller genom att gina i kurvorna. Det gäller att arbeta hårt för att uppfylla alla kvalitetskriterier. Som köpare gäller det att noggrant kolla upp både utbildningsföretaget och utbildaren. Det gör du snabbt och enkelt genom att kolla på ICF Globals sidor eller genom att direkt fråga utbildaren och företaget att få se bägge certifikaten (ett certifikat är i kraft i 3 år). Vi är väldigt glada över att allt flera företag och kursdeltagare är väldigt pålästa och medvetna d.v.s. kräver dokumenterad kvalitet. OBS! Diplomerad coach är en coach under utbildning mot sin certifiering. Bör inte blandas ihop med certifierad coach. Kolla noggrant upp datum när diplomet är utgivet. En certifierad coach förnyar och uppgraderar sin certifiering, det gör inte en diplomerad coach.

Myt 18: Om jag märker att utbildningen jag gick, trots allt inte var kvalitetssäkrad, då kan jag snabbt komplettera med en ICF-ackrediterad utbildning, eller...?  

Christine svarar: Nej, det går inte att bara komplettera en icke-ackrediterad coachutbildning med några tilläggstimmar. För att bli internationellt certifierad coach måste alla kriterier uppfyllas både vad gäller undervisningstimmar, mentorcoaching, praktiska coachtimmar, muntligt och skriftligt test. De praktiska coachingtimmarna med klienter införs i en loggbok. Klienttimmar räknas från den dag du inledde en ICF-ackrediterad coachutbildning, tidigare timmar får inte räknas med. Vi har tyvärr flera gånger fått samtal från personer som känt sig lurade och besvikna över att de gått utbildningar med missvisande marknadsföring, där utbildaren inte själv varit ICF-certifierad coach och inte heller utbildningen ackrediterad. Kursdeltagaren har med andra ord fått börja om från steg 1. Då blev tyvärr den tidigare billiga ”utbildningen” både dyr och värdefull tid gick förlorad. Samtliga kursdeltagare har efter avklarad diplom- och certifieringsutbildning konstaterat att de förstått och uppskattat att de varit tvungna att gå utbildningen med start från dag 1. Professionell coaching av god kvalitet kräver idogt och långsiktigt arbete, övning och åter övning tillsammans med utbildaren, en erfaren och certifierad coach. Ödmjukhet och fortlöpande lärande gäller även utbildaren, som ska vara en förebild för kursdeltagarna d.v.s. leva som hen lär!

Christines blogi - tidigare utgivna
Uppnå dina mål

Saknar du riktning och stöd på vägen? Boka tid för egen coachingträff.

Coaching

Vill du uppnå bättre självförtroende, bätte självkänsla och utvecklas som människa?

Har du frågor?

Saknar du svar på dina frågor? Ta kontakt så berättar vi mera!