Ammattimaisen coachingin faktat

FAKTA 1: Ammattimaisen coachingin määritelmä

Ammattimainen coaching on coaching-keskustelu, joka käydään ammatticoachin kanssa (ammatticoachin määritelmän löydät seuraavasta faktasta!). Ammattimaisen coachingin tunnistat näistä:

FAKTA 2: Ammattimaisen coachin tai ammatticoachin määritelmä

Ammattimainen coach on ICF:n sertifioima coach, jolla on vankka, laatuvarmistettu ja ICF:n akkreditoima coach-koulutus (ACTP – lyhenteet löydät alempana!) sekä monien, lukemattomien tuntien käytännön coaching-kokemus. Ammattimainen coach täydentää osaamistaan kouluttautumalla jatkuvasti täysin ICF:n ydintaitojen ja eettisten sääntöjen mukaisesti.

Sertifioitu coach seuraa asiakkaansa kehittymistä ja hänen tulee hallita ICF:n ydintaidot sekä eettiset säännöt. Ammattimaisessa coachingissa myös luottamus coachin intuitioon on tärkeää; tämä intuitio perustuu laajaan laatuvarmistettuun koulutukseen (esimerkiksi CoachCompanionin ACTP-koulutuksiin) sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen sekä osaamisen käytännön harjoittamiseen coaching-keskustelujen muodossa. Intuitio perustuu myös käytännön harjoituksiin, keskusteluihin kokeneen Mentor coachin kanssa, jatkuvaan itsensä kehittämiseen, omien ammatillisten fokusalueiden tunnistamiseen ICF:n ydintaitojen aihepiireistä sekä aitoon, rehelliseen reflektointiin, joka nostaa coachin ammattitaidon kehittymisen huippuunsa.

VINKKI! Coach ei ole vielä suojattu ammattinimike. Siksi on erittäin tärkeää, että olet tarkkana siitä, mitä olet ostamassa, kun varaat aikaa coachille:

1. Onko coach kansainvälisesti sertifioitu, eli ovatko hänen ammattitaitonsa ja ammattietiikkansa laatuvarmistettuja? Millä tasolla, ACC, PCC, MCC?
2. Onko sertifiointi voimassa? Tarkista täältä.
3. Luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja. Tarkista, miten nämä toteutuvat coachin toiminnassa.
4. Varaa aika tutustumistapaamiseen, tunnustele, onko coach oikea sinulle? Vertaile 2–3 coachia!

FAKTA 3: International Coaching Federation

ICF on mainittu näissä faktoissa jo monta kertaa, joten on viimein aika kertoa lisää sen merkityksestä aidolle ammattimaiselle coachingille.

ICF, International Coaching Federation, on neutraali organisaatio, joka asettaa ja valvoo ammattimaisen coachingin korkeaa laatustandardia. Coachit ja coach-kouluttajat, jotka ICF on sertifioinut ja akkreditoinut, tarjoavat korkealaatuisia palveluja, joihin asiakas voi aina luottaa. Korkeaa laatua ylläpidetään jatkuvalla koulutuksen täydentämisellä, kehittymisellä ja toistuvalla, säännöllisellä auditoinnilla, jossa sekä ammattimaiset coachit että akkreditoidut coach-kouluttajayritykset todistavat toistuvasti heidän toimintansa olevan ICF:n tarkkojen vaatimusten mukaista. Toiminnan ja palvelujen laatu tarkistetaan joka kolmas vuosi, eli laatuvaatimuksiin yltäminen vain kerran ei riitä, ammattimaista coachingia ja sen laatutasoa nostetaan alati ja ammatticoachit kehittyvät ja täydentävät osaamistaan sen mukaisesti. ICF-sertifiointi on kansainvälinen ja maailmanlaajuinen, eli kaikki ammatticoachit sijainnistaan riippumatta ovat sitoutuneet samoihin ammattiperiaatteisiin ja laatustandardeihin.

International Coaching Federation juhlisti 25-vuotista taivaltaan vuonna 2020 ja on laajentunut yli 140 maahan, muiden muassa Suomeen ja Ruotsiin. ICF kehittää jatkuvasti ammattimaista coachingia. Esimerkkinä kehityksestä ovat vuonna 2021 uudistetut ja voimaan tulleet ydintaidot. Ydintaitojen merkittävään päivitystyöhön osallistui yli 1000 erittäin kokenutta ammatticoachia maailmanlaajuisesti.

ICF:ssä toimii myös eettinen neuvosto, sekä kansainvälinen että kansallinen. Eettinen neuvosto valvoo ICF:n jäseniä ja heillä on selkeät käytännöt valitusten ja muiden ammattietiikkaan liittyvien asioiden käsittelyyn. ICF-coachin kanssa olet varmoissa käsissä, kannattaa aina tarkistaa, että coachin sertifiointi on voimassa. ICF:n eettinen neuvosto saa valitettavan usein valituksia, jotka koskevat coacheja, jotka eivät ole ammattimaisia coacheja, sertifioituja tai ICF:n jäseniä. Näissä tapauksissa ICF ei voi edistää asiaa tai auttaa asiassa. Oman turvallisuutesi vuoksi, tarkista aina, mitä olet ostamassa.

FAKTA 4: Ammattimainen coaching käytännössä

Koska ammattimaiset coachit työskentelevät noudattaen tarkkaan ICF:n periaatteita, aloitamme ICF:n coachingin määritelmällä:

Kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.

Ammattimainen coaching tapahtuu yksilö- tai ryhmäcoaching-keskusteluissa. Yksilöcoachingissa, eli 1:1, keskustelu ammatticoachin kanssa on tavallisesti 60 minuutin pituinen ja coachia tavataan sopimuksen mukaan, tavallisesti 1–3 kertaa kuukaudessa. Ryhmäcoachingin pituus ja keskustelujen määrä riippuu ryhmän koosta ja tarpeista.
Coaching-keskustelun aikana coach ja asiakas keskittyvät asiakkaan tavoitteeseen, siihen miltä tilanne juuri nyt näyttää ja yhdessä he selkeyttävät mahdollisia koukeroita. Coaching-keskustelun jälkeen asiakkaalla on usein aiempaa parempi fokus sekä kyky priorisoida, hän kykenee tekemään selkeän suunnitelman, ryhtyy toimeen tai pääsee etenemään ja edistämään hänelle tärkeää asiaa, jopa uudella energialla ja voimalla.

Ammattimainen coaching tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakas pysähtyy ja hyödyntää ammattimaisen coachingin rakenteita sekä työkaluja, jotta itse saa kunnon ponnahduslaudan ja pääsee tehokkaasti eteenpäin kohti tavoitettaan. Ammattimainen coach on täysin läsnä ollessaan asiakkaansa kanssa ja esittää kysymyksiä sen perusteella, mitä asiakas sanoo tai jopa jättää sanomatta. Ammatticoach työskentelee ja toimii aina yksinomaan asiakkaansa parhaaksi ja asiakkaansa kehittymisen puolesta. Coach jättää aina omat pyrkimyksensä tai ennakkoluulonsa pois coaching-keskustelusta.

Monet asiakkaat sanovat, että he tuntevat olevansa jumissa liikenneympyrässä, josta eivät pääse pois. Toiset sanovat, että he juoksevat ympyrää aina vain nopeammin ja kiireisemmin – oravanpyörässä – eivätkä he pysty pysähtymään. Yhdessä coachin kanssa pysähdyt ja valitset oikean suunnan.

Emme aina ole vahvoja yksin – yhdessä ammattimaisen coachin kanssa olet aiempaa vahvempi, tehokkaampi ja hyödynnät koko sisäisen potentiaalisi.

FAKTA 5: Asiakkaasta

Coaching sopii kaikille, jotka haluavat saada muutoksen aikaan ja ovat lisäksi valmiita tekemään töitä sen eteen. On vain yksi henkilö, jota ei voi coachata: henkilö, joka ei halua tehdä muutosta.

Jos haluat, pystyt siihen, ja coachisi on paras kannustajasi matkallasi kohti tavoitettasi.

FAKTA 6: Ammattimaisen coachingin koulutus

Ammattimainen coach on kouluttautunut ICF:n hyväksymässä koulutusohjelmassa, mikä tarkoittaa, että koulutusohjelman sisältö vastaa ja lisäksi tukee korkeaa ammattilaisuuden standardia, jota ICF valvoo. ICF:n akkreditoiman koulutuksen tunnistat ACTP-leimasta, eli Accredited Coach Training Program.

VINKKI! Tässä helppo lista asioista, jotka sinun kannattaa tarkistaa, kun valitset coach-koulutusta:

1. Onko koulutusyritys International Coaching Federationin laatuvarmistama?
2. Onko koulutusyritys kansainvälisesti akkreditoitu ICF:n toimesta, eli onko sillä ACTP-status? ACTP tarkoittaa, että koulutusyritys nauttii ICF:n luottamusta ja voi toimittaa suulliset kokeet sekä diplomi- että sertifiointitasoilla, jolloin koe kuuluu koulutuksen hintaan eikä siitä tule osallistujille lisäkuluja.
3. Kuka on tarkistanut ja varmistanut koulutusyrityksen toiminnan laadun? Ulkoinen neutraali taho?
4. Kuinka kauan yritys on kouluttanut coacheja? Minkälaista palautetta yritys on saanut?
5. Mitkä ovat yrityksen arvot?
6. Kuinka monen koulutustunnin kokemus yrityksellä on? Sisältyykö koulutukseen mentorcoaching? Mikä on Mentor coachien sertifioinnin sekä kokemuksen taso?
7. Kuka toimii kouluttajana? Mikä on kouluttajan kokemuksen taso ja mikä sertifiointi hänellä on? Onko ICF-sertifiointi voimassa? Tarkista tästä.
8. Mikä on kouluttajan kokemus ammattimaisen coachingin kouluttamisesta?
9. Mitä kouluttajayritys voi tarjota koulutuksen jatkeeksi? Mentorcoachingia, täydennyskoulutuksia, CCE-pisteitä sertifiointisi ylläpitämiseksi?

LYHENTEET

ICF
International Coaching Federation, neutraali, voittoa tavoittelematon maailmanlaajuinen organisaatio, joka akkreditoi, laatuvarmistaa, kehittää ja ylläpitää ammattimaisen coachingin etiikkaa sekä ydintaitoja.

ACTP
Accredited Coach Training Program. ACTP-koulutus on All Inclusive -koulutus, joka sisältää lähiopetuspäivät, mentorcoachingin kokeneen PCC- tai MCC-sertifioidun Mentor coachin kanssa, kurssimateriaalin, ohjausta sekä suullisen kokeen diplomi- tai sertifiointitasolla. ICF:n akkreditoima koulutusyritys voi itse toimittaa sertifioinnin suullisen kokeen ACC- ja PCC-tasoilla. ICF tarkastaa coach-kouluttajayrityksen joka kolmas vuosi, jolloin yrityksen on myös uusittava ACTP-statuksensa. Huom! ICF:n koulutuksia koskevat akkreditointistandardit ovat juuri muuttumassa ja ne päivitetään kolmeksi eri tasoksi, taso 1 (ACC), taso 2 (PCC) ja taso 3 (MCC). Annamme tästä pian lisätietoja!

ACTP-koulutus on All Inclusive -koulutus, joka sisältää lähiopetuspäivät, mentorcoachingin kokeneen PCC- tai MCC-sertifioidun Mentor coachin kanssa, kurssimateriaalin, ohjausta sekä suullisen kokeen diplomi- tai sertifiointitasolla

ACSTH
Approved Coach Specific Training Hours. Yksittäiset koulutukset, jotka voidaan yhdistää ICF:n hyväksymäksi ACC- tai PCC-sertifiointiin johtavaksi kokonaisuudeksi. ACSTH-koulutuksen tulee sisältää vähintään 30 lähiopetustuntia. Huom! ICF:n koulutuksia koskevat akkreditointistandardit ovat juuri muuttumassa ja ne päivitetään kolmeksi eri tasoksi, taso 1 (ACC), taso 2 (PCC) ja taso 3 (MCC). Annamme tästä pian lisätietoja!

Diplomoitu coach
Coach, joka on suorittanut ensimmäisen askeleen kohti sertifiointia. Toinen askel tulee olemaan sertifiointikoulutus ja vasta sertifioinnin jälkeen coach voi kutsua itseään ammatticoachiksi tai ammattimaiseksi coachiksi.

ACC
ICF Associate Certified Coach (ACC). Ensimmäinen sertifiointitaso, joka tarkoittaa, että coach on coachannut vähintään 100 tuntia ja suorittanut hyväksytysti sekä suullisen että kirjallisen kokeen. ACC-coach on myös sitoutunut noudattamaan ICF:n eettisiä sääntöjä ja ydintaitoja, hän täydentää koulutustaan ja uusii sertifiointinsa joka kolmas vuosi tai tähtää seuraavaan sertifiointitasoon.

PCC
ICF Professional Certified Coach (PCC). PCC-coach on suorittanut samat asiat kuin ACC, mutta on lisäksi kerännyt lokikirjaansa vähintään 500 käytännön coaching-tuntia.

MCC
ICF Master Certified Coach (MCC). Sertifioitujen coachien korkein taso; ainoastaan 3 % maailman ICF-sertifioiduista coacheista on saavuttanut MCC-tason. MCC on myös coach, joka vankan ja monivuotisen coach-koulutuksen lisäksi on coachannut vähintään 2500 tuntia. MCC-sertifiointi tapahtuu aina kansainvälisesti, sen arvioivat kaksi toisistaan riippumatonta assessoria. Näin taataan tasalaatuinen ja korkea taso maailmanlaajuisesti.

VINKKI! Jotta voit varmistua siitä, että valitsemallasi coach-kouluttajalla on varmasti voimassa oleva ACTP (Accredited Coach Training Program), pyydä heitä näyttämään siitä todistus tai tarkista se ICF Globalin sivuilla.

BONUSFAKTA! Vinkit ja neuvot eivät kuulu ammattimaiseen coachingiin

Sinun tilanteesi on ainutlaatuinen ja sinä olet täysin yksilöllinen ihminen, jolla on omat uniikit ratkaisunsa. Yhdessä coachisi kanssa löydät oman potentiaalisi ja kapasiteettisi. Tällöin myös löydät oikeat vastaukset ja täydelliset ratkaisut, jotka sopivat juuri sinulle. Tällöin tiedät myös aidosti, mitä sinun tulisi tehdä tai mitä sinun tulisi priorisoida. Jos joku antaa sinulle neuvoja, hän ottaa suuren riskin. Jos coach antaa sinulle suoria neuvoja ja vinkkejä sekä kertoo, mitä sinun tulisi tehdä, ottaa tämä coach vastuun sinun toiminnastasi ja lisäksi passivoi sinut. Miten joku toinen ihminen voisi tietää, mikä on oikein juuri sinulle ja mikä sopii juuri sinun omaan ainutlaatuiseen tilanteeseesi? Ja kuinka motivoitunut olet toimintaan, kun joku toinen on päättänyt, mitä sinun tulisi tehdä?

Jokainen ammattimainen coach on sitoutunut yhteen ICF:n eettisten sääntöjen tärkeimpään periaatteeseen; coachilla on velvollisuus keskustella kanssasi, jos tämä huomaa, että jokin toinen ulkoinen asiantuntija, esimerkiksi lääkäri, psykologi tai asianajaja, olisi sinulle suurempi apu tilanteessasi.

VINKKI! Jos coachisi antaa sinulle suoria ohjeita ja neuvoja coaching-keskustelun aikana, vaikuttaa siltä, ettei kyseessä ole ammattimainen coaching.

 

Lue myös Kysymyksiä ja yleisiä myyttejä ammattimaisesta coachingista!